עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

معلمات ومعلمو القسم: دروس فرديّة / פרטניים שיעורים המחלקה: ומורי מורות

DJ דיג'יי

بوريس حوديينتوف / חודיינטוב בוריס - DJ מיקס, סט, בניית תקלוט. מקצועית נגינה רמת ועד מאפס ללמוד שרוצים למי מקצועי, תקלוט חוג ביותר. המתקדמת בטכנולוגיה אישית עמדה על הכל ועוד, אפקטים ומעלה 10 גילאים: לקבוצה, 7- ל מוגבל המשתתפים *מספר دورة تسجيل احترافي، ألولئك الذين يرغبون في التعلم من الصفر إلى مستوى تسجيل احترافي. بناء مجموعة ، مزج، تأثيرات وأكثر ، كل ذلك على منصة شخصيّة بأحدث التقنيات. . وما فوق 10 لكل مجموعة، أعمار: 7 * يقتصر عدد المشاركين على

אולפן ביתי אבלטון استديو ابلتون بيتي

/ بوريس حوديينتوف חודיינטוב בוריס תוכנת אבלטון, בתוכנת ממוחשבת בסביבה ביצירה מעמיקה למידה במחשב: מוזיקה ויצירת הפקה הקלטה, וטרקים, מוסיקליים קטעים ויצירת כתיבה בעולם. המתקדמת האלקטרונית המוזיקה יצירת העריכה. תוכנות עולם עם והיכרות פעילותו שנות 16 במשך הפקה במסלול BPM מכללת בוגר אלקטרונית. מוזיקה ומפיק DJ יוצר, אמן והפקה dj ל מורה הוראה. שנות 8 של נסיון עם אלקטרונית למוזיקה מרצה ובעולם, בארץ ניגן ממוחשבת בסביבה מוזיקלית ומעלה 10 גילאים: לקבוצה, 7- ל מוגבל המשתתפים מספר * إنتاج الموسيقى وإنشاءها على الحاسوب: التعلّم المتعمق في اإلنتاج في بيئة محوسبة في برنامج ابلتون، أكثر برنامج إلنشاء الموسيقى اإللكترونية تقدمًا في العالم. كتابة وإنشاء المقطوعات والمسارات الموسيقية، التسجيل والتعرّف على عالم برامج التحرير. عامًا 16 في مسار اإلنتاج. خالل BPM فنان مُنتج، دي-جي ومنتج للموسيقى اإللكترونية. تخرج من كليّة سنوات في 8 من النشاط، عزف في البالد وحول العالم، محاضرًا للموسيقى اإللكترونية يتمتع بخبرة

التدريس. مدرس دي جي وإنتاج الموسيقى في بيئة محوسبة وما فوق 10 لكل مجموعة، أعمار: 7 *يقتصر عدد المشارركين على

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

15

Made with FlippingBook Online newsletter creator