אמת | לכל ילד וילדה אות בספר התורה של ילדי ישראל

גדולי ישראל שליט"א בסיומי ספרי התורה של ילדי ישראל

הגאון הרב יהודה רבינוביץ שליט"א, אב"ד ירושלים

הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א, רב ואב"ד מגדל העמק

הגאון הרב דוד לאו שליט"א, רב הראשי לישראל

הגאון הרב שמואל רבינוביץ שליט"א, רב הכותל והמקומות הקדושים

הגאון הרב יצחק הלפרין שליט"א, רב רמות ירושלים

הגאון הרב משה נחשוני שליט"א, ראש מחלקת הכשרות ראשון לציון

כ"ק האדמו"ר מבוסטון שליט"א

הגאון הרב ישראל יצחק מנדלסון שליט"א, אב"ד קוממיות ירושלים

הגאון הרב יצחק ישעי' ווייס שליט"א, רב נווה אחיעזר בני ברק

כ"ק האדמו"ר מסטראטין שליט"א

כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א

כ"ק האדמו"ר מביטשקוב שליט"א

12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online