התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

מדי שנה ההתאחדות מקיימת שיתוף פעולה עם הנהלת יריד – IMTM תערוכת התיירות הבי נלאומית של ישראל, אשר במסגרתה חברי ההתאחדות המגישים בקשה להנפקת כרטיס יועץ תיירות בשטח התערוכה, זכאים לקבל את הכרטיס ללא עלות. לצערנו, לאור המצב, היריד לא התקיים השנה.

עמ' 72

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker