אמת | לכל ילד וילדה אות בספר התורה של ילדי ישראל

ספרי התורה של ילדי ישראל

הגאון הרב ישראל מאיר לאו שליט"א, רבה של תל אביב

הגאון רבי שאול אלתר שליט"א, ראש ישיבת 'שפת אמת'

הגאון רבי אביגדור נבנצל שליט"א, רב העיר העתיקה

הגאון הרב שמואל דוד גראס שליט"א, רב דחסידי גור אשדוד

הגאון הרב דב לנדאו שליט"א, מבכירי רבנות הכשרות

הגאון רבי בנימין אדלר שליט"א, ראב"ד בד"ץ אגודת ישראל ורב שיכון הרבנים

הגאון הרב מרדכי שלמה שטיינמץ שליט"א, רב וראש הכוללים דחסידי ויז'ניץ ירושלים

הגאון הרב יעקב אליעזרוב שליט"א, אב"ד ירושלים

הגאון רבי צבי רבינוביץ שליט"א, ראש ישיבת בויאן-רוז'ין בירושלים

הגאון הרב משה ברנסדורפר שליט"א, ראש בית הוראה היכל ההוראה ירושלים

המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א

11

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online