מפעל הפיס | חוברת לזכיין - ביתן, דלפק

נראות ונגישות

בהתאם לחוק שוויון הזכויות לבעלי מוגבלויות, חובה להקפיד על התאמות הנגישות: מערכת שמע תקינה מדבקת שמע שולחן נגישות חשמלי / דלפק מונמך - בחזית הנקודה ועל השולחן/דלפק 2( מדבקת נכים מונמך

שלטי רגולציה

איסור מכירה לקטינים ומכירה בהקפה מדיניות החזרת מוצרים עלוני עמותת “אפשר”

על נקודת המכירה להיות נקיה ומסודרת עם טפסים ופרסומים עדכניים ומסגרות פרסום תקינות

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease