High-Q | 7 סימולציה

19

בחינה פסיכומטרית 7

1

סימולציה מס' 7

מטלת כתיבה

חשיבה מילולית –

חשיבה מילולית – מטלת כתיבה

הזמן המוקצב הוא 30 דקות.

ק ראו בעיון את המטלה שבמסגרת וכ תבו את החיבור על גיליון הכתיבה. אורך החיבור הנדרש – 52

שורות לפחות. אין לחרוג מן השורות שבגיליון. אם אתם זקוקים לטיוטה, השתמשו במקום המיועד

לכך (הטיוטה לא תיבדק). לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליף את גיליון הכתיבה שבידכם. תבו כ בלבד , בסגנון ההולם כתיבה עיונית והקפידו על ארגון הכתוב ועל לשון תקינה ובהירה. כתבו את החיבור בעיפרון בלבד , ו הקפידו על כתב יד ברור ומסודר. אתם רשאים להשתמש במחק.

בעברית

בשנים האחרונות החל להתפתח תחום רפואי חדש – רפואת אנטי - אייג'ינג – העוסק בחקר ההאטה של תהליכי הזדקנות באדם. החוקרים בתחום שוקדים על המצאת תרופות והליכים רפואיים חדשניים שמטרתם היא האטת קצב ההזדקנות של הגוף וכתוצאה מכך הארכת תוחלת החיים. מומחים טוענים כי התפתחויות אלה יביאו לעלייה של עשרות שנים בתוחלת החיים הממוצעת, עד ל - 051 שנים ואף יותר. יש הרואים בכך התפתחות טבעית וחיובית של הרפואה, ועם זאת סוגיה זו מעלה שאלות מוסריות ופילוסופיות, לדוגמה: אילו השלכות רגשיות וחברתיות עשויות להיות לתוחלת חיים כה ארוכה? ומעבר לכך – האם בעולם שנמצא כבר כעת על סף התפוצצות אוכלוסין יש מקום ל יצור אוכלוסייה גדלה והולכת של קשישים?

מה דעתכם על פיתוח אמצעים יעודיים להארכת תוחלת החיים? נמקו.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

2

סימולציה מס' 7

מטלת כתיבה

חשיבה מילולית –

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

3

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

4

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

5

סימולציה מס' 7

חשיבה מילולית – פרק ראשון

23 שאלות.

זה פרקב

חשיבה מילולית בפרק זה שאלות מסוגים שונים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה , ולסמן את מספרה במקום המתאים בגליון התשובות.

המוקצב הוא 20 דקות.

הזמן

אנלוגיות (שאלות 6-1 )

אלה, ובחר ו מתוך

מודגשות . מצא ו את היחס בין המשמעויות ה מילים ה של שתי

בכל שאלה זוג יש

מילים פיאר

התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאת .ם מושי לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

1 . ל! : יחף ש

-

שתה! : צמא

(1) (2) (3) (4)

התערטל ! : ע ירום

גהר : ! זקוף

אורח

! : גש

2 .

מִשקע : שלג -

כלי קיבול : ברז

(1) (2) (3) (4)

תורֵן : מוט

שֶמע : צליל

מַראֶה : איפור

3.

החיש : עיכב -

הרים : מיתן

(1) (2) (3) (4)

השתהה : המתין

: השמיץ

הזהיר : הסתכן

4. -שן : משונן (1)

קללה : מקולל

(2) צרעת : צורע מ (3)

: מעוכב עיכוב

יבלת : מיובל

(4)

5 .

מהיר החלטה : נמהר

קפדן : קטנוני נאה : יפהפה סר וזעף : נרגן

(1) (2) (3) (4)

נעים הליכות : מנומס

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

6

סימולציה מס' 7

חשיבה מילולית – פרק ראשון

6.

מורא : עזוז -

ית עוב : מיאוס פחד : עזות מצח ייאוש : תקווה יהירות : שחץ

(1) (2) (3) (4)

שאלות הבנה והסקה (שאלות

11-1 )

ההור אות הבאות נוגעות לשאלות 9-7 : בכל שאלה

(או יותר ממשפט) שכמה חלקים ממנו חסרים, ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר.

יש משפט רוב

עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביותר להשלמת החסר.

7. התשבץ שפורסם במוסף של העיתון "דבר" היה ____. ____ שיוסי , התלמיד ____ כתה, ____.

קשה ביותר / לכן אין זה מפתיע / החלש ביותר ב - / הצליח לפתור אותו קל למדי / לכן מפתיע / החלש ביותר ב - / לא הצליח לפתור את כולו קשה ביותר/ לכן מפתיע / החלש ביותר ב - / לא הצליח לפתור את כולו קל לפתרון / לכן מפתיע / המבריק של ה - / דווקא התקשה לפתור אותו

(1) (2) (3) (4)

8. בכל הארועים הפוליטיים האחרונים ____ את התוצאות, ____ שציבור הנשאלים ____ ולפעמים ____ את התוצאות. (1) הצליחו הסוקרים לנבא / וזאת כיוון / למד לשתף איתם פעולה / גם להטות שלא כדין (2) נכשלו הסוקרים בנסיונם לחזות / וזאת על אף / משקר במדגמים / אף מעו ות (3) הצליחו הסוקרים לחזות במדוייק / וזאת למרות / אינו משתף פעולה / אף מנסה ל הטות שלא כדין (4) לא הצליחו הסקרים לנבא / כיוון / הוא אמין / אפילו מנחש נכון

9. במחקר חדש נתגלה, כי ככל שאדם ישן שינה עמוקה יותר – כך הוא מתעורר ____ יותר. עובדה זו ____, שכן ב יום שבת האחרון, ישנתי שינה מאוד ____ וכשהתעוררתי חשתי ____.

/ עמוקה שמחה גדולה / שטחית עצבני במיוחד

/ עצוב איננה מפתיעה אותי / / רגוע מפתיעה אותי מאוד / / שמח מפתיעה אותי מאוד /

(1) (2) (3) (4)

/ שטחית שמחה יוצאת דופן

/ עמוקה רגוע במיוחד

/ עצבני אינה מפתיעה כלל ועיקר /

11 . הסינים, שהם הצרכנים הגדולים בעולם של תה ירוק, ידועים כאנשים שקומתם נמוכה. למרות זאת נתטוע , חברת התה בישראל שתה ירוק דווקא גורם ל הגבהה של השותים אותו. מה מהבאים את טענת החברה?

מחליש

המוצרים הירוקים מנמיכים את צרכניהם

סוגי התה מגביהים את צרכניהם,

מחקר גילה ש

(1) (2)

ברו אך

התה המיובא לארץ מגיע מסקוטלנד, שם התושבים גבוהים במיוחד

(3) מעדויות ארכיאולוגיות ניתן ללמוד שלפני המצאת התה הירוק היו הסינים אנשים גבוהים למד י (4) הסינים נוהגים לאכול כמויות גדולות של אורז , הידוע כמנמיך את אוכלי ו

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

7

סימולציה מס' 7

חשיבה מילולית – פרק ראשון

11. קשה ל הסביר את ההתפשטות המואצת של היקום. אפשר היה להניח שבעקבות המפץ הגדול לפני כ -14 מיליארד שנה, החלו הגלקסיות להתרחק זו מזו. קצב ההתפשטות היה אמור לקטון, ובמקום זה הקצב דווקא הולך וגדל. ההסבר שניתן לכך הוא שקיים ביקום כוח דחייה מסתורי שמרחיק עצמים זה מזה, וכוח זה חזק כל - כך עד שהוא גובר על כוח הכבידה. האסטרופיזיקאים קוראים לכוח זה בשם אנרגיה אפלה. לפי הקטע, כוח הכבידה היה אמור –

לגרום ליקום להתפשט באופן מואץ להתנגד לכוח שנקרא אנרגיה אפלה להקטין את קצב התרחקות הגלקסיות

(1) (2) (3) (4 )

לבטל את כוח הדחייה

12. ג רג: "אני סבור שקבוצתנו תנצח בתחרות היום בהפרש גדול, כיוון ששתינו קפה הבוקר, וזאת על אף מזג האוויר הגשום. אמנם הייתה לנו האפשרות לדחות את התחרות בשבוע אך ככל שפחות גשום כך סיכויי הקבוצה השנייה לנצח עולים, על אחת כמה וכמה במזג האוויר השרבי הצפוי לתקופה הקרוב

ה".

איזו מההנחות הבאות לא יכולה לעמוד בבסיס דבריו של גרג?

שתיית קפה מעלה את הסיכויים לנצח בתחרויות בשבוע הבא צפוי לרדת פחות גשם מהיום גשם יכול להפריע לקבוצה של גרג בתחרות

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

הקבוצה של גרג מעדיפה לשחק בשרב

13. בעת הדיון בכנסת על עתיד מ שק האנרגיה הישראלי טען אחד הדוברים: "טענותיהם של הירוקים קרובות לליבי. אכן, תחנת כוח פחמית גורמת לזיהום אוויר כבד ולנזק סביבתי רב, אך שיקולים מעין אלו אינם יכולים לקבוע את עתידו של אחד הנדבכים האסטרטגיים של המשק הישראלי. עם זאת, לאור העובדה שאין פחם בארץ, סבורני שתלותו של המשק הישראלי בגורמים חיצוניים לסיפוק פחם הוא טיעון כבד משקל ולכן עלינו לשקול בחיוב הקמת תחנות כוח הנשענות על משאבים ישראליים בלבד".

עם איזה מההיגדים הבאים היה מסכים הדובר?

שיקולים סביבתיים אינם רלוונטיים כלל, קל וחומר שלא בנושא אסטרט גי

(1) (2) (3)

עדיף להיות תלויים בגורמים זרים ולא לפגוע בסביבה

שיקולים סביבתיים הינם חשובים ולכן יש להתנגד להקמת תחנה מזהמת

(4) פגיעה בסביבה הוא שיקול חשוב, אך אי - תלות בגורמים זרים הוא שיקול חשוב יותר

14. לאחר שחזרו מצרפת אמר נאור לענבל: "נראה כי עוגיות המקר ון הצרפתיות נמכרות בבתי הקפה בישראל יותר מבעבר". בתגובה לדבריו אמרה ענבל: "מילה לא הופכת לנפוצה יותר לאחר שמכירים את פירושה". לפי דבריה של ענבל -

עוגיות המקרון הצרפתיות אינן באמת נפוצות בבתי הקפה בישראל כפי שנאור חושב

(1)

(2) גם לפני כן עוגיות אלו היו נפוצות בישראל, אך נאור לא ידע זאת מפני שלא הכיר את פירוש המילה "מקרון" (3) נאור נתקל בעוגיות מקרון רבות בשהותו בצרפת ומכך הסיק מסקנה שגויה לגבי תפוצתן בישראל (4) עוגיות המקרון לא נמכרות יותר מבעבר בבתי קפה בישראל, אך כעת נאור מבחין בהן יותר משהבח ין קודם לכן

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

8

סימולציה מס' 7

חשיבה מילולית – פרק ראשון

15. יש המפרשים את הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" כי על האדם לאהוב את רעהו כפי שהוא אוהב את עצמו ואף להעדיף את טובת האחר על פני טובתו שלו. אבינדב מבקר את פרשנות זו. בעיניו, על אדם לאהוב את עצמו יותר מכל דבר אחר בעולם ולטעמו אין זה סביר או רצוי שאד ם יאהב את רעהו כפי שהוא אוהב את עצמו. איזו סיטואציה יכול להביא אבינדב כדוגמא שתחזק את הטענה שלא רצוי שאדם יאהב את רעהו כמו שהוא אוהב את עצמו ?

פעוט המשחק בארגז חול ואינו מרשה לאף אחר להצטרף אליו במשחק אדם עשיר אשר אינו מאמין ב"תרומה" וב"דאגה לח לש" כי כל אחד לעצמו

(1) (2) (3) (4)

אדם אשר מקריב חלק מזמנו להתנדבות בבית יתומים אדם המציל את חברו ממוות על - ידי הקרבת חייו שלו

16. מחקר הראה שצמחים טורפים, הלוכדים בתוך עליהם בעלי חיים וניזונים מהם, גדלים בדרך כלל באזורים גשומים במיוחד. שילוב של שלוש מהתשובות יכול להסביר את תוצאות המחקר. התשובה הנותרת ?

מהי

גשמים רבים שוטפים את המינרלים מן האדמה

(1) (2) (3) (4)

תזונה מחרקים מספקת מינרלים

באזורים גשומים ולחים אין הרבה חרקים צמחים בדרך כלל ניזונים ממינרלים באדמה

17. הסרט "בוני וקלייד" אמנם הופק בשנות ה -60 , אך הוא מספר את סיפורם של זוג רוצחים מפורסמים ומוערצים שפעלו בשנות ה -30 . חוקר הקולנוע, ארנון גוטפלד, טוען במאמרו כי עיסוק של סרט בתקופת עבר היסטורית לעולם לא מתכוון לעסוק בתקופה ההיסטורית בלבד, אלא גם לרמוז בעזרתה על בעיות חברתיות הקיי מות בהווה. אם כך, הוא מסביר, הביקורת הציבורית על הממסד האמריקני שאפיינה את שנות ה -30 והובילה להערצתם של שני פורעי החוק, אפיינה גם את שנות ה -60 ואת הסרט.

לפי הקטע, מהו השם המתאים ביותר למאמרו של גוטפלד?

קולנוע היסטורי כמטאפורה למצב חברתי בהווה

(1) (2) (3) (4)

לעומת שנות ה -60

פור עי חוק בשנות ה -30

- שנות ה 60 בקולנוע: פנטזיה ובריחה מהמציאות

תקופות מחאה בהיסטוריה האמריקנית

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

9

סימולציה מס' 7

חשיבה מילולית – פרק ראשון

הבנת הנקרא (שאלות

23-11 )

על השאלות שאחריו.

ו קרא בעיון את הקטע הבא ו וענ ,

מחפירות שנעשו בישובי הנבאטים בנגב עולה שהחקלאות היתה ענף כלכלי מ שמעותי, ישק ים אוכלוסיה גדולה למדי במשך תקופה ממושכת. סוג החקלאות שהיה נהוג בישובים אלה מכונה חקלאות מי הנגר. עדויות על חקלאות מפותחת נמצאו בעבדת, שבטה, ממשית, ניצנה ורחובות. העיקרון ש ע ליו התבססה חקלאות מי הנגר היה ניצול המים הניגרים בעת הגשמים והכוונתם אל חלקות שדה הממוקמות בואדיות ובמקומות נמוכים. התפתחות סוג זה של חקלאות הוא תוצאה של ניסיון אשר נרכש במשך 5 דורות רבים, שכלל ידע הנדס י , יכולת ארגון וביצוע מעולה, ורמה גבוהה של בטחון ציבורי. כל הנתונים הללו התקיימו בשיאם בתקופות הרומית והביזנטית, ואכן שרידי חקל אות הנגר מתקופות אלה הם המרשימים ביותר. כיוון שבאזור בו מוקמו ישובי הנבאטים כמות המשקעים מגיעה לכ - 100 מ"מ בשנה, אין אפשרות לגדל גידולים חקלאיים תוך ניצול הגשם היורד על שטח החלקה בלבד. לפיכך, ה י יתה החלקה המעובדת בעמק, ואליה התנקזו מים מהנחל ומהמדרונות שסביבה. "חוות הנגר" הוא השם שניתן למכלול כולו, שהורכב מיחידות העיבוד 10 שבעמק, ומאגן ההיקוות שנמצא על המדרונות. החלקות המעובדות נוצרו על ידי סכירה של האפיק לרוחבו, באמצעות סוללת אבנים. כך נחלק האפיק למעין טראסות מדורגות, שכל אחת מהן היוותה חלקה. מימדיהן של החלקות השתנו על פי רוחב האפיק ושיפועו. כמו כן, עומק הקרקע בכל טרסה לא היה אחיד - הקרקע הייתה עמוקה יותר במורד העמק מאשר במעלהו. מסביב לשטח המעובד הוקמו גדרות אבן על מנת למנוע סחף של הקרקע ופריצה של זרמי מים. גודל השטח המעובד היה 15 דונם, והיה בבעלותה של משפחה אחת. 20- ל 5 בין דונם ליחידה. יש חשיבות רבה ליחס שבין שטח 1000- ל 100 שטח הגבעות ששמשו כאגן ההיקוות נע על פי רוב בין אגן הניקוז לבין השטח המושקה. חקלאי המדבר שאפו למנוע ככל האפשר חילחול של מים בשטח האגן, ועל ידי כך למקסם את הנגר המגיע לשטח המעובד. בתוך השטח המעובד, החקלאי צריך היה לדאוג לספיגה מקסימלית של מי השטפון, כיוון שאי אפשר היה לסמוך על הגעתו של שיטפון נוסף במהלך העונה. כמות המים שהגיעה כנגר 20 הייתה הגורם המגביל בהגדלת מספר החלקות בכל חווה. החקלאים עשו מאמצים גדולים על מנת להגדיל את כמויות המים המגיעות לחווה. הם משכו תעלות שניקזו מים מהרמות הגבוהות אל שדותיהם. לעיתים נבנו תעלות מסביב לגבעות, על מנת להטות בצורה מלאכותית את כיוון הניקוז של הנגר. השיטה המרכזית להגברת כמויות הנגר היתה סיקול המדרונות, על מנת להגביר את הזרימה העילית על פניהם, על ידי חשיפת פני השטח. הסיבה לסיקול היתה שהאבנים על המדרון מונעות נגירה חופשית, וגורמות להגברת 25 החילחול לתוך הקרקע. סילוקן מותיר מדרון לס חשוף ואטום לחלחול, שמזרים יותר מים ממדרון המכוסה אבנים. את האבנים שסילקו ערמו החקלאים בתלוליות, אשר נקראות על ידי הבדואים תלילת אלענב, ובעבר חשבו החוקרים שתלוליות אלה שימשו לגידול גפנים, כפי ששמן מרמז, אולם היום השערה זו אינה מקובלת. עבודת סיקול המדרונות מהאבנים היתה מבצע רחב היקף שדרש גיוס נרחב של פועלים. אחת הסברות היא שהצבא 30 הנבאטי הוא שביצע את המשימה. קיומו של מבצע זה תלוי בשלטון מרכזי חזק, ובתקופה של יציבות מבית ומחוץ. תנאים אלה היו קיימים בתקופת השלטון הרומאי והביזנטי, אז הגיעה החקלאות הנבאטית לשיא פריחתה.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

10

סימולציה מס' 7

חשיבה מילולית – פרק ראשון

השאלות 18. על פי הפסקה השנייה, מה היו התנאים לקיומה של חקלאות נגר מפותחת?

כושר הנדסי, יכולת ארגון ובט ןוח החפירות בישובי ה נבאטים שלטון רומי או ביזנטי בעל נסיון

(1) (2) (3) (4)

מים שזרמו בואדיות וחלקות במקומות הנמוכים

19. כיצד פתרה "ח וות הנגר" את הבעיה המוזכרת בשורה 10?

הואדיות נסכרו וכך נוצרו מאגרי מים ששימשו להשקיה גדרות אבן מנעו נזילה של מים אל מחוץ לחלקה

(1) (2) (3) (4)

שלא ירדו עליה ישירות

אל החלקה המ עובדת זרמו גם מי גשם הנבאטים חפרו בורות לאגירת המים

21. מהי מטרתה של הפסקה הרביעית?

להראות גישה חקלאית שונה מזו שהוצגה בפסקה הקודמת

(1) (2) (3) (4)

לספק תיאור מפורט של אגן ההיקוות

לפרט על אחד ממרכיבי המונח שהוצג בסוף הפסקה הקודמת לתאר שיטה להגדלת כמות המים שמגיעה לאגן היקוות יחיד

21. מדוע עשו החקלאים "מאמצים גדולים על מנת להגדיל את כמויות המים ", כפי שמוזכר בשורות 22-21 ?

הם ניסו לצבור מי שתיה רבים יותר עבור משפחתם

(1) (2) (3) (4)

כריית תעלות הניקוז כרוכה במאמץ רב

הם רצו להגדיל את מ ספר החלקות המעובדות שברשותם

הם רצו להגדיל את מספר השטפונות

22. על פי הנאמר בפיסקה השישית, מה צפוי לעשות חקלאי הסובל

ב

עודף מים מ דווקא

חלקתו?

הוא יכסה את המדרונות הסובבים את חלקתו בלס הוא ירצף את המדרונות הסובבים את חלקתו באבנים

(1) (2) (3) (4)

הוא יטה את הנהר הרחק מחלקתו

הוא יבנה תלוליות מסביב לחלקתו ויגדל בהן גפנים

23. מהי מטרתו המרכזית של הקטע?

לתאר את מצב החקלאות בתקופה הרומית והביזנטית

(1) (2) (3) (4)

להציע פתרונות לחקלאות מדברית

להסביר את תופעות התלוליות שהתגלו בנגב

לתאר את החקלאות הנבאטית הקד

ומה

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

11

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

12

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

13

סימולציה מס' 7

פרק ראשון

– אנגלית

ENGLISH

This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence .

1. All of her ____ on her mother's side of the family live in Kentucky.

(1) brothers

(2) employees (3) followers (4) relatives

2. The depths of the oceans still hold many kinds of ____ that have never been seen, let alone captured, by humans.

(1) minerals

(2) formations (3) creatures

(4) pressures

3. Antiseptic sprays and ointments help to prevent open wounds from becoming ____.

(1) infected (2) healthy

(3) smaller

(4) broken

4. On Thursday Jean will present her ____ on local environmental issues to the town council.

(1) child

(2) report

(3) images

(4) reflection

5. Industrialist Armand Hammer's ____ of European art is among the finest private holdings of art in the world.

(1) opinion

(2) list

(3) knowledge (4) collection

6. The first commercially available microcomputer came only in the form of a kit, which had to be ____ by the electronics hobbyist himself.

(1) acquired (2) purchased (3) designed (4) assembled

7. IBM, once by far the most ____ producer of computers and software, now has many powerful competitors.

(1) dominant

(2) humble

(3) aggressive (4) expensive

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

14

סימולציה מס' 7

פרק ראשון

– אנגלית

8. The cheap dyes used in the fabrics ____ considerably after only a few washings.

(1) grew

(2) moved

(3) faded

(4) appreciated

Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

9. Unless profits improve dramatically in the next quarter, the company will certainly go bankrupt.

(1) The company is no longer in danger of bankruptcy, thanks to a dramatic improvement in quarterly profits. (2) The impending bankruptcy of the company can be prevented only by a large increase in profits in the coming quarter. (3) Not even a sudden rise in profits in the coming quarter will save the company from bankruptcy. (4) When profits go up in the next quarter, the company will be saved from the threat of bankruptcy.

10. Work on the Red River Dam cannot begin until all of the environmental impact studies are completed.

(1) Due to the results of the environmental impact studies, the Red River Dam will not be built. (2) Before the Red River Dam can be built, plans for environmental impact studies have to be made. (3) The environmental impact studies must be finished before any construction on the Red River Dam can be done. (4) Once the Red River Dam has been finished, studies will be done to examine its effects on the environment.

11. If next month’s election were held today, Jean Goldberg would defeat Art Samuels for the office of mayor.

(1) Because the election is being held today instead of next month, Art Samuels may lose to Jean Goldberg. (2) Art Samuels is currently losing the mayoral election to Jean Goldberg. (3) The defeat of Art Samuels in next month’s mayoral election is certain, Jean Goldberg says. (4) When next month’s election is held, Jean Goldberg will be the winner, not Art Samuels.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכת ב מחברת High Q .

15

סימולציה מס' 7

פרק ראשון

– אנגלית

12. Planetary systems around stars in the Milky Way are identified when a quiver in the star's motion is detected if a large planet passes by and exerts a gravitational pull.

(1) All the planetary systems can identify large stars in the Milky Way by exerting a gravitational pull and causing the star’s motion to be disturbed. (2) Large planets passing by a star in the Milky Way will exert a gravitational pull therefore they are identified by the disturbance to the star’s motion. (3) The Milky Way was identified when a quiver in the motion of its surrounding stars was detected by a planetary system that exerted a gravitational pull on it. (4) A gravitational pull is detected when a star in the Milky Way passes by a large planet and sends a quiver in the motions of the planetary systems around it.

Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text .

Text I (Questions 31-31)

John Maynard Keynes was at home in the world of business affairs, a shrewd dealer and financier. Every morning, in bed, he would scan the newspaper and make his commitments for the day on the most risky of all markets, foreign exchange. More than an economist and speculator, he was a brilliant mathematician, a businessman who very successfully ran a great investment trust, a ballet lover who married 5 a famous ballerina, an excellent writer and editor of consummate skill, and a man capable of both great kindness and ruthless wit. Keynes’s greatest fame lay in his economic inventiveness. He came by this talent naturally enough as the son of a distinguished economist, John Neville Keynes. As a college student, Keynes had already attracted the attention of Alfred Marshall, the commanding 10 figure at Cambridge University in economics for three decades. After graduation, Keynes soon won notice with a brilliant little book on India’s economics. He then became an adviser to the English government in the negotiations at the end of World War I. Dismayed and disheartened by the vengeful terms of the Versailles Treaty, Keynes wrote a severe critique of it, a book called The Economic Consequences of the Peace, which won him 15 international fame and respect. Almost thirty years later, Keynes would himself be a chief negotiator for the English government, first in securing the necessary loans during World War II, then as one of the architects of the Bretton Woods Agreement that opened a new system of international currency exchange after the war. On his return home from one trip to the United States, 20 reporters gathered around to ask if England had been sold out and would soon be another American state. Keynes’ reply was brief: “No such luck.”

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכת ב מחברת High Q .

16

סימולציה מס' 7

פרק ראשון

– אנגלית

Questions

13. The best title for the passage above is –

(1) Portrait of an English Economist (2) The Keynes Family: a Dynasty of Economists (3) Keynes and International Currency Relations (4) The English Economy Between World War I and World War II

14. According to the second paragraph, which of the following best describes John Maynard Keynes?

(1) A great leader of men (2) A man of single-minded ambition (3) A clever humorist (4) A man of many talents

15. The author of the passage attributes the source of Keynes’ skill as an economist at least partly to –

(1) his interest in India (2) his childhood experiences (3) his father (4) his wife

16. The term “it” in line 15 refers to –

(1) Indian finance (2) the Versailles Treaty (3) the Bretton Woods Agreement (4) ‘The Economic Consequences of Peace’

17. Keynes’s book ‘The Economic Consequences of Peace’ explains his view that –

(1) the economic situation of India was critical at the end of World War I (2) the Versailles Treaty was poorly written (3) the peace after World War I could have favorable economic consequences (4) a new system of international currency exchange was needed

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

17

סימולציה מס' 7

פרק ראשון

– אנגלית

Text II (Questions 38-22)

Unlike coal, which is widely distributed throughout the world, petroleum is more difficult to find and extract. Coal forms wherever plants were buried in sediments in ancient swamps, but several conditions must exist for petroleum - which includes oil and natural gas - to form. 5 those that periodically formed as the continents drifted apart and moved together again over hundreds of millions of years. Second, these microorganisms must get trapped in silt, which can happen wherever giant rivers emptied into shallow seas. “There wouldn’t be much oxygen, so the microorganisms were preserved instead of rotting away,” says Roger Anderson, researcher at the Earth Observatory of Columbia. Finally, these pools of dead 10 microorganisms must be subjected to the right conditions - a temperature of about 150 degrees Fahrenheit, under pressure for a few million years. That prolonged pressure-cooking causes chemical reactions that convert proteins, carbohydrates, and other compounds in the material into crude oil. If the temperature rises to about 200 degrees, the result will instead be natural gas. 15 No matter where oil is found, it is always a sign that the area once lay at the bottom of a stagnant sea. And in places like the Salt Lake in Utah and the Black Sea, oil continues to be formed today. In the Gulf of California, near the Colorado River delta, researchers pulled up a mud sample and found it laced with petroleum - a sure indication that, somewhere down below, oil is now being formed. That may prove to be an oil-rich province someday, 20 but don’t rush to bid for the oil drilling rights yet. It’ll take about ten million more years before it’s ready. The first is an accumulation of algae and other microorganisms in shallow seas, like

Questions

18. The best title for the passage above is -

(1) Uses of Oil and Natural Gas (2) Recent Research by the Earth Observatory (3) The Three Fossil Fuels: Oil, Coal, and Natural Gas (4) The Origin of Oil

19. According to the passage, oil develops from -

(1) coal deposits (2) natural gas (3) algae and other microorganisms (4) plants buried in sediments

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

18

סימולציה מס' 7

פרק ראשון

– אנגלית

20. According to the passage, which of the following would prevent the formation of oil?

(1) The presence of large amounts of oxygen (2) The presence of algae and other microorganisms (3) Seawater (4) Proteins and carbohydrates

21. The presence of oil in some specific place today shows that, sometime in the past, that same place was -

(1) a giant river (2) beneath a stagnant sea (3) an ancient swamp (4) under pressure at 200 degrees

22. The term “That” in line 20 refers to -

(1) the Gulf of California near the Colorado River delta (2) mud laced with petroleum (3) the Salt Lake in Utah (4) the Black Sea

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

19

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

20

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

21

סימולציה מס' 7

חשיבה כמותית – פרק ראשון

חשיבה כמותית

20

זה פרקב

אחד מעלות, מעלות שאלות.

הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. כם עלי לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. הערות כלליות

 סה רטוטים המצורפים ל כמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך אין הם מ ס ורטטים בהכ רח על פי קנה מידה. אין להסיק מ ס רטוט בלבד על אור ודלגעל , קטעים זוויות, ו על כיוצא . בהם

ך יתר ניצב

נראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.

 הקו

 כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת .  כאשר כתוב בשאלה a   0 a  , הכוונה היא לשורש החיובי של a .  0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.  0 הוא מספר זוגי  1 אינו מספר ראשוני. נוסחאות

a

a ,

x

אחוזים : a% -מ

b

10. שטח טרפז שאורך בסיסו ה

1.

הם: : לכל מספר משולש דרך זמן זמן

x

100

b , וגובהו h

אורך בסיסו ה

אחר מעגל

h

h)b a(  

a שונה מאפס ולכל n -ו m

: שלמים

חזקות

2.

הוא:

2

n m m

n

1

a

  a

n

a

a  ( m0,a 0  

)

ב.

א.

n

11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות: סכום הזוויות הוא ) 360 n180 ( 

a

ד. mn mn a )a(  

a a m n m n   

a

ג.

אם ה מצולע משוכלל גודל כל זווית פנימית הוא 360 180n 360 180 n n               

2 2

2

כפל מקוצר: b ab2 a b a    

3.

2 2 b a b ab a    



: עיגול

, מעגל

12.

מהירות =

בעיות דרך :

4.

שטח שרדיוסו r הוא 2 ( 3.14...) r   

א.

r

כמות עבודה

x 

הספק =

בעיות הספק:

5.

r

היקף ה מעגל הוא 2 r 

ב.

שטח גזרת מעגל בעלת זווית

ג.

   n! n n 1 n 2 2 1     

עצרת:

6.

2 x

r  

ראש x  הוא:

360

A

D

13. תיבה, קוב יה: י א.

פרופורציה אם : CF BE AD

7.

B

E

נפח תיבה שאורכה a , רוחבה b וגובהה c הוא cba  

AC AB 

DF DE

EF BC

DE AB  וגם

: אז

F

C

שטח הפנים תיבה השל הוא

ב.

2 2 2 ab bc ac  

משולש :

8.

שאורך בסיסו a

שטח

א.

מתקיים c b a 

הי בקובי

ג.

2 ha 

h

ואורך הגובה לבסיס זה h , הוא: 14. גליל: א. מעטפת ה שטח של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא 2  r h  ב. שטח הפנים השל גליל הוא   2 2 2 2    r r h r r h     . A a .ב משפט פיתגורס : במשולש ישר - זווית ABC כבסרטוט

מתקיים 2BC 2AB 2AC  

.

ניצב

במשולש ישר - זווית שזוויותיו ,30 ,60 ,90    אורך הניצב שמול הזווית  30 שווה לחצי אורך היתר.

 r h 2  .

נפח ה גליל הוא

ג.

C

B

נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h

15.

3 hr 2  

b

הוא

שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b , הוא: ba 

9.

a

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

22

סימולציה מס' 7

חשיבה כמותית – פרק ראשון

שאלות ובעיות (שאלות 31-3 )

1.

ABCD טרפז ישר זווית. נתון: AB = AD . על פי הנתונים ונתוני הסרטוט, מה היחס בין השטח ה

A

B

לשטח הלבן?

אפור

(3) 3:3 (2) 3:2 (1) 3:1 (4) 3:4

 45

C

D

x

2 3 

2.

, 1x 

1x

?x 

9 1

8 1

3 1

2 1

(4)

(1)

(2)

(3)

3. ומה

(בש"ח) של חבילת שוקולדים המכילה a שוקולדים, שכל אחד מהם עולה b ש"ח?

מחירה

a b 

(3)

b a a b

(2)

(1) (4)

a b 

4. בית המרציפן בנוי סוכריות ומסטיקים בלבד. הסוכריות מהוות 44% מהבית. עמי אכל 14% מן הסוכריות ו - 34% מן המסטיקים. תמי אכלה 24% מן הסוכריות ו - 44% מן המסטי קים. איזה חלק מן הבית נאכל?

04% 02% 44%

(3) (2) (1) (4)

344%

5. היחס בין כמות הממתקים שאכל עמי לכמות הממתקים שאכלה תמי היה 4:4 . עמי אכל בסתר 24 ממתקים נוספים, ובכך הכפיל את כמות הממתקים שאכלו הוא ותמי יחד. כמה ממתקים אכלה תמי?

(3 )24 (2 )31 (1 )1 (4 )4

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות ל חברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

23

סימולציה מס' 7

חשיבה כמותית – פרק ראשון

6. 1xy1 

; 0y,x  איזה מהבאים שלילי בהכרח?

y x

(1)

y

(2)  y x   (3) yx  (4) yx 

1 x 1x 

1

7.

     1 1x

x=?

אין לדעת מהנתונים

(4)

(3)

(2)

(1)

0

2

1

8.

בתרגיל הבא האותיות A , B , C מייצגות ספרות שונות בין 0-9 .

ABB CB AB

?C 

(4) 9

(3) 8

(2) 7

(1) 1

9.

מספר חיובי במספר שלילי כך שהתקבלה תוצאה שלמה. את התוצאה החסירו ממספר חיובי . כלשהו המספר שהתקבל בסוף הוא - בהכרח

חילקו חיובי

(1) (2) (3) (4)

שלילי

שלם

אף אחד מהנ"ל

01. נתון מרובע

יכול להיות אורכה של הצלע הרביעית?

מה ס"מ.

- ס"מ ו 4

הם 2 ס"מ, 3

שאורכי שצלעותיו

ס"מ

ס"מ (4) 11

ס"מ (3) 10

ס"מ (2) 9

(1) 8

00.

נתון מעגל שמרכזו O . על פי נתוני הסרטוט, ? 

(1) (2) (3) (4)

 45  90

O

 135  180

01. אדם קורא ספר בקצב ממוצע של 10 עמ' בשעה. אם אדם קרא 12 ספרים והדבר לקח לו 72 שעות, כמה עמודים בממוצע בספר יחיד?

(4) 100

(3) 70

(2) 30

(1) 33

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

24

סימולציה מס' 7

חשיבה כמותית – פרק ראשון

13. נתון מתומן משוכלל.

על פי נתון זה ונתוני הסרטוט, X=?

(3) (2) (1) (4)

 90

 115

x

 135

 5. 157

הסקה מתרשים (שאלות

37-34 )

עיין היטב בתרשים שלפניך, וענה על ארבע השאלות שאחריו.

התרשים שלפניך מת אר את כמויות הגרעינים שפוצחו על ידי ארבעה אנשים במשך יום אחד בתקופת המונדיאל בין השעות 32:44 בלילה ל - 33:44

לדוגמה: בין 2:44 ל - 0:44 בבוקר גדי פיצח גרעינים בקצב של 4 ק"ג לשעה. הערה : הנח שקצב הפיצוח קבוע, אלא אם נאמר אחרת.

בבוקר.

קצב פיצוח גרעינים ( בק"ג לשעה)

1

7

- דני

4

- גדי

0

- דוד

4

- אלי

1

2

3

3 2 1 4 0 4 7 1 4 34 33

זמן (שעות)

שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה, התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות. השאלות 14. אלי פיצח גרעינים במשך ____ ובקצב של ____.

שעות ; 2 ק"ג בשעה שעתיים ; 0 ק"ג בשעה שעתיים ; 1 ק"ג בשעה שעות ; 2 ק"ג בשעה

(3) 4

(2) (1)

(4) 1

15. מי פיצח את כמות הגרעינים הגדולה ביותר?

אלי

(4)

(1)

גדי

(2)

דני

(3)

דוד

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות ל חברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

25

סימולציה מס' 7

חשיבה כמ ותית – פרק ראשון

16. בכמה אחוזיםצריך גדי להגביר את קצב הפיצוחשלו, כדי שישתווה לקצבשל דני?

320%

(4)

04%

(1)

20%

(2)

24%

(3)

17. אם אלי ירצה להש וות את

הפיצוחשלו לזה של דוד, בלי לשנות אתכמותהגרעיניםשפיצח סה"כ, ב

משך

עליו להגדיל את קצבהפיצוחשלו בעוד -

ק"ג לשעה

ק"ג לשעה (4) 4

ק"ג לשעה (1) 1

ק"ג לשעה (2) 2

(3) 3

שאלות ובעיות (שאלות

24-31 )

18. המשולשים ABC -ו ECD הם משולשים ישרי זווית. CEF 117   , CAB 63   , אורכהשל הצלע AC הוא 15 ס"מ. הקטע EF הואהמשכה של הצלע DE .

D

על פי נתונים אלה ונתוני הסרטוט, מה אורכהשל הצלע DE ?

A

31 ס"מ

5 ס"מ 2 ס"מ 3 ס"מ 4 ס"מ

(3) (2) (1) (4)

4 ס"מ

E

C

F

B

19. נתון: b a b2 

. מה מתחייב?

(3) 0ba  (2) 0ba  (1) 0 a  (4)

לא יתכן מצב כזה

21. ABOC הוא דלתון ששתיים מצלעותיו ( AB -ו AC ) משיקות למעגלשמרכזו O , כמתואר בשרטוט. ידוע כי האלכ סון AO שווה באורכו לקוטרהמעגל וכי AB AC 3   . מהו גודלהשטח המושחר?

O

C

B

(3) (2)

 36

  63 (1) 36 3  (4)  33

A

© High Q Global

26

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

27

סימולציה מס' 7

– אנגלית פרק שני

This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

ENGLISH

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence .

1. The mouse and its point-and-click software have made the operation of a microcomputer ____ enough for nearly anyone to learn.

(1) apparent

(2) simple

(3) random (4) confused

2. If all the people who received ____ actually attend, there should be about 160 people at the wedding.

(1) invitations (2) news

(3) gifts

(4) motions

3. He tried to light a fire using driftwood, but the damp logs refused to ____.

(1) ignite

(2) quench

(3) operate

(4) move

4. Artificial fibers such as Dacron and Rayon, once very popular, are now being discarded in favor of ____ fibers such as cotton or silk.

(1) independent (2) tough

(3) lengthy

(4) natural

5. Urban environments are so noisy that rural areas seem exceedingly ____ by comparison.

(1) small

(2) busy

(3) wealthy

(4) quiet

6. Scientists disagree on whether humans first ____ the American continent only 12,000 years ago, or more than 30,000 years ago.

(1) populated (2) left

(3) surrounded (4) arranged

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

28

סימולציה מס' 7

– אנגלית פרק שני

7. Two editors spent six weeks trying to find and ____ all the errors in the book.

(1) duplicate (2) compound (3) correct

(4) decorate

8. 99% of the music ____ by commercial radio stations consists of popular songs of no more than 3.5 minutes length.

(1) composed (2) performed (3) broadcasted (4) published

Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

9. She gave no reason for her sudden and unexpected resignation from her position as project supervisor.

(1) The project supervisor suddenly asked her to quit, which caught her by surprise. (2) Contrary to popular opinion, it is not at all necessary for her to resign as supervisor of the project. (3) Without explaining why to anyone, she quit her job supervising the project. (4) When the project supervisor resigned unexpectedly, she was suddenly given the position.

10. There still exists considerable disagreement on whether or not this etching is an authentic work of Rembrandt.

(1) The question of whether Rembrandt himself made this etching has not been answered. (2) Most people think that Rembrandt created this etching himself, but some do not believe this. (3) The authenticity of the existing etchings believed to have been done by Rembrandt has been established. (4) The biggest argument still in progress regarding Rembrandt is over the authenticity of this particular etching.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

29

סימולציה מס' 7

– אנגלית פרק שני

11. His car needed no repairs at all for the first five years, but recently has begun to break down quite often. (1) He was able to keep his car running for five years, but no longer. (2) His car is now very unreliable, even though it worked just fine for the first five years that he owned it. (3) Although he has owned this car for over five years, it has never needed any repairs at all. (4) Because he never did any of the needed repairs on this car for the first five years he owned it, it now breaks down all the time.

12. The teacher of our music class wrote the textbook that we use herself.

(1) The author of our music class textbook and the class’s instructor are the same person. (2) Our music class instructor personally knows the author of the textbook we use. (3) Our music class, with the aid of our teacher, has put together a textbook of our own. (4) The instructor of our music class has decided to write her own textbook.

Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text .

Text I (Questions 13-17)

In looking at government finances, we must recognize one vast difference between government borrowing and private borrowing. The difference is that all governments possess a power to which no business can ever lay claim. It is the power to create money, a sovereign right of a nation state, like the power to declare war. 5 presses because it cannot beg, borrow, or tax the funds it needs, usually during wartime. But in normal times, the power to create money also has an extraordinary effect on the credit worthiness of government debt. That is why government bonds normally have lower interest rates than those of private firms. This is because no one who lends money to a private corporation has the certainty of getting it back. In the Great Depression, many major 10 corporations went bankrupt, leaving their bondholders with nothing. How often has this happened to the holders of government bonds over the two and a half centuries of capitalism? The answer is twice - once when the Confederate States of America lost the Civil War, and again when the czarist government of Russia was overthrown in 1917. The reason was the same in both cases - these governments lost their 15 sovereign power to create money. Their bonds, which were formerly “good as gold”, were suddenly no better than wallpaper, which is how both of them ended up. Needless to say, this right can lead to disasters when a government rolls the printing

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

30

סימולציה מס' 7

– אנגלית פרק שני

Questions

13. Which of the following is the subject of the passage?

(1) The consequences of the American Civil War (2) Problems with privately issued bonds (3) The sovereign rights of nation states (4) The government’s power to print money

14. We can infer from the content of the second paragraph of the passage that government bonds normally have lower interest rates than those of private firms because -

(1) of their certainty of repayment (2) governments issue more bonds than corporations do (3) the government that issued the bonds may print too little money (4) private firms cannot issue bonds during wartime

15. The term “those” in line 9 refers to -

(1) corporations (2) bonds (3) governments (4) disasters

16. According to the passage, the bonds of the Confederate States of America and of the czarist government of Russia became worthless because -

(1) they both printed too much money. (2) no one purchased the bonds they issued. (3) those governments were overthrown. (4) the bonds were issued a very long time ago.

17. We can infer from the overall content of the passage that government bonds -

(1) are issued only rarely (2) were first issued after the time of the Great Depression (3) are safer than privately issued bonds (4) are often purchased by private corporations

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

31

סימולציה מס' 7

– אנגלית פרק שני

Text II (Questions 18-22)

Summers would seem too easy without the bothersome bumps brought on by biting and stinging bugs. Although some species of mosquito act as carriers for diseases, in developed nations they are mostly just an annoyance - mainly to mammals. However, these insects play an important role in the health of the ecosystems they inhabit. In their juvenile form, as aquatic larvae, they are an important source of food for fish. As adults, mosquitoes 5 are vital food for dragonflies, and are a favorite meal for birds and bats as well. Mosquito wings beat six hundred times a second, generating that familiar high-pitched whine. At night, only the female goes in search of a blood meal, which she needs to produce her eggs. First she looks for large dark objects that move. Should she notice that the object is giving off heat and carbon dioxide as all mammals do, she’ll stay to feed. 10 The American and black horseflies are numerous during the summer months. Together, these large biting flies inhabit every possible ecological niche in North America, from open grassland to saltwater marsh, sparing only parts of Southern California. The females inflict a painful bite as they quickly slice the skin of their victims with blade-like mouth parts, and then feed on the blood. Because their saliva contains an anti-coagulant, the wound can 15 bleed for several minutes. Don’t worry about looking for these biting bugs; they’ll be sure to come hunting for you. Zoos will be plagued with bugs throughout the summer, often including cockroaches. These tough little household scavengers, it has been said, would survive a nuclear war. Recent research has shown that they indeed are much more resistant to harmful radiation 20 than most other living things.

Questions

18. The main subject of the passage above is -

(1) the feeding habits of mosquitoes (2) how mosquitoes spread diseases among mammals (3) the ecological significance of American and black horseflies (4) insect pests of summertime

19. According to the passage, mosquitoes are ecologically important because -

(1) they breed quickly (2) they provide food for other animals

(3) they feed upon the blood of large mammals (4) their wings beat six hundred times per second

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

32

סימולציה מס' 7

– אנגלית פרק שני

20. The term “she” in line 8 refers to a -

(1) biting insect (2) bird (3) female mosquito (4) horsefly

21. According to the passage, horseflies of North America are found -

(1) everywhere in North America except some parts of Southern California (2) only at night during the summertime (3) mainly in zoos (4) in aquatic ecosystems

22. Which of the insects mentioned in the passage would be most likely to survive the radiation of a nuclear explosion?

(1) A dragonfly (2) A cockroach (3) A horsefly (4) A mosquito

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

33

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

34

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

Made with FlippingBook Learn more on our blog