נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

דבר העורכת3
הפניות נטו+ לנושאים חוזרים9
נטו במספר10
משפט עבודה12
תקצירי פסיקה12
בית הדין ביטל "כתב ויתור זכויות" עקב הטעיית העובד14
קיומם של יחסי עובד- מעסיק בין מאמנת כושר לחברה העוסקת בתעופה16
יחסי עבודה18
תקצירי פסיקה18
ניוד עובד למחלקה אחרת בתפקיד אחר בטרם עריכת שימוע מהווה פגם משמעותי בהליך והרעת תנאים מוחשית20
שעות עבודה ומנוחה22
חיוב עובד לעבוד ביום הבחירות22
שעות העבודה בערב חג23
מס הכנסה24
רילוקיישן לאירופה, היבטי מס וביטוח לאומי בישראל24
עובדים זרים אינם זכאים לנקודות זיכוי נוספות27
ביטוח לאומי30
חברה שפיצלה לשניים שווי רכב בתלוש השכר תשלם דמי ביטוח על כל חלק בנפרד - פס"ד ב.ג.מ בע"מ30
חוק הביטוח הלאומי אינו מאפשר לחייב בעל שליטה בחוב דמי ביטוח עבור עובדי החברה33
הגדלת גמול מילואים, למי שהכנסתו "השוטפת" גדלה36
נפילה במדרגות היציאה מהבית הוכרה כתאונת עבודה37
חיסכון לכל ילד: כך תכפילו את החיסכון של ילדיכם פי ארבעה39
כאבי ברך מירידה שגרתית במדרגות בעבודה לא תחשב לתאונה ללא אירוע מיוחד45
בוטלה תושבות של תושבים חוזרים מארה"ב, ונדרשה השבת קצבת זקנה46
אירוע איבה למאבטח שומר שבת, בדרך ממתקן מבודד, הוכר כתאונת עבודה48
תוספת דחיית פרישה נבחנת לפי הכנסות בשנת מס ולא "בשנת גיל"50
ביטוח53
העליון דחה בקשה לגילוי מסמכים בתביעה נגד הראל - מדובר במידע עסקי מסחרי חסוי53
חופשה שנתית57
ניכוי יום חופשה בהיעדרות בערב חג57
ניצול ימי חופשה שנתית בחול המועד58
עובדים זרים59
חוזר ראש מנהל 07/202259
תשלום שכר לעובדים זרים ביום הבחירות61
ניתן להעסיק עובדים פלסטינאים בעלי היתר שהוכרו כמאוימים על רקע שיתוף פעולה עם ישראל או נטייתם המינית ללא הסדרת העסקתם דרך יחידת המת"ש62
עובד זר באתר בניה שמעסיקיו התחלפו ונשלח למתקן כליאה זכאי לפיצויי פיטורים וזכויות ממעסיקתו האחרונה ולא מבעל המניות בה64
שכר65
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"ג 202065
זכאות עובד חודשי, יומי ושעתי, לתשלום עבור ימי החג67
בחירות לכנסת70
הודעה בדבר שבתון ביום הבחירות70
השלכותיו של יום הבחירות לכנסת על דיני העבודה71
הטרדה מינית74
חובותיו של מעביד במקרה של הטרדה מינית במקום העבודה74
התפטרות ופיטורים76
תקצירי פסיקה76
הוצאת העובדת מקבוצת הוואטצאפ של מקום העבודה בטרם קיום שימוע מהווה פגם בהליך הפיטורים77
פרישה ופנסיה80
פיצוי נפסק לעובדת שלעת פרישה גילתה שהוטעתה והיא אינה זכאית לפנסיה תקציבית80
בית הדין הארצי חייב מעסיק להפריש לקרן הפנסיה גם בגין רכבי "פרמיה" ו"בונוס" היות והיוו חלק משכרו הרגיל של העובד84
מה קורה למקדם הקצבה אחרי היציאה לפנסיה?86
הסכמים קיבוציים87
נחתם צו הרחבה להסכם קיבוצי חדש, בשירות ״מוקדי הסיור״ בין ההסתדרות לבין ארגון חברות המוקד87
שאלות ותשובות89
פיצויים מוגדלים לשכיר בעל שליטה89
החלת חוק צמצום השימוש במזומן על עמותות ומלכ"רים90
תשלום דמי ביטוח בשנת שבתון למורה שכירה וגם עצמאית91
מילוי טופס 161 בהתאם לטופס עזר92
מועד הכרה בהוצאות סוציאליות לצורכי מס ששולמו סמוך לתום שנת המס93
השתלמות עובדים בחו"ל93
קיבוע זכויות בקבלת קצבה והחלת הפטור ממס רטרואקטיבי ממועד היוון הקצבה94
עדכונים - חוזרים95
הארכת תוקף של אישורים לתיאומי מס לשנה נוספת - דגשים בדבר חישוב פטור על קצבה לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה95
הנחיות למסירת טופס 106 דיגיטלי לעובד כאמצעי יחיד96
דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת ה- 25 בחודש נובמבר 202298
כללים להגדלת שיעור זקיפת התשואה למקבלי קצבה בקרנות פנסיה חדשות103

Made with FlippingBook - Online catalogs