הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

מאלה שחיללו שבת, חזרו בתשובה, וזה שכרו של הרב שגרס דרכיה דרכי נועם.

בארצות צפון אפריקה ובמרוקו, אנו כילדים וכמבוגרים לא חבשנו מאומה לראשינו, זולת בכניסתנו לבית הכנסת או ללמוד תורה בחדר אצל הרבי. המחייבים כיסוי ראש מסתמכים על הכלל "מנהג ישראל תורה". כלל שניתן להחילו על כל חובה שהשתרשה במשך דורות, ין, על כגון דא, אמר הסופר ִ מּוּכ ִ מבלי שיש לה תּ הצרפתי הנודע אלפרד דה מוסי "הגבלתי את שכלי כדי ליצור מקום לאמונה" ואמירתו זו, חלה גם על המונותאייזם, בסוברו שמבחינה רציונאלית לא ניתן להוכיח את האלוקות. חובת כיסוי ראש, היא קביעתם של חכמי אשכנז ובעיקר החרדים שביניהם. הם לא הסתפקו בכיפה, אלא בשטרמייל רחב שוליים, בשוליו האחרונים משתפכת לה כיפה לבנה גדולה המכסה את עורף הראש. מן המפורסמות: חכמי צפון אפריקה היו טולרנטיים. הם דגלו בפסיקת בית הלל המקילה. הרב יהודה שטרית ז"ל כיהן רבה של העיר אגאדיר, ובין היתר החזן בבית הכנסת. בשבתות, רבים היו מגיעים במכוניותיהם ומחנים אותן בצידי הדרך ונכנסים לבית הכנסת עטופי ציצית. בזמן קריאת התורה, אחדים מביניהם היו יוצאים לעשן סיגריות, רבי יהודה מעולם לא נזף בהם על התנהגותם, אלא המשך להתייחס אליהם בנועם. ברבות הימים, רבים

בניגוד לרבנים החרדים, המרבים להכריז חרם ונידוי על יחיד ורבים, חכמי צפון-אפריקה, מעולם לא הכריזו חרם או נידוי לא על יחיד ולא עלקבוצה. ורקפעםאחת, כשנערכו הפרוגרומים בקשיינב, יהדות זו הכריזה על מגבית 1903 ב חירום למען אחינו שבסרביה. עיר אחת באלג'יריה הודיעה שאיננה מצטרפת למגבית, וטעמה עמה "עניי עירך ועניי עיר אחרת, עניי עירך קודמים". כאשר הגיעה לאוזניהם פסיקת הרבנים, הם נרתעו והצטרפו גם הם למגבית. הרב שלום משאש מנוחתו עדן בעל הסדרה "תבואות שמש" שהרב עובדיה יוסף הגדיר אותה באוזני "היצירה המופלאה של המאה האחרונה", אמר: חכמי אשכנז תמיד גורסים לכל שאלת כשרות, טמא ופסול. כדי לפסוק כשר, טהור צריך להיות מלומד, פסק הרב שלום משאש. מתפיסת עולמו התורנית של הרב שלום משאש זצוק"ל, אנו מחויבים בציווי "וחקרת ודרשת היטב" לפני שאתה פוסל או מתיר דבר הלכתי. וזה בנוסף על צוואתו של הרב יהודה שטרית זצ"ל, שתמיד גרס להתייחס לציבור בדרכי נועם, לא להטיף מוסר, לא להציק, אלא בבחינת "אל תעירו ואל תעוררו את האהבה עד שתפץ"

Morocco By Lee Shenhav פנינים מדף הפייסבוק:

ים-לא מה שחשבנו ִ ר ֵּ ב ְ ר ֶּ ב

מאת: לי שנהב

כל הזכויות שמורות למחברת ©

ים׳ בעברית הקונוטציה שלילית. ִ ר ֵּ ב ְ ר ֶּ כשאנו אומרים ׳ב לא כך כשמדובר בברברים המרוקאים.

הברברים, תושביה המקוריים של צפון אפריקה, מכונים ע׳י הדור הצעיר ׳אמזיג׳ שפירושו ׳בני חורין׳ על מנת להדגיש את ייחודם האתני. הם גאים במוצאם, בשורשיהם ושומרים על מסורתם ועל המנהגים השבטיים באדיקות. דבר נוסף המייחד אותם הוא השפה, יש להם שפה משלהם והם מדברים שלושה ניבים עיקריים של ברברית: ״תמאזיגית״ באיזור האטלס התיכון. ״תריפיית״ באיזור הרי הריף. ו״תשלחיית״ באיזור עמק הסוס ובאנטי אטלס. (דוברי התשליחית מכונים בפי המרוקאים שלוח ככינוי ליושבי ההרים.)

קרדיט תמונה: atlasmountains

7

2021 יולי-דצמ' , תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב :14 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Online newsletter creator