חוה זינגבוים | הנבחרת העסקית - מכירות

01 פרק שלבים לתהליך מכירה 4

הצגת הפתרון .2 שלב

תוך שימוש אסטרטגי , ת נתונים . זו ההזדמנות שלכם להציג למטופל ◌ . במידע שקיבלתם בשלב השאלות

אך כעת יש , שלב זה יתנהל באופן דומה לשלב בירור הצרכים ◌ . הרלוונטיות למידע שקיבלתם , להשתמש יותר בשאלות סגורות

כתבו את המידע: ◌ לדוגמה: "ציינת שאחד הקשיים המשמעותיים שלך הם הכתמים ושכבר ניסית כל מיני פתרונות שעלו לך , שמחמירים אחרי הקיץ . שקלים ....... במצטבר סך של מומלץ , ת ויצרתם חיבור רגשי . לאחר שהוכחתם הקשבה למטופל ◌ , ת . ת אחר . בשלב זה לתת דוגמה באמצעות סיפור של מטופל . שהצלחתם לעזור לו במצב דומה

4

Made with FlippingBook Online newsletter creator