רסטרטו | קטלוג מקצועי, 2021

כשר

i ta ly

de cecco

יח׳ בקרטון 4 / ק״ג 3 // יח׳ בקרטון 24 / גרם 500 // פסטות דורום ארוכות

n°11 ספגטיני

n°12 ספגטי

n°6 פטוצ׳לה

n°7 לינגוויני

n°15 בוקטיני

יח׳ בקרטון 12 // גרם 500 // פסטות דורום מיוחדות

n°126 קונצ׳יליוני

n°125 פאקרי

n°129 קלמרטה

יח׳ בקרטון 8 // גרם 500 // פסטות דורום מיוחדות

n°233 פטוצ׳יני

n°211 טריפוליני

n°209 קאפלי ד׳אנג׳לו

n°201 פפרדלה

09

all in good taste | 2021 קטלוג רסטרטו

Made with FlippingBook Ebook Creator