הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

מולאי איסמעיל נלחם בהם בלית ברירה על מנת לשמור על השלטון. מאחר ודם השריף זורם בעורקיהם, אסור לו להרגם. אפשר היה למשל לחתוך לו יד או רגל, בעקבות זאת נפטר מולאי מוחמד. לקראת סוף הממלכה, הכול נכבה בעקבות מלחמת האזרחים שגרמו ילדי מולאי איסמעיל. ולמרות זאת בכוחותיו האחרונים נלחם נגד הספרדים על מנת לכבוש את אזור צפון מרוקו. בנה מסגד וארמון מול סאוטה בכדי להראות לספרדים שהוא כאן ויבוא יום ויכבוש את האזור כולו. במותו, מולאי איסמעיל משאיר גבולות שנות מלכות הצליח למנוע 55 בטוחים בממלכה, לאחר את "הפיטנה" "מלחמת אזרחים", למרות שבניו בגדו בו, בזכותו שושלת העלאווים מתמשכת עד היום הזה. מהשושלת העלאווית אפשר לומר, שמולאי איסמעיל ייחשב כ "האבא של השלטון“ או כפי שהוא מכונה בציר הזמן מלך האור, השמש, שלא מפסיק לנצנץ עד היום. השושלת העלאווית במקור באה משבט הח'ג'אז, צאצאי העלאווים, כמו הסעידים. כאמור, חסן הוא הבן הבכור של פטימה ועלי, בתו וחתנו של הנביא, ולכן הם מהווים שושלת השריפים. , והם 13 הם הגיעו להתיישב בתאפילאלת בסוף המאה ה- ידועים גם בשם פילאלים, עד מולאי אסמאעיל. עבדאלה, , חסן 5 , מוחמד ה- 1 הישאם, עבד א-רחמן, מוחמד, חסן ה כיום. 6 , ומוחמד ה- 2 ה- כלא קארה של מולאי איסמעיל מאות אנשים, שנכנסו לכלא המסתורי של כלא קארה הממוקם מתחת לאדמה בעיר מקנס ובו כלואים פושעים ומתנגדים לשלטון. אף אחד לא הצליח להימלט ממנו.

הוא מכיל כמה חורים בתקרה, משם נזרקים אסירים ומאותו החור זורקים להם אוכל. אם המאסר הוא מאסר עולם, הכניסה היא בלי יציאה. הקמת המשמר המלכותי. מולאי איסמעיל, הוא הראשון, שייסד את השומרים המלכותיים, כולל הצבא, התחיל עם העבדים השחורים הנאמנים לו. הרעיון בא לו מהטורקים, הוא ריכז את כל העבדים השחורים "עבדי" לצבא החדש תחת השבעתם לקוראן. הוא גם יחתן ביניהם עם נשים שחורות, ובכך ילדיהם יגדלו ויהיו חלק בלתי נפרד מהם. אלף איש. בסוף כהונתו מעריכים 15 ל- 10 תחילה היו לו, בין אלף. הרעיון שלו היה מבריק היות 150 ל- 100 שהיו לו בין ואנשים האלו אין להם לא משפחה ולא אבות אבותיהם כך יישארו לו ולממלכה נאמנים. ודעתו הייתה שצבא זה, יגן על האסלאם, והרי כולנו עבדים של אלוהים. כל השינויים בממלכה התקבלו על ידי התושבים דרך תשלומי המיסים, בכל סוף שנה כל המושלים היו באים לסולטן עם קרוואנים עמוסי סחורות וכספי המיסים. בזמן הזה, שכל המיסים נאספים לא הרחק מבריכת האגדל שבבסיס בשם עלי בבא, ליד הארמון במקנס. היו אוספים את החיטה, השעורה, פירות יבשים. באסם הענק הזה: בעזרת גמלים עולים קומה ודרך החור שעל הגג 14 שופכים את התבואה, והכול נשמר בטמפרטורה של מעלות, לשמירה על הטריות וכו'. שנה אחרי, הזיכרון לא נעלם מהשטח. כיום תחת 300 בממלכת מרוקו המודרנית, המשמר 6 השליט מוחמד ה השחור לא נעלם ובמיוחד זה ששומר על השריף הגדול .

המבנה הגיאומטרי של בית הסוהר הוא בנוי בצורה של מסדרונות ומבוכים, הצורה מורכבת מאוד, בכל אולם יש כמה מסדרונות, כאשר כל מסדרון מוביל לאולם אחר, כך שאם נכנסתם אפילו לזמן קצר מאוד, בלתי אפשרי למצוא את הדרך החוצה, וקשה מאוד לצאת ממנו, "מספרים שהוא בגודל העיר מקנס, ויש מי שטוען, שהוא משתרע על פני עשרות ק"מ מתחת לאדמה והוא אולי הכלא היחיד בעולם שאין לו דלת. אם כך, כיצד נכנסו אליו האסירים?

מסדרון/מבוך בכלא קארה מבחינים באלומת האור מהחור בתקרה

כלא קארה-החורים מהם השליכו פנימה את האסירים והאוכל

58

2021 : תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב, יולי-דצמ' 14 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Online newsletter creator