הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

הסדרה "המרוקאים החדשים" ערבוב בין פולקלור לערכים

מאת: סם בן שטרית-נשיא הפדרציה העולמית

כל הזכויות שמורות ©

א כך קיוויתי ופיללתי את תכני הסדרה "המרוקאים ל 13 החדשים", ששודרה בשלושה ימים רצופים, בערוץ מאת העיתונאי ד"ר אבישי בן חיים. בניגוד לבן חיים, מעולם לא השתמשתי בכתב, בע"פ, בהרצאות, בפרסומים ומודעות לעיתונים במושג "עדה" שמשמעותה כת -מיעוט מבוטל. וכבר נאמר: "ותצא אש ותשרוף את קורח ואת עדתו". יהדות מרוקו היא יהדותשל ערכים ומורשת ולא פולקלור! אעיד על עצמי: כשראשי המדינה ב"חגיגות המימונה" חבשו תרבושים לראשיהם והתעטפו בכפתנים, אני מעולם לא שמתי עלי פריטי לבוש אלה, כי הם מייצגים פולקלור. ב"ליל המימונה-תרבחו ותסעדו" ציינתי, שאורחים ומארחים מסבים לשולחן התקרובת המסורתית, לא הזכרתי אפילו ברמז מופלטה "קוסקוס" ועוד... ראיתי בלילה הזה פלטפורמה נאותה, שבמסגרתה יהדות מרוקו מארחת את כלל קהילות ישראל, כדי להכיר מקרוב את יהדות מרוקו וערכיה. הפצרתי באורחים ובמארחים לספר איש איש על מסורת אבותיו, כשהמטרה להעמיקאתההיכרות וקירובהלבבות. וכבר אמר הנשיא יצחק נבון: "עתידה להיכתב ההיסטוריה החדשה של מדינת ישראל, ותשאל השאלה: מי היו הגורמים ששינו את דימויה של יהדות מרוקו, הקהו את הקיטוב בעם וקירבו לבבות בין הקהילות? אין ספק , ענה יצחק נבון: "יציינו את חג המימונה, היוזמים והמארגנים ערב מסורתי זה, כמי שחוללו השינוי המבורך".

מה קוויתי לראות בסדרה של בן חיים? יישובים ומושבים חקלאיים, שהקימה 111 הצגתם של יהודות זו לאורכה ולרוחבהשלהמדינה, כשבצפון הארץ ובדרומה, הם היוו חומות מגן אנושיות נגד מחבלים מלבנון ומסוריה, ונגד הפדאיון מעזה ומסתננים ממצרים. ציפיתי לראות "מכת אש" של עשרות אנשי רוח ומדענים מיוצאי מרוקו, קצינים בכירים בצה"ל והמשטרה, החל מהרמטכ"ל רב-אלוף גדי אזנקוט ועד יוחנן דנינו מפכ"ל המשטרה. לציין את הייצוג הרב של יהדות מרוקו בממשלה ובכנסת מעל ומעבר לכמותה הפרופורציונאלית באוכלוסיה, וגדול ייצוגה שבעתיים מול קהילה אחרת. כמחצית מראשי ערים ומועצות, הינם יוצאי מרוקו. הייתי מראה שורה ארוכה של אלפי ספרים שחיברו סופרים ומשוררים מיוצאי קהילתנו. ומעל לכל הייתי מראה שורה ארוכה של רבנים בצפון

אפריקה, שפסקו עפ"י בית הלל. יהדות זו לא הוציאה מקרבה אפילו אנטי ציוני אחד ועוד... הרביתי לכתוב ולציין כל אלה עוד בכהני כיו"ר הוועד הציבורי לחגיגות המימונה, כמייסד וכיו"ר "תנועת ביחד" וכיום מייסד ונשיא הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו.

11

2021 טבת-סיון תשפ"א, ינואר-יוני :13 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook flipbook maker