מפעל הפיס | חוברת לזכיין - ביתן, דלפק

מהדורה דיגיטלית

ראלי וייס משווק גוש דן

זכיינים יקרים,

החוברת שלפניכם כוללת את עיקר נהלי הפיס הנוגעים לעבודת הזכיין, כללי משחקים באחריות ודרישות הרגולציה והנראות בנקודות המכירה. מפעל הפיס מקיים בקרות שוטפות לעמידת הזכיינים בדרישות החוק ונהלי העבודה. אנחנו מאמינים כי מתן שירות איכותי ללקוחות תוך הקפדה מוחלטת על נהלי העבודה הם אלו שייסעו לכם ולנו להצליח.

שימו לב! מסמך זה מהווה תקציר נהלים עיקריים בלבד, הנוהל המחייב נמצא בקובץ נהלי הפיס

בברכת הצלחה צוות משווק גוש דן

אזהרות אסור! למכור מוצרי פיס לקטינים מתחת לגיל ובכל מקרה שיש ספק – אין ספק 18 ומבקשים מהלקוח להציג תעודה מזהה.

אסור! למכור מוצרי פיס בהקפה (חוב).

אסור! לזכיין / עוזר זכיין / קרוב משפחה מדרגה ראשונה לעשות שימוש בחישגד עצמי (מתוך המלאי האישי של הזכיין).

רק זכיין / עוזר זכיין אשר עברו הסמכה מטעם הפיס רשאים למכור מוצרי פיס.

נהלים

חובה לקלוט הזמנות חישגד ולבצע אקטיבציה לכרטיסים המוצגים למכירה.

חובה לדאוג שבנקודת המכירה קיים פרסום עדכני של הפיס לפי הנחיות משרד המשווק.

חובה להגיש ללקוח ספח אישור זכייה/אי-זכייה.

ספרות אחרונות של ת.ז תעשה בידי 4 הקלדת הלקוח בלבד!

בעת תקלה ו/או כאשר טופס יצא לא תקין מהלוטומט, חלה חובה לעצור את העבודה, לדווח למשרד המשווק ולהוציא דוח הימור אחרון. (תפריט ראשי - הדפסה חוזרת - הימור אחרון)

נהלים התחשבנות מתבצעת פעמיים בשבוע בימים ראשון ורביעי. באחריות הזכיין בלבד לדווח למשרד המשווק על שינויים וזאת עד השעה ביום ההתחשבנות. 11:30 בעת גניבת חישגד / כרטיסי השתתפות / אירוע תקיפה / אירוע פלילי כזה או אחר יש לדווח באופן מידי למשרד המשווק. ביטול מנוי פיס יעשה בידי הלקוח בלבד בדרכים הרלוונטיות מול שירות הלקוחות של מפעל הפיס.

. על כל תקלה בציוד וריהוט הפיס יש לדווח באופן מידי למשרד המשווק.

יש להפעיל את נקודת המכירה בשעות הפעילות.

נראות ונגישות

בהתאם לחוק שוויון הזכויות לבעלי מוגבלויות, חובה להקפיד על התאמות הנגישות: מערכת שמע תקינה מדבקת שמע שולחן נגישות חשמלי / דלפק מונמך - בחזית הנקודה ועל השולחן/דלפק 2( מדבקת נכים מונמך

שלטי רגולציה

איסור מכירה לקטינים ומכירה בהקפה מדיניות החזרת מוצרים עלוני עמותת “אפשר”

על נקודת המכירה להיות נקיה ומסודרת עם טפסים ופרסומים עדכניים ומסגרות פרסום תקינות

דוגמא לביתן תקין

דוגמא לדלפק תקין

כשיש ספק - אין ספק!

מכירות הנך נדרש למכור את כל מוצרי מפעל הפיס בהתאם ליעדים שיקבעו מעת לעת על ידי המשווק בדגש על חישגד וגיוס מנויי פיס חדשים

חשוב לדעת

אמצעי התקשרות

03-5660064 - משרד משווק 03-5660093 - פקס משווק 052-4761610 - ווצאפ משרד GushDan@Pais.co.il - מייל משווק 03-6940177 - שירות לקוחות מפעל הפיס

תשלומי זכיות 8:30-15:00 - 9 פתח תקווה - בן ציון גליס 10:00-14:30 -3 תל אביב -בית מפעל הפיס, הפטמן

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease