מרכז קהילתי מזרח נתניה | אירועי קיץ 2023

אירועי קיץ

במרכזים הקהילתיים מזרח נתניה

נווה איתמר

נאות גנים

קריית השרון

חפציבה

רמת חן

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker