הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

חלק ב'

תזמורת המלוכה

מולאי איסמעיל-סודות מן ההיסטוריה מלך השמש - אלף לילה ולילה

מדריך טיולים מאת הרצל קדוש -

כל הזכויות שמורות למחבר ©

למרוקאים ולצרפתים היה אויב משותף אחד - ספרד.

מולאי איסמעיל מבקש את ידי הנסיכה מרי 14 אן דה בורבון מהמלך לואי מולאי איסמעיל שולח לוורסאי מכתב לשחרור השבויים שולח את אבן עיישה כשגריר 1789 עם תנאים. בשנת לוורסאי. השגריר נדהם לראות בצרפת את 14 ללואי המדרגות משיש, הציורים והפסלים על הקירות, יש לציין שאבן עיישה, היה אחד השודדים הכי מפורסמים בכמה התקפות על ספינות סחורה וכו'. דומה לנציגי חיל הים המלכותי של התקופה. בפרוטוקול בצרפת כתוב כך: בעת קבלת פני השגריר , אף אחד לא יכול לחבוש כובע 14 המרוקאי אצל לואי ידיו, מתכופף לצד 2 . אבן עיישה מצליב את 14 בפני לואי וחושף את צווארו וזה מראה על: אני עבדיך, אתה יכול לערוף את ראשי. יש לציין באותה תקופה, מוסר את בתור שגריר מרוקו. 14 מכתבו ממלך מרוקו ללואי

מולאי איסמעיל רצה לכרות ברית צבאית עם צרפת נגד הספרדים: החלפת שבויים, גברים כנגד גברים, הימרו בהם כמו במשחק פוקר. מולאי איסמעיל רצה להחליף את רצה לשלוח את כל הזקנים, 14 כל השבויים, כאשר לואי החולים, כמו מסחר הדדי בנמלים.

באחד הערבים, התקיים נשף לכבוד כל השגרירים וברחבת הריקודים רקדה ביתו של לואי היא משכה תשומת לב גדולה 14 ואבן עיישה נפעם מיופייה ולא יכול להתאפק. סיפר זאת למולאי איסמעיל וזה ביקש את .14 ידה מידי אביה המלך לואי

56

2021 : תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב, יולי-דצמ' 14 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Online newsletter creator