מרכז קהילתי מזרח נתניה | אירועי קיץ 2023

במהלך חופשת הקיץ, חודשי יולי-אוגוסט המרכזים הקהילתיים מזרח המענה הטלפוני של 08:30-16:00 יהיה פתוח בין השעות נתניה ועפ"י השלוחות: 09-8619911 בטלפון

נאות גנים 100/110

היכל "ספי ריבלין" 144

קריית השרון 140/141

רמת חן 153

חפציבה 120

www.matnasgan.org.il

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker