מפעל הפיס | חוברת לזכיין - ביתן, דלפק

מכירות הנך נדרש למכור את כל מוצרי מפעל הפיס בהתאם ליעדים שיקבעו מעת לעת על ידי המשווק בדגש על חישגד וגיוס מנויי פיס חדשים

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease