הבמה המרכזית של הנדל"ן 10.5.24

10.5.24

נדל"ן מדיה

בשנים האחרונות, עקב סבבי לחיב מה ומגפת הקורונה כבר ידע הענף עליות ומורדות. כשנשאלו הקבלנים באיזה מהמשברים האחרונים נפגע היקף העבודה בצורה החזקה ביותר, גם כאן התשובות ברורות, כאשר למב ר � העידו כי מלחמת ח 85% עלה מ - בות ברזל, פגעה בעבודתם בצורה הגדולה ביותר. לשם השוואה, רק העידו כי בקורונה נפגעו יותר. 13.2% בגזרת החדר המשופץ, ניכר כי הישראלים משפצים יותר את חדר )53.8%( הרחצה שלהם ושל ילדיהם כאשר מיד אחריו מגיע הסלון הביב ;)16.5%( ) וחדר הילדים 21.3%( תי 8.4% את המטבח הביתי מחדשים כ בלבד מהלקוחות. בנוסף, אי קבלת עבודות חדשות ומחסור בעובדים מביאים בחודשים האחרונים לא מעט קבלנים לשקול את עתידם במקצוע, כאשר נשאב לו קבלני השיפוצים בנוגע לעתידם, איזה חדר הכי הרבה ישראלים משפצים?

צילום: שאטרסטוק

קד לא פעם, כאשר אחד מהניצים במאבק להשבתם הינו ערן סיב, יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים. כשנב שאלו קבלני השיפוצים בנידון ובנוגע 53% למחסור בעובדים, למעלה מ מהקבלנים העידו כי הם מתכוונים להעסיק בקרוב עובדים פלסטינים, בין אם יאושר הנושא בממשלה או ק � העידו שרק במ 24% לא. כאשר כ -

כי הם מתלבטים 34% ענו למעלה מ בנוגע להסבת מקצוע עקב המשבר. כאן, בשונה משאלות קודמות, עדיין נרשם יחסית אחוז סביר של שיפוב צניקים שרוצים להישאר בענף, עם שהשיבו בשלילה לשאלה. 58% כ סוגיית העובדים הפלסטינים מאז השבעה באוקטובר, סוגיית העובדים הפלסטינים עלתה על המוב

- כן 28.4% ˆ - לא 37.6% ˆ - כן, ללא הצלחה 31.2% ˆ - מתלבט האם להתחיל 2.8% ˆ האם קלטת לעבודה כשכירים עובדים חדשים ללא ניסיון קודם בענף?

- כן 53.2% ˆ - לא 22.9% ˆ - אם אין ברירה 23.9% ˆ האם אתה מתכוון להעסיק עובדים פלסטינים בקרוב?

האם בעקבות המצב אתה מתכנן לעשות הסבה למקצוע אחר?

האם לקוחות מבקשים מאז פרוץ המלחמה לא לעבוד עם פועלים פלסטינים?

- כן 7.3% ˆ - לא 57.8% ˆ - מתלבט 34.8% ˆ

- כן 58.8% ˆ - לא 23.7% ˆ - אין שינוי 17.5% ˆ

/ 22 /

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online