עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

הספקטרום על לילדים יצירתי ומחול ויצירה, עכשווי מחול שיעורי מלמדת - בוטרוס סטרוז' סתיו יהודי. הערבי המרכז מצוות כחלק השישית שנתה את תחל סתיו עצמאית. ויוצרת רקדנית האוטיסטי. تُدرّس الرقص المعاصر واإلبداعي، والرقص اإلبداعي لألطفال على طيف ستاڤ ستروز بطرس - التوحد. راقصة ومُنتجة مستقلة. ستبدأ ستڤ عامها السادس كجزء من فريق المركز العربي اليهودي. - ב מודרני ומחול בלט למדה וג'יירוקינסיס. עכשווי, מחול מלמדת יוצרת רקדנית - גוטהרץ תמר בפילדלפיה, האומנויות מאוניברסיטת מודרני במחול BFA בעלת Dance Theatre of . Lynchburg ובארץ. בארה"ב מודרני מחול להקות עם רקדה .) UArts ( פנסילבניה راقصة مُنتجة تقوم بتدريس الرقص المعاصر وجييروكينسيس. درست الباليه تمار جوتهرتش- والرقص الحديث في مسرح الرقص في لينشبورج، وهي حاصلة على لقب أوّل في الرقص الحديث من ). رقصت مع فرق الرقص الحديث في الواليات المتحدة UArts جامعة الفنون في فيالدلفيا، بنسلفانيا ( األمريكية وفي البالد. "ספיריט התנועה מתודת את מפתחת וחוקרת. אמנית רקדנית, כוריאוגרפית, - ליבנה פנינה לילך באקדמיות למדה ונשים. לנערות סדנאות מעבירה - חדשה ריקוד תפיסת מציעה אשר דאנס" ברחוב ספר סטודיו-גלריה-בית הקימה ובאוסטריה, באמסטרדם ופילוסופיה מחול לכוריאוגרפיה, ביפו. 7 דרור مُصمّمة رقصات، راقصة، فنّانة وباحثة. تُطَوّر أسلوب الحركة "رقصة الروح" التي ليالخ پنينا ليڤنا - تُقدم مفهومًا جديدًا للرقص - تُمرّر ورش عمل للفتيات والنساء. درست في أكاديميات تصميم الرقصات، الرقص والفلسفة في أمستردام والنمسا. أنشأت استوديو-معرض-مدرسة في شارع في يافا. 7 درور מורה, יוצרת, רקדנית, .2017 משנת ביפו יהודי הערבי במרכז המחול תחום רכזת - חיימסקי דליה ורקדה עבדה רוקדת". "יפו לילדים מחול פסטיבל ומקימת בקהילה מחול בתחום יזמית חזרות, מנהלת ," Rudra Bejart " למחול המוערך בביה"ס לימודיה את סיימה ובעולם. בארץ מובילים כוריאוגרפים עם ואומנות. בחינוך חזותית באוריינות B.ED שני ותואר מחול, בהוראת B . A בעלת שוויץ. בלוזאן, . راقصة، مُنتجة، 2017 مُركّزة مجال الرقص في المركز العربي اليهودي في يافا منذ عام داليا حييمسيك معلمة، مديرة تدريب، رائدة أعمال في مجال الرقص في المجتمع ومؤسّسة مهرجان رقص األطفال "يافا ترقص". عملت ورقصت مع كبار مُصمّمي الرقصات في البالد وحول العالم. تخرجت من مدرسة "" في لوزان، سويسرا. حصلت على لقب أوّل في تدريس الرقص، Rudra Bejart الرقص المرموقة " والفنّ. ولقب ثاني في المعرفة البصريّة في التربية

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

21

Made with FlippingBook Online newsletter creator