חוה זינגבוים | הנבחרת העסקית - מכירות

תוכן עניינים

מכירות

3 8 9

שלבים לתהליך מכירה 4 : 1 פרק הקליניקה שלכם : 2 פרק אנליזה : 3 פרק ניתוח מתחרים : 4 פרק המבנה הפיננסי של העסק : 5 פרק

10 11 12 13 14

הוצאות שוטפות : 6 פרק צמיחה עסקית : 7 פרק תכנית שיווק : 8 פרק

Made with FlippingBook Online newsletter creator