הבמה המרכזית של הנדל"ן 10.5.24

10.5.24

נדל"ן מדיה

סקר השיפוצניקים הגדול השיב גם השנה על הסוגיות הבוערות ביותר, בצל איזה חדר | המשבר הכלכלי שנוצר בענף בעקבות המלחמה ומצוקת העובדים הישראלים שיפצו הכי הרבה, כמה לקוחות מוכנים להכניס פלסטינים לביתם כדי לשלם פחות, וכמה מהשיפוצניקים שוקלים לעשות הסבת מקצוע? מהשיפוצניקים יחזרו להעסיק פלסטינים סקר השיפוצים הגדול חושף:

א � ; במקביל, כשנש 70% מעלה מ - לו הקבלנים בנוגע להיקף העבודות שנאלצו לבטל עקב מחסור בעובדים, ו � כי נאלצו לבטל המון עב 74% ענו כ - דות עקב המחסור בעובדים. כידוע, ענף השיפוצים מושתת כמעט ברובו ס � ) על עובדים פל 90% (למעלה מ - טינים, אשר אינם מורשים להיכנס ולב באוקטובר. 7 עבוד בישראל מאז ה

רגע אחרי חג השיפוצים הרשמי של הישראלים: במסגרת הסקר השב נתי שנערך על ידי התאחדות קבלני קבלני שיפוצים 1,000- השיפוצים, כ רשומים בישראל ענו על שלל הסוב גיות הכי חמות של השנה החולפת בענף: החל מסוגיות כלכליות, פוליב טיות, ביקושים, שיפוצים ועוד. צפו בתוצאות:

פסח בצל חרבות ברזל מנתוני הסקר, ניתן ללמוד כי ענף השיפוצים נמצא בשפל חסר תקדים מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, ללא עובדים, עם ירידה דרסטית בקב בלת העבודות ועם קבלנים רבים ק � מ 30% שעוזבים את המקצוע; כ - בלי השיפוצים העידו על כך שהיקף העבודה שלהם בפסח ירד השנה בלב

:2024 נתוני הסקר המלא לשנת

איזה חדר הכי מבוקש ?2024- לשיפוץ ב - חדר רחצה 53.8% ˆ - סלון 21.3% ˆ - מטבח 8.4% ˆ - חדר ילדים 16.5% ˆ

בכמה אחוזים ירדה 2024 העבודה בפסח ?2023 לעומת

האם ביטלת עבודות או לא הסכמת לקבל חדשות עקב המחסור בעובדים? - כן, הרבה עבודות 74.3% ˆ - כן, מעט עבודות 21.1% ˆ לא, כלל לא - 4.6% ˆ

איזה משבר הכי פגע בעבודתך בשנים האחרונות? - מלחמת חרבות ברזל 86% ˆ קורונה - 13.2% ˆ - סבב לחימה קודם 1% ˆ

אחוזים 20 - עד 14.2% ˆ אחוזים 40-20 - בין 22.6% ˆ אחוזים 40-70 - בין 33% ˆ אחוזים 70- - למעלה מ 30.2% ˆ

/ 21 /

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online