רסטרטו | קטלוג מקצועי, 2021

- All in good taste -

‭ 09.954 . 1 2 1 0 : טלפון ‭ 09.957. 3 7 38 : פקס

‭‬ 85 1 4 ד ‭ . ‬ ת ‬ ‭‬ 1 3 ישראל ‭ ‬ גיב ו ר י ‭‬ 42504 1 3 נתניה ‬ פולג, ‭ ‬ אזה”ת

info@r istretto.co. i l www.ristretto.co.il

Made with FlippingBook Ebook Creator