נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

תנאי עבודה

21

הוכח כי העובדת התריעה והביעה מס' פעמים את אי הסכמתה לניוד תפקידה בצורה מפורשת בפני המעסיקה. בשל הרעת תנאים זו, התפטרותה של העובדת מוצדקת ומזכה אותה בפיצוי פיטורים מלאים. בנוסף, הוכח כי נפלו פגמים רבים בהליך השימוע. מהראיות עלה כי ההחלטה לנייד את העובדת למחלקה אחרת ולתפקיד אחר התקבלו עוד בטרם התקיים הליך השימוע. הזימון לשימוע נשלח כדרך אגב במסגרת תגובה למכתב אחר. השימוע נערך למראית עין. השימוע היה קצר וללא דוגמאות להתנהלותה של העובדת וללא אפשרות התגוננות. לא התנהל דיון בנושא התנהלותה של העובדת שהובילה לזימון לשימוע. המעסיקה לא התייחסה לחלופה שהציעה העובדת להעבירה למחלקת יולדות א' אלא החליטה מבעוד מועד בצורה ברורה על העברתה למחלקה הגניקולוגית. בית הדין פסק לעובדת פיצוי פיטורים על הרעת ופיצוי על אי עריכת שימוע ₪ 61,008 תנאים בסך .₪ 60,000 בסך , בבית הדין האזורי 32677-07-19 תקציר סע"ש לעבודה בתל-אביב, על ידי כבוד הנשיאה הדס .1 יהלום, התובעת: מלכה פראדיל כהנא, הנתבעת: . אריאלה כהן 3 . אסתי שיר 2 בית החולים לניאדו, 24.7.2022 . ד"ר יעקב אלתרמן, ניתן ב- 4 ארזי,

העובדת טענה כי הניוד לתפקיד אחר ולמחלקה אחרת מהווה התעמרות המזכה אותה בפיצוי, בנוסף לזכות לקבלת פיצוי פיטורים מלאים שכן מדובר בהתפטרות בדין פיטורים בגין הרעת תנאים מוחשית.

פסק-הדין בית הדין לעבודה קבע כי:

הסיבה לזימון העובדת לשימוע נבע בשל הודעת הוואטסאפ שנשלחה בקבוצת המיילדות. בהודעה הנ"ל הביעה העובדת את דעתה על הדרך והתוצאה בטיפול באירוע שקרה בבית החולים בזמן לידה. .2016 אירוע בה השתתפה בשנת טופל בזמנו 2016 בית הדין קבע כי האירוע בשנת והסתיים. הודעת הוואטסאפ ששלחה העובדת אינה מעידה על התנהגות לא תקינה של העובדת מול מנהלת המחלקה ולא מעידה על התנהגות מתסיסה המצדיקה העברתה למחלקה אחרת ולתפקיד אחר. ציונייה הגבוהים של העובדת בהערכות הינם גבוהים ומעידים על מקצועיותה. בית הדין קבע כי ניוד עובדת למחלקה אחרת אשר בה היא לא משמשת כמיילדת מוסמכת מהווה שינוי מהותי בתפקידה. בנוסף, הוכח כי שינוי זה מביא עימו הפחתה בהיקף משרתה ופגיעה בגובה שכרה כל אלו מהווים פגיעה בתנאי העסקתה.

Made with FlippingBook - Online catalogs