הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

כל הזכויות שמורות ©

הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

94222 ירושלים 42 רח' יפו 02:6251221 : פקס 02-6257377 :' טל maroco26@netvision.net.il www.fede-maroc.com אתר: פייסבוק וביוטיוב חפשו אותנו גם ב:

60

2021 : טבת-סיון תשפ"א, ינואר-יוני 13 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook flipbook maker