הבמה המרכזית של הנדל"ן 10.5.24

10.5.24

נדל"ן מדיה

רבים במהלך הדרך, ענף שמידי שנה בחג הפסח מגיע לכל בית שני ביב שראל, הפכנו לענף במצוקת קיום, ללא פתרונות מהממשלה, ללא עובב דים ועם בעלי עסקים שקורסים תחת ק � שנה הו 20 הנטל. לפני למעלה מ - מה ההתאחדות במטרה למסד ולקב דם את הענף וזו השנה הראשונה בה יש חשש אמיתי וממשי לעתידו של הענף". סיב הוסיף עוד כי: "ענף השיפוצים שהתייצב בשנים האחרונות על גלב ק � מיליארד ש 17 גול של למעלה מ - לים בשנה בישראל, הולך לסיים את השנה הקרובה על פי הערכות, קצת יותר ממחצית מהסכום. מדובר בהב תרסקות של ענף שלם מקצה לקצה ובעלי עסקים קטנים שבגלל אוזלת היד של הממשלה ומקבלי ההחלטות הולכים לאבד את מקצועם, כספם ורכושם אם מישהו לא יתעורר בקב רוב. תנו לנו להתפרנס בכבוד". לא מוכנים לשלם יותר. • לקוח שנתקע עם עבודה שאל אם אני חמוש כשאני מגיע עם העובדים הערבים ישראלים שלי. • התקנת דלת ממ”ד בחדר שהוא לא ממ”ד. • הרבה יותר דרישה לעבודה במזומן - לקוחות מקבלים הצב עות מפרי לנסרים קבלנים לא רשומים שמורידים את המחיב רים ולא משלמים מיסים. • פריסה רחבה לתשלומים של שנה פלוס – מעולם לא נתקלב תי בדבר כזה.

לו הקבלנים אם קלטו עובדים חדב שים ללא ניסיון לענף כאשר למעלה העידו כי ניסו לעשות כך אך 31% מ ללא הצלחה. השנה, בשונה משנים עברו, התבב קשו קבלני השיפוצים להשיב גם על שאלות פתוחות. חלק מהתשובות המעניינות שצוינו: "לקוח שאל אם אני חמוש כשאני מגיע עם העובדים הערבים ישראלים שלי"; "החזרב תי את אבא שלי מפנסיה ואני עובד ו � שלא מתעורר לעב 17 עם ילד בן דה"; ועוד כאלו שיפורטו בבוקסה נפרדת. תיזכר כשנת השפל 2024 "שנת בענף השיפוצים" ערן סיב, יו"ר התאחדות קבלב ני השיפוצים, התייחס לסקר השנב תיזכר כשנת השפל 2024 תי: "שנת בענף השיפוצים. מענף חזק, שעבר סבבי לחימה, מגפת קורונה וקשיים • לא הצלחתי. היו ניסיונות לייבא עובדים מהודו באופן פרטי, לא אפקטיבי כי הם לא דובב רי אנגלית ובנוסף יקרים ולא מקצועיים. • מעסיק סטודנטים בחופשה ובני משפחה. • החזרתי את אבא שלי מפנסיה שלא 17 ואני עובד עם ילד בן מתעורר לעבודה נתקלת בבקשות חריגות מתחי־ לת הלחימה? • הרבה לקוחות מבקשים ללא עובדים פלסטינים בבית, אבל

רה של אין ברירה יעסיקו את העובב בלבד העידו שלא יחזרו 23% דים. כ להעסיק עובדים פלסטינים יותר מטב עמים אידיאולוגיים. גם בגזרת הלקוחות הישראלים נרשם חשש והבעת אי אמון בעובד הפלסטיני בעקבות אירועי מלחמת 58% חרבות ברזל, כאשר למעלה מ מהלקוחות הישראלים מבקשים לא להכניס לביתם עובדים פלסטינים ואף דורשים זאת במעמד חתימת הסכם העבודה. הדבר כאמור מהווה בעיה קשה לענף שמושתת ברובו על עובדים פלסטינים ובעקבות כך נשאב סיב: "מדובר בהתרסקות של ענף שלם ובעלי עסקים קטנים שבגלל אוזלת היד של הממשלה הולכים לאבד את מקצועם ופרנסתם. תנו לנו להתפרנס בכבוד" עקב המחסור החמור בעובדים בחודשים האחרונים – איך הצל־ חת בכל זאת להמשיך לעבוד? • עבודה שלוקחת שבועיים הופב חודשים. מעדכן את 3 כת ל הלקוח. • חברים מענף השיפוצים – פעם אתה נותן יד פעם הם. • שנה 20 עובד לבד, כמו לפני • ס � – סינים פרי לנ 3 משלם פי רים, בדואים, כל הבא ליד ובכב סף רב שלא מצדיק. • עושה רק מה שאני מסוב גל בעצמי – תיקונים קטנים והתקנות.

דוגמאות נבחרות משאלות ההרחבה השיפוצניקים פותחים הכל:

/ 23 /

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online