נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

התפטרות ופיטורים

77

הוצאת העובדת מקבוצת הוואטצאפ של מקום העבודה בטרם קיום שימוע מהווה פגם בהליך הפיטורים

| עו"ד מעיין קישלס |

– העובדת טענה, כי עילת הפיטורים של העובדת פיטוריה נבעו ממחלתה, ומשכך אינן כדין. מנגד, המעסיקה הציגה שתי עילות לפיטורי העובדת, כפי שאף הוצגו לה, אי שביעות רצון מהתנהלות וצמצום כוח אדם ברשת נוכח מגפת הקורונה, כסיבה משנית. בית הדין ציין, כי שאלת העסקת עובדים או פיטוריהם היא חלק מן הפררוגטיבה הניהולית של מעסיק. אמנם, פררוגטיבה זו אינה מוחלטת, והיא כפופה למידות תום לב, הגינות וסבירות (ע"ע סוהא סארג'י נ' קופת חולים לאומית 491/08 ) (ארצי ד"ר אבנר 1159/01 ); וע"ע 10.5.2009 (פורסם בנבו, כרמי נ' מדינת ישראל – מנהל המחקר החקלאי ); ועוד). 5.11.2002 (פורסם בנבו, בענייננו, סמיכות הזמנים בין פיטורי העובדת לבין מחלתה אכן מעלים חשש כי מחלתה היוותה חלק מעילת הפיטורים. אולם, מעיון ומניתוח הראיות עולה כי אין הדבר כך. בית הדין ציין, כי העובדת אכן הודתה, כי לא הייתה זמינה במשך תקופת מחלתה. יובהר כי אין הכוונה שאדם שנפל למשכב צריך להמשיך בעבודתו כאילו הוא אדם בריא. אולם, ציפיית המעסיקה, שמנהלת בכירה במשרת אמון תתאם את אופן ההתקשרות עמה ותדאג לגיבוי בעת מחלתה אינה בלתי סבירה. זאת ועוד, העובדת טענה כי עד למחלתה הייתה עובדת מצוינת וקצרה שבחים על עבודתה. אולם, העובדת לא הביאה כל ראיה לתמיכה באמור, כגון מכתבי תודה

העובדות הגב' סיוון ברקאי (להלן: "העובדת") עבדה באופטיקה הלפרין בע"מ (להלן: "המעסיקה") 26 בתפקיד מנהלת מרחב דרום, תחתיה פעלו חודשי עבודה 10 סניפים של המעסיקה. בחלוף זומנה העובדת לשימוע לפני פיטורים, כאשר יום לפני עריכת השימוע הוציאה אותה המעסיקה מכל קבוצות הוואטצאפ של העובדים ללא התראה מוקדמת. לטענת העובדת, פוטרה שלא כדין בהליך שהתקיים למראית עין בלבד ומאחר ששהתה בימי מחלה. המעסיקה טענה מנגד, כי נסיבות פיטוריה של העובדת היו על רקע תלונותיה של העובדת בדבר "תרבות ארגונית" לא סבירה ו"ניהול זמן" לא נכון, לחץ ועומס יתר, וכן חוסר התמודדות במצבי לחץ. יתרה מכך, קיבלה המעסיקה תלונות מצד מנהלי הסניפים שהעובדת אינה זמינה להם, עת הם זקוקים להתערבותה כמנהלת האזור. נוסף על כך, בשל מגפת הקורונה נוצר כורח לבצע צמצומים במספר העובדים ובשעות העבודה. פסק דין בית הדין לא שוכנע מן הראיות, כי העובדת פוטרה עקב מחלתה, באופן הצובע את פיטוריה כ"פיטורים שלא כדין". לצד זאת, נפל פגם בהליך סיום העסקתה של העובדת פגם אשר בגינו יש לפצותה.

הכותבת עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

Made with FlippingBook - Online catalogs