עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

״ كُلّنا يافا ״ جوقة מקהלת "כולנא יפו"

بياتريسه بار، ميري زوعروب / זוערוב מרי בר, ביאטריסה ד"ר השנייה השנה זוהי ביפו. המוזיקה ומרכז יהודי הערבי המרכז של המשולבת הייצוגית המקהלה דר. של בניצוחן מוזיקה. והמון כנסים הופעות רבים, מפרוייקטים נהנה השנה וגם המקהלה, לפעילות זוערוב. ומרי בר ביאטריסה מלחינה מקהלות, מנצחת וינגייט. לוינסקי אקדמי במרכז מוזיקלי לחינוך בפקולטה בכירה מרצה יפו”. “כולנא מקהלת מנצחת .2021 לשנת אנגל פרס כלת וחוקרת, לקבלה. אודישן לעבור יש ומעלה, 8 *גילאים: جوقة تمثيلية مشتركة للمركز العربي اليهودي ومركز الموسيقى في يافا. هذه هي السنة الثانية أخرى هذا العام سنستمتع بالعديد من المشاريع، عروض المؤتمرات والكثير من ​ لنشاط الجوقة، ومرة الموسيقى. بقيادة الدكتورة بياتريسه وميري زوعروب. محاضرة مرموقة في كليّة التربية الموسيقيّة في المركز األكاديمي ليڤينسيك ڤينجييت. قائدة جوقات، . قائدة جوقة «كُلّنا يافا» 2021 مُلحّنة وباحثة، حائزة على جائزة انجل لعام سنوات فما فوق، يجب اجتياز االختبار للقبول 8 : األعمار * آال بوربين، أور فيشبيين / פישביין אור בורבין, אלה תולדות של לימוד מוסיקלית, תאוריה הרמוניה, תווים, וקריאת כתיבה לעומקה. המוזיקה שפת לימוד הכלים לתלמידי מומלץ המוזיקה. בשפת ושליטה ביטחון מעניקים אלו כל היום, ועד מאז המוזיקה פישביין בורבין/אור אלה מורים: והשירה. השונים تعلّم لغة الموسيقى بعمق. كتابة وقراءة النوتة الموسيقيّة، التناغم، النظريّة الموسيقيّة، دراسة تاريخ الموسيقى منذ ذلك الحين وحتى اليوم، كل هذه تمنح الثقة وإتقان لغة الموسيقى. يوصى به للطالب من مختلف اآلالت والغناء. عالما جيسيس גיסיס עלמה בסיכון, נוער וחינוך בחינוך עוסקת מקהלות, וניצוח פסנתר שירה לימודי בוגרת המחלקה, מנהלת אביב. תל חינוך מוסדות עובדי ועד ומקימת ויו”ר יפו חינוך קריית בבי”ס מלמדת مديرة القسم، خريجة دراسات في الغناء، العزف على البيانو وقيادة جوقات، تعمل في تربية وتعليم الشباب المعرّضين للخطر، وهي تُعّلم في مدرسة كريات حينوخ في يافا وهي رئيسة ومؤسسة لجنة العاملين في المؤسسات التعليمية في تل أبيب. نظريّة الصولفيج وتاريخ الموسيقى תאוריה סולפז’ ותולדות המוזיקה

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

17

Made with FlippingBook Online newsletter creator