רסטרטו | קטלוג מקצועי, 2021

i ta ly

Victoria Arduino

Grinta Grind on מטחנת קפה בשיטת מ"מ, 50 , קוטר סכינים demand מתאפיינת בפשטות ויעילות.

MDJ Grind on מטחנת קפה בשיטת , מהמהדורה החדשה ביותר, demand מ"מ עם קצב טחינה 75 קוטר סכינים מהיר, צג דיגיטלי עבור תכנות המנות, . מאופיינת בפעולה שקטה ומדויקת

MDX Grind on מטחנת קפה בשיטת מ"מ, צג 65 , קוטר סכינים demand דיגיטלי עבור תכנות המנות, מאופיינת בפעולה שקטה ומדויקת.

i ta ly

ומתמקדת כבר מעל ארבעים שנה בפיתוח, עיצוב וייצור מכונות לחליטת קפה המשווקות ברחבי העולם. 1976 החברה הוקמה בשנת Vibiemme

VBM-replica י � מקורי לחל E 61 מכונת קפה מקצועית בעלת ראש טת קפה בעלת מיצוי מקסימלי בעלת עיצוב קלאסי. ראשים 3 / ראשים 2 מגיעה בגרסת

73

all in good taste | 2021 קטלוג רסטרטו

Made with FlippingBook Ebook Creator