חוה זינגבוים | הנבחרת העסקית - מכירות

01 פרק שלבים לתהליך מכירה 4

ת - מה . בירור צורכי המטופל .1 שלב ? שלהם " הלמה " ! שאלו שאלות פתוחות - שאלה אחת בכל פעם ◌ . תנו להם זמן להשיב ◌ . ושמרו את המידע , כתבו את התשובות ◌ .) השירות / המוצר ( אל תדברו על הפתרון , בזמן בירור הצרכים ◌ ניתן לשאול שאלות המעידות על כך שיש לך הבנה מקצועית בבעיה ◌ ת - . ת המטופל . שעמה מתמודד ת שמטופלים רבים מרגישים שהפיגמנטציה שלהם . לדוגמה: אני יודע ת עם החשיפה המוגברת . ה מתמודד . איך את . החריפה במהלך הקיץ ? לשמש

3

Made with FlippingBook Online newsletter creator