מפעל הפיס | חוברת לזכיין - ביתן, דלפק

נהלים התחשבנות מתבצעת פעמיים בשבוע בימים ראשון ורביעי. באחריות הזכיין בלבד לדווח למשרד המשווק על שינויים וזאת עד השעה ביום ההתחשבנות. 11:30 בעת גניבת חישגד / כרטיסי השתתפות / אירוע תקיפה / אירוע פלילי כזה או אחר יש לדווח באופן מידי למשרד המשווק. ביטול מנוי פיס יעשה בידי הלקוח בלבד בדרכים הרלוונטיות מול שירות הלקוחות של מפעל הפיס.

. על כל תקלה בציוד וריהוט הפיס יש לדווח באופן מידי למשרד המשווק.

יש להפעיל את נקודת המכירה בשעות הפעילות.

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease