נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

20

תנאי עבודה

ניוד עובד למחלקה אחרת בתפקיד אחר בטרם עריכת שימוע מהווה פגם משמעותי בהליך והרעת תנאים מוחשית

| עו"ד פזית לוי |

הודע לעובדת כי הוחלט על ניודה 24/12/18 ביום למחלקה הגניקולוגית. הודיעה העובדת כי אינה מסכימה 1/1/19 ביום לדברים שנכתבו במכתב וכי אינה מסכימה להיות מוצבת במחלקה הגניקולוגית אך מסכימה לעבור למחלקת יולדות אחרת (יולדות א). בהודעה בעל פה הודיע בית החולים לעובדת כי לא יציבה במחלקת יולדות א' וכי תועבר למחלקה הגניקולוגית. הודיעה העובדת לבית החולים שלא 7/1/19 ביום תסכים להעברתה ולא תסכים להתנהלות הזו. הוציאה העובדת מכתב התפטרות 20/1/19 ביום מיידי ודרישה לפיצוי פיטורים מלאים. המעסיקה טענה כי מדובר בהנהלות והתנהגות לא מקצועית ולא תקינה של העובדת תקופה ארוכה עוד מאז בזמן לידה 2016 אירוע שהתרחש בבית החולים ב בחדר טיפולים. העניין צף שוב והועלה בהקשר של אותה הודעת וואטסאפ. עניין אשר הציף מחדש וערער את אמונם בהעסקתה כמיילדת ולכן הוחלט על העברתה למחלקה אחרת למחלקה הגניקולוגית. הובהר לעובדת כי שמורה לה הזכות לבקש להחזירה .2019 שוב לתפקידה במחלקת היולדות ביולי

העובדות מלכה פראדיל כהנא (להלן: "העובדת") הינה מיילדת מוסמכת בבית החולים לניאדו הרבה שנים. ביום שלחה העובדת הודעת וואטסאפ לקבוצת 25/10/18 חברותיה לעבודה במחלקה. אריאלה, אחראית המחלקה (להלן: "האחראית") שהינה חלק מאותה קבוצת וואטסאפ הודיעה להנהלת בית החולים כי אינה מעוניינת להמשיך לנהל את המחלקה בשל התססתה של העובדת בקרב עובדי המחלקה כנגדה, דבר המקשה עליה לנהל את המחלקה. הודיעה האחראית לעובדת כי אינה 31/10/18 ביום 5/11/18 תמשיך לעבוד במחלקת היולדות. ביום הודיעה שיר, מנהלת מחלקת הסיעוד של בית החולים לעובדת כי היא מועברת למחלקה הגניקולוגית. מתכתובות דוא"ל עולה כי העובדת נדרשה להשתבץ לסידורי עבודה במחלקה הגניקולוגית מחודש נובמבר וסרבה. 6/12/18 זומנה העובדת לשימוע. ביום 25/11/18 ביום פורטו הסיבות לזימון לשימוע בכתב – סירוב קבלת . 18/12/18 - מרות וחוסר הערכה. השימוע התקיים ב

הכותבת – עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

Made with FlippingBook - Online catalogs