מפעל הפיס | חוברת לזכיין - ביתן, דלפק

דוגמא לביתן תקין

דוגמא לדלפק תקין

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease