מרכז קהילתי מזרח נתניה | אירועי קיץ 2023

מסלאח שבתי ועד טוביה

רון פוגל

מוזמנים לצפות ולשמוע על אחד מענקי התרבות של ז"ל, שזכה חיים טופול ישראל שהלך לעולמו השנה - לקריירה בינלאומית בסרטים רבים בארץ ובחו"ל. הרצאה מרתקת ומרגשת!

10:30 : שעה

19/07/23 : תאריך

: רביעי יום

₪ 35 : מחיר כרטיס

צרכנות פיננסית נבונה בגיל הפרישה

רפאל כהן

ההרצאה תעסוק בצרכנות פיננסית נבונה לגיל השלישי.

10:30 : שעה

26/07/23 : תאריך

: רביעי יום

₪ 15 : מחיר כרטיס

9

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker