עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

ביניהם ומסורים, מנוסים מקצועיים מורים בצוות מתגאה יהודי הערבי במרכז המוזיקה מחלקת במחשב מוזיקה, בקבוצות נגינה שירה, כלים, של רחב מגוון על המלמדים ומוכרים, פעילים מוסיקאים יינתנו במחלקה לראשונה מוזיקליים. הרכבים ושיעורי תופים שיעורי אלינו מתווספים השנה ועוד. דיג'יי | במחשב מוזיקלית הפקה מבין: לבחירה ומעלה שנייה שנה לתלמידי מוזלים קבוצות שיעורי מוזיקליים הרכבים | מקצועית מקהלה | המוזיקה ושפת תאוריה וקבוצתיים. פרטניים בשיעורים בוגרים, ועד שלוש מגיל הגילים: לכל שיעורים במחלקה يفخر قسم الموسيقى في المركز العربي اليهودي بفريق من المعلمين المحترفين ذوي الخبرة والتفاني, من بينهم موسيقيون فعّالون ومعروفون، يقومون بتدريس مجموعة متنوعة من اآلالت الموسيقيّة، الغناء، العزف في مجموعات موسيقيّة،على الكمبيوتر والمزيد. ستُضاف إلينا هذا العام دروس في الطبول ودروس في الفرق الموسيقيّة. ألول مرة في القسم، سيتم إعطاء دروس دي | جماعيّة مُخَفّضَة لطالب السنة الثانية وما فوق لالختيار من بين: إنتاج الموسيقى على الحاسوب فِرق موسيقيّة | جوقة محترفة | تعلّم نظري ولغة الموسيقى | جي يوجد في القسم دروس لجميع األعمار: من جيل ثالث وحتى الكبار، دروس فرديّة وجماعيّة.

המוזיקה לרכזת לפנות מוזמנים וייעוץ שאלה לכל لكل سؤال واستشارة يُمكنكم التوجه لمُركّزة الموسيقى alma@ajcc-jaffa.org / عالما جيسيس: גיסיס עלמה >> رابط لمجموعة الواتساب / אפ לווטס

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

9

Made with FlippingBook Online newsletter creator