עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

قسم الموسيقى | מחלקת מוזיקה

فرقة موسيقيّة הרכב מוזיקלי

أمير برنت / ברנט אמיר כיף. והמון וליווי הובלה הרמוניה קצב, יכולות פיתוח כלים, במגוון ביחד שונים בסגנונות נגינה השיעור. המחלקה/מורה רכזת עם התאמה מפגש לעבור יש בלבד, ומעלה שנייה שנה לתלמידי * العزف على أنماط مختلفة معًا على مجموعة متنوعة من اآلالت، تطوير مهارات اإليقاع، التناغم، الريادة والمرافقة والكثير من المرح. * لطالب السنة الثانية فما فوق فقط، يجب حضور لقاء مالئمة مع مُركّزة القسم ومعلّم الدرس.

موسيقى لجيل الطفولة المُبكّرة מוזיקה לגיל הרך

آال بوربين / בורבין אלה מוזיקה, ומשחקי מקצבים שירה האזנה, כלים, במגוון בנגינה התנסות דרך המוזיקה לעולם הכנה שנה. 50- כ המלמדת למוזיקה דוקטורית בורבין, אלה עם ילדים. 8 עד של בקבוצה موسيقى للطفولة المبكرة: التحضير لعالم الموسيقى من خالل تجربة العزف على مجموعة متنوعة أطفال. مع آال 8 من اآلالت، االستماع، إيقاعات الغناء وعزف الموسيقى، في مجموعة تصل حتى عامًا. 50 بوربين، دكتورة في الموسيقى التي تدرس منذ حوالي

6-7 ما قبل األداة 6-7 טרום כלי

/ آال بوربين בורבין אלה בעולם מעמיקה והתנסות תאוריה מקצבים, תווים, וקריאת כתיבה כלים, שלושה על נגינה לימוד בורבין אלה עם נעימה. ואווירה קטנה בקבוצה מקצועי, כלי ללימוד המושלמת ההכנה המוזיקה. تُعلّم العزف على ثالث آالت، كتابة وقراءة النوتة الموسيقية، اإليقاعات، النظريّة، والتجربة المتعمقة في عالم الموسيقى. التحضير المثالي لتعلم آلة موسيقية احترافيّة في مجموعة صغيرة وفي جو لطيف. مع آال بوربين

16

Made with FlippingBook Online newsletter creator