מרכז קהילתי מזרח נתניה | אירועי קיץ 2023

אירועי קיץ לגיל הרך

שלישי בשש מרכז קהילתי נאות גנים

שלישי בשש מרכז קהילתי נאות גנים

משחקי ענק ויצירה בהפעלת מתנדבות זה"ב בגן. 11/07/23 : תאריך : שלישי יום : ילדי הגנים גיל 18:00 : שעה הכניסה חופשית וללא עלות

04/07/23 : תאריך : שלישי יום : ילדי הגנים גיל 18:00 : שעה הכניסה חופשית וללא עלות משחקי ענק ויצירה בהפעלת מתנדבות זה"ב בגן.

שלישי בשש מרכז קהילתי נאות גנים

עם דבי רבינוביץ. תיאטרון סיפור: איילת מטיילת מרכז קהילתי נאות גנים

משחקי ענק ויצירה בהפעלת מתנדבות זה"ב בגן. 18/07/23 : תאריך : שלישי יום : ילדי הגנים גיל 18:00 : שעה הכניסה חופשית וללא עלות

16/07/23 : תאריך : ראשון יום 3-6 : גיל 17:00 : שעה לילד/ה ₪ 10 : מחיר כרטיס

11

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker