חוה זינגבוים | הנבחרת העסקית - מכירות

03 פרק אנליזה

ההזדמנויות והאיומים הטמונים בקיומו , החולשות , הגדירו את החוזקות . של העסק שלכם S.W.O.T strengths Weaknesses

חוזקות

חולשות

Opportunities

Threats

הזדמנויות

איומים

9

Made with FlippingBook Online newsletter creator