הבמה המרכזית של הנדל"ן 10.5.24

10.5.24

נדל"ן מדיה

כשתושביה פזורים בשלל מקומות ברחבי הארץ ומתרגלים למקומות חדשים. חלקם בוודאי לא ירצו לחב זור לעיר, גם אם המצב יאפשר זאת. סיטואציות כאלו מושכות בדרך כלל משקיעים ספקולטיביים, שמחפשים 'מציאות' מתוך הנחה שמתישהו דבב רים ישובו לסדרם, ולכן אנחנו רואים שבכל זאת נעשו בעיר כמה עסקאות בודדות בתקופה האחרונה. עם זאת, מספרן המועט מעיד על כך שהשוק מעריך שמדובר עדיין בהשקעה בסיב כון גבוה מאוד". 268 14 מס' עסקאות מס' עסקאות

המלחמה. באופן מעניין, דווקא שלוב 23 שה ימים לאחר שהעיר פונתה, ב א � דווחה עסקה ר 2023 באוקטובר חדרים 3 שונה בעיר, למכירת דירת ו � מ"ר, תמ 64 מיד שנייה, בשטח של ס � אלף שקל. זו גם היתה הע 480 רת קה הזולה ביותר שנערכה בעיר מאז פרוץ המלחמה; העסקה היקרה ביותר שנערכה מ � בנוב 2 בעיר בתקופה זו דווחה ב - , ובמסגרתה נמכרה דירת 2023 בר חדרים חדשה יחסית (שנת בנייה 3 מ"ר, תמורת 79 ) בשטח של 2021 ש � מיליון שקל. הדירה נמצאת ב 1.1 9 כונת יובלים החדשה, בצד הצפון-מזב רחי של העיר. לפי פרסומים, מדובר בדירה להשקעה שהמשא ומתן עליה החל לפני פרוץ המלחמה. טל קופל, מנכ"ל מדלן, מסביר את הנתונים העגומים: "עד לפרוץ המב לחמה קריית שמונה היתה חביבה מאוד על משקיעים – מחירי הרכיב שה בה נמוכים, ותשואת השכירות גבוהה ביחס לערים אחרות. רשמית, העיר נמצאת כרגע בקיפאון, עם פגיב עות לא מעטות ברכוש ובתשתיות וחוסר ודאות קשה בקשר לעתיד,

בעקבות אי הוודאות הגדולה בכל הנוגע למצב בצפון הארץ, בתוספת העובדה שהיא ריקה מתושבים וסובב לת מהתרעות צבע אדום בלתי פוסב קות: הקיפאון בקרית שמונה נמשך, כאשר כמות העסקאות שנרשמו בעיר מאז תחילת המלחמה רושמת ו � לעומת התק 94.77% ירידה של פה המקבילה אשתקד. ההסבר לכך, כמובן, ידוע: נכון להיום, אנשים לא רוצים לגור בקרית שמונה, אז למה שמישהו יקנה שם בית? מנתונים שהועברו על ידי אתר מדלן, ומסתמכים על דיווחים לרב שות המסים, עולה כי מאז השבעה – 2024 באוקטובר ועד תחילת אפריל עסקאות נדל"ן בלבד, 14 נערכו בעיר כולן בשוק החופשי וכולן בדירות יד עסקאות 268 שנייה. זאת, לעומת בתקופה המקבילה שנה קודם לכן. ואולי זו בכלל ההזדמנות לקנות בקרית שמונה? העיר קריית שמונה, שנמצאת במב ק"מ מהגבול עם לבנון, 3 רחק של באוקטובר 20 פונתה מתושביה ב- , פחות משבועיים אחרי תחילת 2023

העסקה היקרה מילון ש"ח 2.5 חדרים 8 לדירת העסקה הזולה אלף ש"ח 241 חדרים 3 לדירת

העסקה היקרה מילון ש"ח 1.19 חדרים 3 לדירת העסקה הזולה אלף ש"ח 480 חדרים 3 לדירת

23 ' - אפר 22 ' אוק

24 ' - אפר 23 ' אוק

/ 20 /

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online