עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

قسم الموسيقى | מחלקת מוזיקה

פרטניים שיעורים • תאוריה לשיעורי גם פעמיים שמגיעים הפסנתר מתלמידי חוץ לשבוע, אחת מתקיימים השיעורים כל ועוד. אצבוע תווים, קריאת כלי, על נגינה למידת וסולפג’. • המחלקה. המורה/רכזת עם התאמה פגישת לעבור נדרשים החדשים התלמידים • מוזלים קבוצתיים שיעורים הפרטני לשיעור בנוסף יינתנו ומעלה שנייה שנה הלומדים לתלמידים בהמשך. מפורט הקבוצתיים השיעורים על לבחירה. • אודישן. לעבור נדרשים קמילה קמא אצל חדשים תלמידים • למחלקה. חגיגי קונצרט מתקיים השנה בסוף והופעות, קונצרטים יתקיימו השנה במהלך دروس فرديّة • تُعقد دروس اآلالت الموسيقيّة مرة واحدة في األسبوع، ويحضر طالب البيانو مرتين لدروس التعلُّم النظري والصولفيج أيضًا. تعلّم العزف على آلة موسيقية، قراءة النوتات، اإلصبع، والمزيد. • يُطلب من جميع الطالب الجُدد حضور لقاء مالئمة مع المعلّم.ة / مُركّزة القسم. • باإلضافة إلى الدروس الفرديّة، سيتم إعطاء الطالب الذين يدرسون في السنة الثانية وما فوق دروسًا جماعيّة مُخَفَّضَة لالختيار من بينها. على الدروس الجماعيّة مفصّل فيما بعد. • يُطلب من الطالب الجُدُد عند كاما كميله اجتياز االختبار. • ستقام خالل العام حفالت موسيقيّة وعروض، وفي نهاية العام سيكون هناك حفل موسيقي احتفالي للقسم.

10

Made with FlippingBook Online newsletter creator