ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

548

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 46 ׀ שנה 548 ׀ גיליון 2022 מאי ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם על הפסיקה החדשה והתקדימית בנוגע לזכאות לקבלת מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל נגיף קורונה ארנקים דיגיטליים - היבטי מיסוי סובסידיה להורים או לגן הילדים, לא סוף פסוק תשלומים שונים לעובדים לאחר ניתוק יחסי עבודה

הירחון למיסוי, משפט וכלכלה

דבר העורך קוראים יקרים,

548 מס' 2022 מאי

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

לאחרונה פרסמה קרן המטבע הבין-לאומית תחזית קודרת שבה היא צופה ירידה ניכרת בשיעורי הצמיחה בעולם ועלייה באינפלציה.

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

המלחמה בין רוסיה לאוקראינה היא אחת הסיבות העיקריות לירידה הצפויה בצמיחה. הפגיעה הקשה בפעילותן הכלכלית, והסנקציות שהוטלו על רוסיה, יגרמו לעליית מחירי הסחורות שרוסיה ואוקראינה מוכרות בשוק העולמי. סיבות נוספות לירידה הצפויה בצמיחה הן הצמצום המוניטרי והעלאת הריבית על ידי הבנקים המרכזיים; צמצום פיסקלי, שיקטין את תקציבי הממשלות בעולם אחרי שהורחבו בתקופת הקורונה; והאטה כלכלית בסין. לגבי כלכלת ישראל התחזית טובה יותר, הן מבחינת צפוי המשק הישראלי לצמוח 2023 הצמיחה - בשנת מהר יותר כמעט מכל כלכלה בעולם - והן מבחינת האינפלציה, שצפויה להיות נמוכה יותר מאשר במדינות המפותחות האחרות. ואולם אצלנו לעולם אי אפשר לנוח על זרי הדפנה. אי הוודאות הפוליטית הוא גורם סיכון מתמיד לכלכלה הישראלית, ואם נחזור ונלך פעם אחר פעם לבחירות, ובעקבותיהן שוב לא יאושר תקציב המדינה, ההשלכות עלולות להיות מרחיקות לכת.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2022 מאי 548 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד וגנר עומר רו"ח עו"ד חבר יהושע רו"ח (משפטנית) חדד גליבטר סאלי

רו"ח (משפטן) אבוחצירא יובל עו"ד אטקין-מוסקוביץ' ג'ני

רו"ח לבקוביץ אפי עו"ד (רו"ח) לוי אופיר

ד"ר (עו"ד) ליבוביץ אריה עו"ד (חשבונאות) נוה בועז עו"ד (רו"ח) ד"ר נס שלמה רו"ח (משפטן) סנדו אייל עו"ד עובדיה מורן עו"ד רו"ח עמפלי מאורי עו"ד ונוטריון פישמן שרון עו"ד רו"ח פרידמן אבי רו"ח פרידמן צבי רו"ח צח-גלרט אורנה רו"ח קריספין דין רו"ח רופא יצחק רו"ח שמש רוזט רו"ח (משפטנית) שני ענבל

עו"ד (רו"ח) ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד בן יהודה מיכל רו"ח עו"ד ג'אנה שוקי

רו"ח (משפטן) חיבה ישי עו"ד (רו"ח) חיות גרמן מר חיטמן חיים רו"ח חסונה אחמד עו"ד (רו"ח) טיקוצקי ירון טסלר נדב רו"ח (משפטן) יזרעאלי אלי רו"ח ירון יוסי רו"ח ישר מוטי רו"ח (משפטן) כהן בועז עו"ד ורו"ח כהן יובל עו"ד כהן יוני עו"ד כרמי מאיה

עו"ד גבע שוש עו"ד גבע משה עו"ד גולדמן שלי

עו"ד ורו"ח גרוס חגי עו"ד ורו"ח דהן יעקב רו"ח דהרי בועז עו"ד דורון אלי עו"ד (רו"ח) דרייפוס אריאל רו"ח הילמן טובה

משתתפים:

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח גבע משה, עו"ד גוז לביא רחלי, עו"ד, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוזנבאום אבי מומחה פנסיוני רוטמן גיא, עו"ד שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2022 מאי 548 ידע למידע 5

תוכן עניינים מאמרים ופסקי דין מס הכנסה אף פעם לא מאוחר - על הפסיקה החדשה והתקדימית בנוגע לזכאות לקבלת מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל נגיף קורונה רו"ח אפי לבקוביץ, עו"ד רו"ח מאורי עמפלי, רו"ח דין קריספין כיצד הירידה בשווי הביטקוין יכולה לתרום להיצע הדירות בישראל

12

רו"ח יצחק רופא עו"ד אלי דורון; ארנקים דיגיטליים - היבטי מיסוי

17

עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד מורן עובדיה

20

עו"ד רו"ח רמי אריה הרשעה בעבירת מס – מחייבת בהליך אזרחי

23

נדב טסלר 190 שם קוד: תיקון חוק לעידוד השקעות הון – חלוקה פרו-רטה של "רווחים כלואים"

25

רו"ח (משפטנית) ענבל שני ענישה מקלה לנאשם בעברות מס עקב הנסיבות

33

עו"ד רו"ח רמי אריה, עו"ד ונוטריון שרון פישמן בית המשפט המחוזי אשרר את החלטת פקיד השומה לפסול את ספריה עו"ד שוש גבע פס"ד א.ג. ניהול מסעדות בע"מ של מסעדת אבו גוש - טעות ב"כדאיות העסקה" - נאשם בעבירות מס והימורים לא יוכל לחזור בו

36

38

עו"ד שוש גבע מהודאתו בהסדר טיעון חברה חילקה דיווידנדים במיליוני שקלים כדי להבריח נכסים

41

עו"ד שוש גבע פס"ד פורין פאואר מהליכי שומה - נדחה ערעור המדינה על ההחלטה להשיב לנאשם בעבירות מס מטבעות וירטואליים בהתאם להסדר הטיעון שנחתם עימו: התנהלות המדינה עלולה עו"ד שלי גולדמן - פס"ד סיבוני לפגוע קשות במוסד הסדר הטיעון

44

48

תוכן עניינים

6 2022 מאי 548 ידע למידע

מיסוי בין-לאומי פסיקה חדשה ותקדימית: תושבות החוץ של בעל מניות מהותי - ) במישור הבין-לאומי 1 (ט 3 תחולת סעיף

רו"ח (משפטנית) סאלי חדד גליבטר

52

מיסוי מקרקעין

עו"ד מאיה כרמי עדכונים במיסוי מקרקעין העליון בביקורת על רשות המיסים: הוצאות פיתוח אינן חלק פס"ד אמרלד בניין ופיתוח משווי המקרקעין לצורך קביעת מס רכישה - עו"ד שוש גבע למנהל מיסוי מקרקעין אין "אשם תורם" בכך שלא גילה טעות בדיווח עו"ד שוש גבע פס"ד מזרחי בזמן אמת - סולק על הסף ערר שהגישו נישומים - אין להשחית את זמנו של בית המשפט

54

56

61

עו"ד שוש גבע פס"ד הרציקוביץ בדיון תיאורטי –

65

מס ערך מוסף הפקדת ערובה להבטחת הוצאות הרשויות בערעורי מס - אימתי?

רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא

68

רו"ח (משפטן) בועז כהן סובסידיה להורים או לגן הילדים, לא סוף פסוק מנהל מע"מ נושא בנטל הבאת הראיות בערעור נישום על ההחלטה לחייבו עו"ד שוש גבע מינהלי - פס"ד אבו סרחאן בכפל מס ובקנס נדחה ערעורו של בעלי חברה קבלנית על הרשעתו בביצוע עבירות מס: פס"ד אבו גאנם מתקיימת חזקה עובדתית שהתכוון לחמוק מתשלום מס - עו"ד שלי גולדמן נדחה ערעורה של מגדת עתידות על שומות המס שהוציא מנהל מע"מ עו"ד שלי גולדמן פס"ד אברזל בעניינה - נדחה ערעור נישום על שומת מס עסקאות: הוראות הדין והוראות ניהול

71

73

76

79

עו"ד שוש גבע פס"ד איימן בסיס ספרים אינן בגדר המלצה -

82

תוכן עניינים

2022 מאי 548 ידע למידע 7

לא תבוטל הרשעתו של סוכן ביטוח שנאשם בהעלמת הכנסות בגובה של

עו"ד שוש גבע פס"ד אלישר ש"ח - 1,300,000 כ

86

ביטוח לאומי

רו"ח אורנה צח-גלרט תשלומים שונים לעובדים לאחר ניתוק יחסי עבודה פגיעה במהלך ריצה עם קבוצת ריצה של מקום העבודה הוכרה כתאונת עבודה רו"ח אורנה צח-גלרט; רו"ח (משפטן) ישי חיבה אושרה תביעת דמי לידה ממעסיקים נוספים לאחר קבלת גמלה אוטומטית, אף שהוגשה "בשיהוי" רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה ממניות החברה, וזכאי לדמי אבטלה 45% בעל רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה בית הדין לעבודה: ניכוי הוצאות ליסינג משכר הברוטו של העובד פוגע עו"ד שוש גבע - פס"ד אלביט מערכות בזכויותיו הסוציאליות-ביטוחיות נדחתה תביעתה של חברה להנדסת חשמל על שומת דמי ביטוח לאומי שהושתה עליה: המל"ל פעל כדין שעה שבחן רכיבים שלא נבחנו על ידי רשויות המס -

90

93

96

98

102

עו"ד שלי גולדמן פס"ד גשר תעשיות והנדסת חשמל

106

מכס

עו"ד עומר וגנר מכס ישן נושן

110

שאלות ותשובות מס הכנסה

רו"ח עו"ד יהושע חבר הצהרת הון עבור תושב חוץ קניית דירה בידי בעל מניות בחברה והשכרתה כמשרד לחברתו

113

רו"ח מוטי ישר

114

עו"ד (רו"ח) אריאל דרייפוס קיזוז הפסד הון כנגד הכנסה ממחילת חוב

115

תוכן עניינים

8 2022 מאי 548 ידע למידע

קיזוז התרת הוצאות משפטיות כנגד הכנסת עבודה עו"ד (רו"ח) רונן ארויו מיסוי רווח הון ממכירת דירה בחו"ל בידי תושב ישראל עו"ד רו"ח אבי פרידמן העברת חלק מזכויות בדירה של בעל מניות לחברה בבעלותו עו"ד מיכל בן יהודה מיסוי תשלומים לעובד בסיום יחסי עובד מעביד – כפל הודעה מוקדמת רו"ח רוזט שמש ורכב צמוד שעמד לרשותו בתקופה זו מיסוי הכנסה לתושבי ישראל מהשכרת דירת אייר בי.אן.בי ביוון רו"ח יצחק רופא הדרכים למתן ניכוי מס במקור לחברה זרה קוריאנית שמייצר מוצר רו"ח צבי פרידמן התייחסות חדשה להחלפת מטבע וירטואלי אחד באחר בעמדה חייבת 32/2017 המחליפה את עמדה 91/2021 בדיווח עו"ד רו"ח מאורי עמפלי סוגיית "חברת ארנק" לרופא שמועסק הן כשכיר של הקופה והן כנותן עו"ד ורו"ח יובל כהן שירותים עצמאי לאותה קופה זיכוי בישראל על מיסי חוץ ששילם תושב חוזר בגין קצבה מעבודה עו"ד (רו"ח) אופיר לוי שהתקבלה ממעסיק בארצות הברית עו"ד משה גבע דרישה להגשת דוחות למס הכנסה לפושט רגל מיסוי פיצוי מחברת ביטוח שמקבלת חברה בגין פוליסת ביטוח אנשי ביטוח רו"ח (משפטן) אייל סנדו לחברה ישראלית חיוב מס על מלווה תושב חוץ לחברה ישראלית ד"ר (עו"ד) אריה ליבוביץ בעל מניות בחברה פעילה שאינו מושך שכר אלא דיווידנד

116

118

120

121

124

126

128

129

130

132

133

135

רו"ח (משפטן) אלי יזרעאלי שעשה בעל מניות שהלך לעולמו

136

עו"ד (רו"ח) גרמן חיות מכירת השקעה במניות לא סחירות בחברה

137

תוכן עניינים

2022 מאי 548 ידע למידע 9

הטיפול החשבונאי והצגת נכסים במאזן חברה שהודיעה על פירוק בשנת מס והמשיכה לפעול בשנת המס העוקבת רו"ח בועז דהרי ורו"ח טובה הילמן דרישת פקיד השומה לדוחות ישנים בהגשת הצהרת הון ראשונה עו"ד ורו"ח יעקב דהן דיווח על כמה עסקאות של מכירת מטבעות וירטואליים בחודש ייעשה במרוכז רו"ח אחמד חסונה פעם חודש ביטול מעמד "בניין מאושר להשכרה" לבניין שלא עמד בשנה השישית

138

139

140

רו"ח יוסי ירון במגבלת ממוצע ההכנסות מדמי השכירות

141

מיסוי מקרקעין האם פעילות קבלנית של חברה שבונה קניון מוציאה אותה מהגדרת

עו"ד ורו"ח חגי גרוס "איגוד מקרקעין"

142

רו"ח עו"ד שוקי ג'אנה דחיית תשלום מס רכישה בעסקת קניית בית 38/2 דיווח ומיסוי שדרוג דירת מגורים במסגרת פרויקט תמ"א

146

עו"ד יוני כהן

147

מס ערך מוסף מע"מ בהתנהלות של חברה להשכרת רכב וחברת ביטוח בגין נזק שגרם

עו"ד ג'ני אטקין-מוסקוביץ' משכיר הרכב

148

חברות, עמותות, מלכ"רים

עו"ד (חשבונאות) בועז נוה חובת הגשת דוחות שנתיים לרשם החברות

151

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה 2021 דחיית המועד להגשת הדוח השנתי במס הכנסה לשנת המס

רשות המסים בישראל ליחידים, חברות ומלכ"רים

152

תוכן עניינים

10 2022 מאי 548 ידע למידע

א לפקודה על קצבאות המשולמות 9 זכאות לפטור בהתאם לסעיף רשות המסים בישראל לגמלאי צה"ל בקשות לוועדה רפואית להקלות במס יוגשו בממשק מקוון משותף - רשות המסים בישראל רשות המסים והביטוח הלאומי במהלך מהפכני מענק סיוע בהוצאות השכירות לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו בעקבות

153

165

משרד הכלכלה והתעשייה הקורונה נפתח מחדש להגשה

166

רשות המסים בישראל NFT מיסוי נכסים דיגיטליים מסוג זיכוי ממיסי חוץ ומנגנון ניכוי מס במקור - רשות המסים בישראל 2007/22 החלטת מיסוי בהסכם זכאות לקבלת הטבות מס מכוח אמנה למניעת כפל מס -

168

169

רשות המסים בישראל 5559/22 החלטת מיסוי בהסכם של חלק ד לפקודה) על החזקת מניות 2 אי תחולת "פרק הנאמנויות" (פרק רביעי של חברה זרה בידי יחיד בעבור חברה תושבת ישראל - רשות המסים בישראל 5594/22 החלטת מיסוי בהסכם לפקודת מס הכנסה ומיסוי שבח לחברים ולאגודה - 62 יישום סעיף רשות המסים בישראל 7172/22 החלטת מיסוי בהסכם ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי העוסק בפרסום מקוון רשות המסים בישראל 5441/22 החלטת מיסוי בהסכם ) לפקודת 1 א( 105 פיצול חברה לחברה חדשה, בהתאם להוראות סעיף (להלן "הפקודה"), כאשר הון מניות 1961 מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א- החברה המתפצלת מורכב ממניות מסוגים שונים עם שיעורי החזקה שונים רשות המסים בישראל 2004/22 בסוגי המניות החלטת מיסוי בהסכם הוראות אמנה ופטור מניכוי מס במקור משכר משתתפי תוכנית לעידוד 8801/21 הקשר בין התפוצות לישראל - החלטת מיסוי בהסכם

172

176

179

183

186

רשות המסים בישראל רשות המסים מפרסמת את החלטות הוועדה להטלת

190

רשות המסים בישראל 2019 עיצום כספי למחצית השנייה של שנת

192

רשות המסים בישראל זכויות מס לניצולי שואה

194

תוכן עניינים

2022 מאי 548 ידע למידע 11

ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי עובדת עצמאית בחופשת לידה, חשוב שתדעי! אמנה לביטחון סוציאלי בין ממשלת ישראל לרפובליקת פולין

195

המוסד לביטוח לאומי

195

מדדים ושערי מט"ח

199

2022 מדדים לחודש מארס

200

2022 שערים יציגים לחודש אפריל

ידע במספר

201

מראה מקום

204

12 2022 מאי 548 ידע למידע

מס הכנסה אף פעם לא מאוחר - על הפסיקה החדשה והתקדימית בנוגע לזכאות לקבלת מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל נגיף קורונה רו"ח אפי לבקוביץ, עו"ד רו"ח מאורי עמפלי, רו"ח דין קריספין

בעסקים שמחזור ההכנסות שלהם עולה על מיליון ש"ח הפיצוי מבוסס על מקדם 1.5 אשר נקבע על פי נוסחה שבבסיסה היחס בין התשומות בעסק לבין מחזור ההכנסות . כמו 2019 שלו, לפי דיווחי המע"מ בשנת כן, בהתאם להוראות החוק נקבע גם כי המנהל רשאי לקבוע מקדם אחר, אם שוכנע כי המקדם אינו משקף את ההוצאות הקבועות של העסק. באותו עניין עוסקת המערערת מאז שנת בשירותי אבטחה, ליווי ומתן שירותי 1999 רפואה לטיולים ולמחנות שבהם משתתפים ילדים ובני נוער. כפועל יוצא של פריצת נסגרו 2020 מגפת הקורונה בחודש מרץ מוסדות החינוך ותנועות הנוער ובוטלו כל הטיולים השנתיים ברחבי הארץ, ובהתאמה עניין ב.ג ביטחון )27710-06-21 (עמ"נ

פתח דבר לאחרונה התפרסמו שתי החלטות שיפוטיות אשר מהוות לדעתנו מהפכה של ממש בזכאות לקבלת מענקי קורונה. הראשונה בבית המשפט 2022 בינואר 3 ניתנה ביום 27710-06- המחוזי בעניין ב.ג ביטחון (עמ"נ 2022 לפברואר 13 ) והשנייה ניתנה ביום 21 ) בע"מ 2002 בעניין אינקוגניטו מוסיקה ( ). לדעתנו מדובר בפסיקה 1750-21 (ערר חדשנית שאמורה להפוך למורה נבוכים בעניין הטיפול של רשות המסים בבקשות לקבלת מענקים בגין קורונה, ולאפשר את קבלתם גם במקרים שעד לאחרונה נדחו "ביד קלה" ובאופן שרירותי. על כך ועוד נדון ברשימה זו. נזכיר כי הוראות חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), ) (להלן: "החוק") קובעות כי 2020 התש"ף

הכותבים: רו"ח אפי לבקוביץ' - שותף מנהל משרד לבקוביץ' ושות' רואי חשבון; עו"ד, רו"ח מאורי עמפלי - ממשרד עמפלי עריכת דין מיסים; רו"ח דין קריספין - ראש הסגל המקצועי בלשכת רו"ח בישראל ומנהל את תחום המענקים מטעם לשכת רו"ח בישראל

מס הכנסה מאמרים

2022 מאי 548 ידע למידע 13

מאפשר בנסיבות אלו לראות בהשגה כאילו התקבלה. טענתה השנייה של העוררת הייתה כי אופן החישוב וקביעת סכום המענק המגיע לה לא נעשה כדין, ועצם היותה של המערערת "עסק עונתי" אינו מהווה עילה סבירה לשינוי המקדם הקבוע בנוסחה שבחוק. המערערת הוסיפה כי רשות המיסים הציגה שני חישובים שונים בנוגע לקביעת הסכום, ללא כל פירוט של הרכיבים שכללה בחישוב ההוצאות הקבועות. בנקודה זו קיבלה ועדת הערער באופן חלקי את טענתה, אף על פי שהסכינה עם עמדתה העקרונית של רשות המסים ולפיה היותה של המערערת "עסק עונתי" אכן מהווה עילה סבירה לשינוי המקדם על ידי רשות המיסים. המערערת לא הסתפקה בפסיקת ועדת הערר והגישה ערעור כאמור לבית המשפט המחוזי בראשות כב' השופטת א' וינשטיין. במסגרת פסק דין חדשני ותקדימי זה דן בית המשפט המחוזי בטענות המערערת מתוך מתן דגש לסעיפי החוק ולתכליתו: "מלשון החוק לסיוע כלכלי ומדברי ההסבר לו, עולה כי כוונת המחוקק היתה ליצור מנגנון מהיר יעיל ופשוט למתן המענקים במסגרת חוק הסיוע הכלכלי לאותם עסקים, הנמצאים במשבר קיומי על מנת לאפשר להם לשרוד את תקופת הסגרים והמגבלות. על כן, הנוסחה שנקבעה בחוק הסיוע הכלכלי לצורך קביעת הזכאות למענק והיקפו - אינה מצריכה בדיקה פרטנית ארוכה ומסורבלת".

הופסקה באופן מוחלט פעילות המערערת, עובדיה הוצאו לחופשה ללא תשלום. 134 ו בהתאם להוראות החוק הגישה המערערת בקשה למענק בעד 2020 באוגוסט 13 ביום השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים וטענה כי היא זכאית למענק 2020 מאי-יוני ש"ח בעד תקופה זו. 386,398 בסך של רשות המסים לא קיבלה את בקשת המענק במלואה וקבעה כי המערערת זכאית למענק ש"ח בלבד. אדרבה, 214,637 בסך של במסגרת החלטתה בהשגה קבעה רשות המסים כי המערערת קיבלה מענק ביתר והיא נדרשה להשיב את היתר, בסך של יום. רשות המסים 90 ש"ח, בתוך 103,707 סברה בין היתר כי אין לחשב את מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות לפי השכר של שלושת החודשים האמורים כקבוע בחוק, אלא יש לחשב את המקדם לפי , 2019 השכר הממוצע בחודשים מאי-יוני היות שמדובר בעסק עונתי. על רקע זה 1060-( הגישה המערערת ערר לוועדת הערר ) ובמסגרתו העלתה שתי טענות מרכזיות 21 לגבי התנהלות רשות המיסים בעניינה. טענתה הראשונה של המערערת עניינה בפן הפרוצדורלי ובפרט בסד הזמנים שרשות המיסים כפופה לו כאשר עליה לתת תשובה להשגה שהוגשה. לטענתה, רשות המסים ימים במתן ההחלטה בהשגה 20 איחרה ב ועל כן יש לראות בהשגה כאילו התקבלה. ועדת הערר בחנה את הוראת החוק הקובעת ימים) ומצאה כי 120 את סד הזמנים ( החוק אינו מספק שום סנקציה בצידו ועל כן, הגם שההחלטה ניתנה באיחור, הוראת החוק נושאת "אופי מדריך" אשר אינו

מס הכנסה מאמרים

14 2022 מאי 548 ידע למידע

בכל הנוגע לקביעת ועדת הערר כי החוק אינו מאפשר להטיל סנקציה על איחור רשות המיסים במענה על השגה קבע בית המשפט למעלה מן הצורך כי: "ועדת הערר שגתה בקביעתה לפיה ימים במתן 20 המשיבה איחרה ב ההחלטה בהשגה. המשיבה איחרה ימים. 68 במתן ההחלטה בהשגה ב ועדת הערר לא לקחה בחשבון בהחלטתה את היקף האיחור במתן ההחלטה בהשגה ואת המשמעות שיש לייחס לאיחור בסדר גודל כזה כאשר עסקינן במענק, אשר לעיתוי הענקתו יש משמעות כה קריטית לעוסק. על כן, מסקנתה המשפטית של ועדת הערר, הנגזרת מגישתה לפיה המועד הקבוע ) לחוק הסיוע הכלכלי 1 (א)( 20 בסעיף למתן החלטה בהשגה הוא מועד מנחה בלבד ולא מועד מחייב, אינה נכונה ואינה סבירה בנסיבות העניין. יתר על כן, ועדת הערר אף לא נתנה את המשקל הראוי ל"נימוק" שניתן על ידי המשיבה לאיחור במתן ההחלטה בהשגה - ואף בכך נפל פגם בהחלטת." הנה כי כן, דומה כי בית המשפט המחוזי מורה לוועדות הערר לנקוט גישה סלחנית פחות לאופן שבו רשות המסים מפרשת את סמכויותיה בהתאם לחוק. זאת, תוך מתן דגש ליישום יעיל ומהיר של מתן המענק, המחייב שמירה על לוחות הזמנים הקבועים בחוק מחד גיסא וצמצום יכולתה של רשות המסים לחרוג מהנוסחה הקבועה בחוק מאידך גיסא.

על רקע האמור קבע בית המשפט כי לא זו בלבד שרשות המסים העלתה את טענת העסק העונתי רק בשלהי ההליך מול ועדת הערר ובכך פגעה בזכות הטיעון של המערערת, היורד לשורשם של דברים, אלא שגם לגופם של דברים לא הוכח כי 1030- למערערת עסק עונתי (והשוו לערר ) ובלשונו של בית המשפט: 21 "אין ספק בעיניי, כי היקף פעילותה העסקית של המערערת, כעסק של ליווי ואבטחת מוסדות וטיולים הושפע מתאריכי חגי ומועדי ישראל - היינו: לחגי תשרי, פסח ושבועות ולחופשות החגים הללו, מן הסתם היתה השפעה על עיתוי קיומם של טיולים ומחנות של תנועות הנוער למיניהן. אלא, שבכך אין כדי להפוך את המערערת ל'עסק עונתי', שכן, בעסקים רבים, שונים ומגוונים מושפעת הפעילות ממועדי חגי ישראל וחופשות חג. לפיכך, אני קובעת כי החלטת ועדת הערר, אשר קבעה כי עסקה של המערערת הוא "עסק עונתי" - אינה נכונה ואינה סבירה בנסיבות העניין, משלא בחנה את נתוני העסקאות של המערערת לכל הפחות גם לשנת המס , טרם גיבוש עמדתה והחלטתה. 2018 משנשמט הבסיס עליו נסמכה המשיבה כנימוק לסטייתה מנוסחת החישוב של המענק הקבועה בחוק הסיוע הכלכלי - נשמט גם היסוד להחלטת ועדת הערר לקבל את עמדת המשיבה לסטות מהנוסחה."

מס הכנסה מאמרים

2022 מאי 548 ידע למידע 15

מהם המקרים שבהם מוסמכת רשות המסים לסטות מהנוסחה הקבועה בחוק ולקבוע את המענק בהתאם לגובה ההוצאות הקבועות של העסק בפועל, וכיצד יש לפרש את הוראות החוק הרלוונטיות ואת מסמך המדיניות שפרסמה רשות המסים בעניין . 2021 זה בחודש דצמבר טרם הגיעּה לשאלות המרכזיות, נפנתה ועדת הערר לשאלות המהוות את הבסיס להתייחסות. ראשית, מה הייתה מטרת החקיקה? תשובת הוועדה: שלושה שיקולי יסוד עומדים ביסוד חקיקת המענקים: א) האצת המשק והבטחת ההמשכיות העסקית; ב) השתתפות בהוצאות הקבועות; ג) פשטות המנגנון ויעילותו. שנית, האם המענק נועד לשקף הוצאות קבועות? תשובת ועדת הערר: "למרות שמו של המענק המתייחס ל'הוצאות קבועות', הנוסחה שנקבעה בו אינה משקפת את ההוצאות הקבועות של העסק". המשמעות היא שכלל אין קשר בין חישוב הוצאות קבועות לאופן שבו קבעו את הנוסחה והתוצאות המתקבלות מהשימוש בה. שלישית, האם מטרת הנוסחה היא לכמת את סכום המענק לסיוע בהוצאות הקבועות? ועדת הערר קבעה כי אין לנוסחה שום קשר, ישיר או עקיף, לחישוב ההוצאות הקבועות, וכדברי הוועדה: "לא רק שערך המקדם אינו קשור לגובה ההוצאות הקבועות, אלא להפך – ערך המקדם יורד ככל שיש לעסק יותר הוצאות."

)2002( עניין אינקוגניטו מוסיקה .)1750-21 בע"מ (ערר פסק הדין השני לעניין רשימה זו הוא בעניין הערר שהגישה חברת אינקוגניטו מוסיקה ) בע"מ, בעניין זכאותה לקבל את 2002 ( מלוא מענקי הקורונה. העוררת פועלת בתחום המוסיקה לאירועים ועוסקת גם בהפקות ובעיצוב אירועים. במסגרת הערר קיבלה באופן תקדימי ועדת הערר בראשות עורך הדין ערן עסיס את הערר, מתוך בחינה מדוקדקת של תכליות החוק, הוראות החוק והשוואה לחוקים דומים בעולם. לדעתנו מדובר בפסיקה חדשנית שאמורה להפוך למורה נבוכים בעניין הטיפול של רשות המסים בבקשות לקבלת מענקים בגין קורונה, ולאפשר את קבלתם גם במקרים שעד לאחרונה נדחו "ביד קלה" ובאופן שרירותי. ערר זה מגיע על רקע דרישות רבות להחזרי מענקים ומקדמות שניתנו על ידי רשות המסים, בטענה כי אין הוצאות קבועות בעסק או שההוצאות הקבועות הן נמוכות מהמענק המבוקש. לא בכדי נדרשים בימים אלה חברות ועצמאים שביקשו להיבנות על הנוסחה הקיימת בחוק, והגישו את בקשותיהם בהתאם לטופסי רשות המסים, להשיב סכומים משמעותיים. באותו עניין החליטה רשות המסים לשלול חלק ניכר מן המענקים של החברה בטענה מסך 300% המרכזית כי הם גבוהים בכ- . 2020 הוצאותיה הקבועות בשנת במסגרת החלטה זו ביקשה אפוא ועדת הערר לענות ככלל על השאלות שלהלן:

מס הכנסה מאמרים

16 2022 מאי 548 ידע למידע

מההוצאות הקבועות מדובר בפער 20% כדי קיצוני ומופרז, וקבעה כי מניסיונה אין מדובר בפער גבוה כלל ועיקר וניתן להצדיק , ולעיתים 4 , פי 3 , פי 2 גם פערים של פי אף יותר. לדבריה, העובדה שההוצאות הקבועות נבדקו ונמצאו נמוכות, ואפילו נמוכות באופן ניכר מהמענק המבוקש, אינה מצדיקה כשלעצמה את הסטייה מהנוסחה - במיוחד אם מלכתחילה לא הייתה הצדקה או סיבה לבדוק את ההוצאות הקבועות. ועדת הערר אף מצביעה על כך כי בהיעדר אמת מידה למקרים שבהם תיערך בחינה של ההוצאות הקבועות, מתעורר החשש שההחלטה לבדוק את ההוצאות הקבועות מתקבלת באופן שרירותי, ללא הצדקה מיוחדת, ומתוך אינטרס כספי של הרשות להפחית את גובה המענק שהעסק זכאי לו, ולא להפך. אדרבה ועדת הערר דחתה את טענתה המקוממת של רשות המסים כאילו העוררת נהגה בחוסר תום לב, בכך שהגישה בקשה למענק העולה על הוצאותיה הקבועות. קול קורא עינינו הרואות כי הן בית המשפט המחוזי בעניין ב.ג בטחון והן ועדת הערר בעניין אינקוגניטו דחו את עמדת רשות המסים וקבעו כי מלוא המענקים ישולמו למערערות, וביססו את החלטתם על קביעות מהותיות ומרכזיות המהוות מהפיכה של ממש, בחזקת שינוי סדרי עולם בנוגע להחלטות אשר התקבלו בוועדות הערר עד כה. על רקע האמור, ראוי כי רשות המסים תאמץ את הקביעות שנקבעו

רביעית, האם כוונת המחוקק הייתה להעניק מענק רק עבור הוצאות קבועות? תשובת הועדה: "סביר להניח שהמחוקק היה ער לכך שכספי המענק לא יכוונו אך ורק לכיסוי ההוצאות הקבועות. בשים לב לצעדים שננקטו במדינות אחרות, ייתכן שהסדר זה נתפס ממילא כמועיל לכלכלה במובן הרחב יותר". על טענת רשות המיסים כי מהות המענק היא לסייע בחלק מההוצאות הקבועות של העסקים מגיבה הוועדה: "טענה זו של המשיבה יש לדחות מכל וכל, שכן היא אינה מבוססת כלל ועיקר על הוראות החוק. החוק קבע נוסחה ברורה לחישוב המענק - נוסחה שאין כמעט קשר בינה ובין ההוצאות הקבועות של העסק בפועל." על רקע האמור קובעת ועדת הערר כי "חישוב המענק בהתאם למקדם שנקבע בחוק הוא דרך המלך, ואילו האפשרות של בחינה פרטנית להוצאות הקבועות בפועל, צריכה להישמר למקרים חריגים ויוצאי דופן." מקרים אלו שמורים לדעתה לאחד משני המקרים הבאים: (א) מקרה שבו על סמך הנתונים העומדים בפניה מוצאת רשות המסים כי חישוב המקדם בהתאם לנוסחה ייצור עיוות ויש לחשב את ההוצאות הקבועות בפועל; (ב) מקרה שבו התברר בדיעבד כי הפער בין ההוצאות הקבועות בפועל ובין המענק המבוקש הוא פער קיצוני ומופרז. ועדת הערר דחתה את הקביעה של רשות המסים במסמך המדיניות שלפיה כאשר גובה המענק המחושב בהתאם לנוסחה עולה

מס הכנסה מאמרים

2022 מאי 548 ידע למידע 17

ערר. קביעות ועדת הערר בעניין אינקוגניטו כמו גם פסיקת בית המשפט המחוזי בעניין ב.ג ביטחון וועדות ערר נוספות מהוות רוח גבית ובסיס משפטי ראויים כנגד התנהלות רשות המסים.

בפסיקות שלעיל ותחדל לשלול מציבור העוסקים מענקים אשר מגיעים להם כדין. ולציבור העוסקים והמייצגים אנו קוראים לא לוותר על המענקים ולמצות את זכויותיהם לרבות בדרך של השגה והגשת

כיצד הירידה בשווי הביטקוין יכולה לתרום להיצע הדירות בישראל רו"ח יצחק רופא

הון מניירות ערך או מטבעות דיגיטליים, שבח (רווח) ממכירת מקרקעין או מכירת מניות בחברה פרטית (גם אם שיעור המס .) 25% בשל המכירה גבוה מ לדוגמה, משקיע שרכש לפני שנים רבות מניה שקלים, מבקש 10,000 אשר צברה רווחים של למכור ולממש את הרווח. ואולם, בעקבות הירידות האחרונות, מניה אחרת שנרכשה לאחרונה איבדה סכום דומה מערכה. אילו ימכור המשקיע את המניה המפסידה, הוא שקלים כנגד 2,500 יהיה זכאי למגן מס של המס על הרווח. הפסד הון אשר מפחית את ההכנסה החייבת השנתית, עשוי גם לחסוך (מס שחל על 3% את מס היסף בשיעור של 650 יחידים שהכנסתם השנתית עולה על כ אלפי שקלים).

רשות המסים החליטה כי המטבעות הדיגיטליים כגון ביטקוין ואתריום מהווים נכס, ומכירתם חייבת במס רווחי הון. להחלטה זו יתרונות וחסרונות בהיבט המיסויי. כך למשל בתקופה של ירידות בשווי הנכסים הדיגיטליים, יש מי שעשוי להפיק תועלת מעמדת רשות המסים בדמות מגן מס אפשרי, הניתן למימוש כנגד סוגים שונים של רווחי הון, גם כנגד שבח מקרקעין ממכירת מקרקעין. בעת מכירה של נכס במחיר הנמוך ממחיר הרכישה, נוצר למשקיע הפסד הון אשר עשוי להיות מוכר כהפסד לצורכי מס. על פי הוראות פקודת מס הכנסה, הפסד הון כאמור מייצר למשקיע "מגן מס" כנגד המס על סוגים שונים של רווחי הון, למשל רווחי

הכותב - ממשרד מאיר מזרחי ושות', עורכי דין - מומחה במיסוי בינלאומי וישראלי. שימש כיועץ . בעברו שימש כמפקח ביחידה למיסוי בינלאומי במחלקה UBS Switzerland מיסוי בינלאומי בבנק המקצועית ברשות המסים.

מס הכנסה מאמרים

18 2022 מאי 548 ידע למידע

פקיד שומה רחובות), כך שהרווח ממכירת המטבע הדיגיטלי התחייב במס רווחי הון, וטענתו של המערער כי מדובר ברווח שהוא פטור ממס ככזה הנובע מעליית ערך של מטבע, נדחתה. להשלמת התמונה נציין כי רשות המסים פרסמה לאחרונה ברשימת העמדות החייבות בנושא 91/2021 בדיווח את עמדה מספר המרה של אמצעי תשלום מבוזרים (המכונים "מטבעות וירטואליים") עמדה החייבת בדיווח, לפיה 'מכירת מטבע וירטואלי מהווה אירוע מס החייב במס על פי הוראות חלק ה' לפקודת מס הכנסה (רווח הון). אם פעילות מכירת "מטבעות וירטואליים" מגיעה לכדי "עסק", הרי שההכנסות ממכירת "המטבעות הווירטואליים" חייבות במס מכוח חלק ב' לפקודה.' העמדה החייבת בדיווח מוסיפה וקובעת כי החלפת מטבע אחד באחר (לדוגמה החלפה של ביטקוין באתריום) מהווה מימוש של המטבע שהוחלף על פי שווי של המטבע המחליף. עמדת רשות המסים כפי שבאה לידי ביטוי בחוזר ובעמדות החייבות בדיווח נקבעה בתקופות של גאות בשוק המטבעות הדיגיטליים, ובאופן טבעי העסיקה את ציבור הנישומים בכל הקשור לרווחים שהופקו כתוצאה מהשקעה במטבעות אלו. ואולם, יש להדגיש כי עמדה זו יפה גם לזמן שבו ההשקעה במטבעות דיגיטליים מניבה הפסד. לפיכך, הפסד הנגרם ממימוש מטבעות דיגיטליים צפוי להיות מוכר לצורכי מס

בכדי לממש את הטבת המס כאמור, על המשקיע למכור את המניה, פעולה המתחייבת לצורך ההכרה במגן המס. ואולם יש בה חסרונות וסיכונים שיש להביא בחשבון, כגון תשלום עמלת מכירה לבנק או הסיכון שמחיר המניה יעלה מיד לאחר המכירה. פרקטיקה זו אינה חדשה , תיאוריה Loss Harvesting וידועה בשם הדוגלת במימוש הטבות מס הגלומות בנכסים מפסידים לשם קיזוזם בעת מימוש רווחים שנצברו. פרקטיקה זו מאפשרת למשקיע נזילות נוספת (כתוצאה מהפחתת תשלומי המסים) לצורך ההשקעה הבאה. עמדת רשות המסים לגבי הכנסות ממכירת ביטקוין, כפי שבאה לידי ביטוי בחוזר בנושא "מיסוי פעילות 5/2018 מס הכנסה באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: 'מטבעות וירטואלים')" (להלן: "החוזר"), גורסת כי ככלל, המטבעות הדיגיטליים כגון ביטקוין, אתריום ודומיהם, אינם נחשבים מטבע, למרות שמם, ויש לראותם כ"נכס" בהתאם לפקודת מס הכנסה. 88 לסעיף לפיכך, על פי החוזר, מכירה של מטבע דיגיטלי מהווה מכירת נכס וחייבת במס רווחי הון בהתאם להוראות חלק ה' , וככזו שיעור המס ]1[ לפקודת מס הכנסה החל על רווח הנובע ממכירת המטבע . 25% הדיגיטלי יעמוד על עמדת רשות המסים בחוזר אושרה על ידי בית המשפט המחוזי במקרה של נועם , נועם קופל נ' 11503-05-16 קופל (ע"מ הירידה בשווי המטבעות הדיגיטליים

מס הכנסה מאמרים

2022 מאי 548 ידע למידע 19

בארצות הברית קיימת הוראה בדין האוסרת קיזוז הפסד שנגרם ממכירת מניה 30 אשר נרכשה מחדש על ידי הנישום בתוך יום. בישראל אין הוראת חוק דומה, אולם פעולה של מכירה ורכישה מחדש עלולה כאמור להיתקל בטענת מלאכותיות. נוסף על כך וכפי שהוזכר לעיל, רשות המסים עלולה לראות במשקיעים בתחום המטבעות הדיגיטליים, אשר מבצעים מספר רב של פעולות (רכישה, מכירה והחלפה), בעלי פעילות עסקית, ולחייבם מס יסף), 3% בתוספת 47% במס שולי (עד ואף להגדירם כעוסק לצורכי מע"מ. מאחר שמדובר בתחום הדורש מידה מסוימת של מיומנות וניסיון לצורך ביצוע העסקאות, נוסף על תנודתיות גבוהה וסיכונים רבים, תדירות העסקאות והיקפן עלול להטות את הכף לסיווג הפעולות כהכנסה מעסק, הן לעניין מס הכנסה והן לעניין מע"מ. לסיכום, בדומה לאמרת בית המשפט העליון, זכותו, ואף חובתו, של משקיע להביא בחשבון גם את הטבות המס האפשריות, במסגרת בחינת אסטרטגיית ההשקעה שלו. משום כך, תקופה של תנודתיות המניבה הפסדים באפיקי השקעה מסוימים היא התקופה הטובה ביותר לבדוק כיצד ניתן לנצל את הטבות המס המקסימליות באופן חוקי.

כהפסד הון. זאת ועוד, כדי להכיר בהפסד אין צורך לבצע המרה של המטבעות הדיגיטליים לכסף מזומן (פיאט), שכן על פי עמדת רשות המסים גם המרה של מטבע דיגיטלי אחד במטבע אחר מהווה אירוע מס. מימוש של מטבעות דיגיטליים (לרבות המרה של מטבע במטבע) העשוי להניב הפסד הון למשקיע, מהווה מגן מס כנגד רווחי הון, לרבות שבח ממכירת מקרקעין, ובכך מעודד משקיעים לממש נכסי מקרקעין אשר מכירתם ללא מגן המס הייתה חייבת במס שבח. עם זאת, על המשקיע להביא בחשבון גם את החסרונות והסיכונים, דוגמת העמלות הגבוהות הכרוכות בעסקאות במטבעות דיגיטליים. יש לזכור כי פרקטיקה של מימוש הפסדים שכל מטרתה היא ניצול הטבת המס מבלי שיהיה בה היגיון כלכלי, עלולה להיפסל על ידי רשות המסים בטענה למלאכותיות. טענה אפשרית למלאכותיות היא כאשר המשקיע מוכר את המניה המפסידה ורוכש מיד את אותה המניה. באופן דומה, רשות המסים עלולה לפסול מכירה של ביטקוין (או החלפתו) שהיא חלק ממגוון עסקאות העלול להעיד כי תכליתה העיקרית של העסקה היא ניצול הפסדי הון. רשות המסים איננה מחויבת לתכנון המס

הערות הכותב ] עם זאת, יש להבהיר כי במקרים מסוימים ניתן יהיה לסווג את המכירה כחלק מפעילותו 1[ העסקית של המוכר, וזאת בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה לגבי סיווג הכנסות מסוימות כהכנסות מעסק.

מס הכנסה מאמרים

20 2022 מאי 548 ידע למידע

ארנקים דיגיטליים - היבטי מיסוי עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד מורן עובדיה

), מחויבים 14.11.2018 (עודכן ביום המשקיעים במטבעות הדיגיטליים במס , כל עוד פעילותם 25% רווחי הון בגובה אינה עולה לכדי עסק. במקרה שהפעילות עולה לכדי עסק יחויב העוסק במס דו-שלבי כחברה, זאת היה ופעל באמצעות חברה או במס שולי לפי מדרגות המס ליחיד. יש לציין כי בפסק דין אשר ניתן ב- ע"מ קופל נגד פ"ש 11503-05-16 ) (מחוזי, מרכז ) אימץ בית 19.5.2019 רחובות (ניתן ביום המשפט המחוזי מרכז אימץ עמדת זו של רשות המסים. לפקודת מס הכנסה 88 הגדרת 'נכס' בסעיף [נוסח חדש] כוללת בין היתר כל רכוש, בין אם מדובר בנכס מוחשי ובין אם מדובר בנכס לא מוחשי. אמצעי תשלום מבוזר מהווה רכוש של האדם המחזיק בו, ולפיכך לפקודה, 88 נכלל בהגדרת 'נכס' בסעיף ובהתאם יחויב במס רווח הון בהתאם לפקודת 91 לשיעורי המס הקבועים בסעיף מס הכנסה. בהתאם לעיקרון המימוש, אירוע מס מתרחש לאחר מכירת המטבע הדיגיטלי לרבות המרתו במטבע אחר ו/או רכישה של

מהו 'מטבע דיגיטלי' וכיצד ימוסה?

מטבע דיגיטלי הוא מטבע מבוזר אשר נוצר באמצעים טכנולוגיים ומועבר באופן מקוון במישרין מאדם למשנהו. המטבע הדיגיטלי איננו נשלט על-ידי ממשלה או בנק מרכזי והוא מבוסס על טכנולוגיית הצפנה חדשנית הנקראת טכנולוגיית שרשרת בלוקים ). טכנולוגיה זו Blockchain Technology( מאפשרת קיום פעילות עסקית מאובטחת, ללא צורך בהתערבות ממשלתית או גורם בנקאי, כאשר בשרשרת הבלוקים מתועדות העסקאות והרישומים המוצפנים של כל עסקה בין הצדדים השונים. מיסוי מטבעות דיגיטליים טומן בחובו סוגיות והיבטים מורכבים לרבות מחלוקות כיצד נכון וראוי למסות מכירה ו/או מסחר במטבעות דיגיטליים, כאשר בלב המחלוקת ניצבת השאלה האם יש למסות מטבעות דיגיטליים כ'מטבע' או בתור 'נכס'. של רשות 05/2018 לפי חוזר מס הכנסה מס' המסים בנושא מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: 'מטבעות 17.1.2018 וירטואלים') אשר פורסם ביום

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

מס הכנסה מאמרים

2022 מאי 548 ידע למידע 21

אחד הקשיים העיקריים בהם נתקלים המשקיעים במטבעות דיגיטליים הוא העברת כספים שמקורם במכירת מטבעות אלו והפקדתם בבנקים, זאת לנוכח דרישות נוקשות על-ידי הבנקים להוכחת מקור הכספים בהתאם לחוקים והוראות בדבר איסור הלבנת הון. לפיכך, קיימת חשיבות רבה לשמירת מלוא האסמכתאות הקשורות למסחר במטבעות דיגיטאליים, תיעוד נתיב מעבר הכספים, היסטוריית הקנייה והמכירה של המטבעות הדיגיטליים, משך ההחזקה בהם, תשלומי המס במדינות השונות וכיו"ב. נוהל הגילוי מרצון אשר היה נהוג שנים רבות הסתיים, כך שלכאורה קיים עתה קושי אובייקטיבי להכשיר פעילות לא מדווחת. שילוב נוהל גילוי מרצון יחד עם הפריחה בתחום המטבעות הדיגיטליים, מימושים והשתתפות במסחר והנפקות , עשוי להעניק הזדמנות ראויה ICO להסדיר את המקרים אשר עד כה רבים מהם אינם גלויים, ולכן מן הראוי כי רשות המסים תאפשר פנייה אנונימית לביצוע הסדרים מולה במסגרת נוהל גילוי מרצון, מה שטרם נעשה. עם זאת, על-מנת לנטרל חשיפה פלילית ואזרחית בגין פעילות בתחום המטבעות הדיגיטליים, יש לנקוט בפעולה יזומה ואין להימנע מפעולה רק משום שנוהל הגילוי מרצון הסתיים. עדיין יש בנמצא יתרון רב בהתנהלות שקופה אל מול רשות המסים, גם אם באיחור, פעילות יזומה במסגרתה מסיר הנישום את מחדלו ומתנהל בתבונה מול הרשות לשם צמצום החשיפה עד למינימום והשלמת הפרשה

שירות או מוצר באמצעותו וזאת גם אם המחזיק בו לא "נפגש" עם כסף "פיאט" ) דוגמת שקל, דולר וכד'. מס רווח FIAT ( הון יחול רק על רווחי הנישום ממכירת המטבעות הדיגיטליים, כאשר רווח או הפסד הון מחושבים לפי ההפרש בין מחיר רכישת המטבע לבין מחיר מכירתו. במקרה של המרת מטבע דיגיטלי במטבע דיגיטלי אחר יחשב הרווח או ההפסד לפי ההפרש בין מחיר הרכישה לבין מחיר מכירתו של המטבע האחר, ובכל מקרה - פעולה זו חייבת בדיווח לרשויות המס. חשוב להדגיש כי האחריות לדיווח על רווחים אשר נתקבלו בגין מסחר במטבעות דיגיטליים היא על המשקיעים. אי דיווח על פעילותם זו חושף את המשקיעים להליכים מול רשות המסים, כאשר הדיווח צריך לכלול את כל פרטי העסקאות וההעברות אשר בוצעו על ידם, וכן ועליהם לדאוג לקבל אותם מזירות המסחר השונות. שני הטפסים המרכזיים המשמשים לדיווח על הכנסות ואירועי מס, כולל כאלה מפעילות בתחום המטבעות הדיגיטליים: משמש לדיווח על כלל ההכנסות 1301 טופס שהיו במהלך שנת המס, כאשר בטופס זה קיים מקטע ייעודי למטבעות קריפטוגרפים. המשמש 1399 טופס מרכזי נוסף הוא טופס לפירוט נתונים רלוונטיים לכל עסקה כגון שערי מטבעות, עמלות, הצמדות, היקף העסקה וכיו"ב. חובת הדיווח על רווחים בגין מסחר במטבעות דיגיטליים

מס הכנסה מאמרים

22 2022 מאי 548 ידע למידע

במטבעות דיגיטליים ונוקטת בפעולות כנגדם. יתרה מזאת נכון להיום רשות המס דורשת כי בדו"ח השנתי אשר מוגש על-ידי האזרח אחת לשנה, יוצהר מפורשות כי יש או אין בחזקתו מטבעות דיגיטאלים, ודיווח שגוי ו/או אי דיווח מהווה בפני עצמו עבירה פלילית. לכך יש להוסיף את תפקידה של המערכת הבנקאית הפועלת כשומר סף המונע העברת כספים לחשבונות בנק עקב מימוש מטבעות קריפטוגרפים, אלא לאחר המצאת ראיות בדבר תקינות המהלכים, תשלום המס וכיו"ב. עבירות של השמטת הכנסה מדוח, לרבות הכנסה מפעילות בתחום של מטבעות קריפטוגרפיים, הינן עבירות מקור על-פי חוק איסור הלבנת הון ולפיכך המערכת הבנקאית נוקטת במשנה זהירות. כך יוצא כי מעבר לחשיפה אל מול רשויות המס קיים חסם מול המערכת הבנקאית, אשר בסופו של יום תמנע מהנישום לקבל את הכספים לחשבונו לטובת רכישה כזו או אחרת. לסיכום טוב יעשה בעל ארנק דיגיטאלי בו הכנסות לא מדווחות ו/או פעולות לא מדווחות לפעול ללא דיחוי אל מול הרשות, במקצועיות ובזהירות, לטובת הכשרה והסדרה של המתבקש ללא דיחויי - ויפה שעה אחת קודם

בדרך של הכשרת ההון וזאת במינימום נזק ובאופן אופטימאליט. יוצא כי נכון לבכר פנייה יזומה לרשויות המס לצורך הכשרת הארנק הדיגיטלי - ולא להמתין לפניה מצדן. ההתנהלות מול רשות המסים במקרים בהם יש בנמצא ארנק דיגיטאלי "שחור", חייבת להתבצע במקצועיות ובזהירות יתרה. יש לפעול מול פקיד השומה והלשכות המשפטיות וזאת מתוך מטרה לחשוף את ההון הלא מדווח במלואו, לדווח על כל הארנקים וכל הפעולות, לשלם את המס ולהביא לידי סיום הפרשה תוך צמצום ו/או נטרול החשיפה הפלילית ו/ או האזרחית. הניסיון מלמד כי פניה יזומה לרשות המס מצד הנישום, בטרם זו הגיע אליו בזכות מידע מודיעיני ו/או אמצעים אחרים, הופכת את הקערה עלפיה ומעמדו של הנישום במקרה של פניה יזומה ומלאה מצידו שונה מהותית , הן בהיבט האזרחי והן בהיבט הפלילי, בהשוואה למצב הפוך בו הרשות מגיע אליו מיוזמתה. יש לקחת בחשבון כי הרגולציה המתהדקת, קיומם של נוהלי הכר את הלקוח ועריכת רישומים המתחייבים על-פי דין, מקנה לרשות המסים כלים אשר מסייעים לה ללמוד על זהות הרוכשים ו/או המוכרים מטבעות דיגיטליים - אם בצורה ישירה ואם בצורה עקיפה – ובהתאם פועלת היא לטובת איתורם של אותם מחזיקים

מס הכנסה מאמרים

2022 מאי 548 ידע למידע 23

הרשעה בעבירת מס – מחייבת בהליך אזרחי

עו"ד רו"ח רמי אריה

הפחות, כאשר הכנסות הריבית מהן בשנים .₪ 876,875 עמדו על סך של 2016-2013 במקביל להליך הפלילי, פקיד השומה הוציא לביטון שומות בצו. אע"פ הרשעתו של ביטון בהליך הפלילי, הוא הגיש ערעור מס על צווי השומות שהוצאו לו. בענייננו, פקיד השומה ביקש כי הממצאים והמסקנות של פסק הדין הפלילי החלוט והמרשיע אשר ניתן נגד ביטון בהליך הפלילי שהתנהל נגדו יהיה קביל בערעור. א לפקודת הראיות, נקבע 42 במסגרת סעיף כדלקמן: "הממצאים והמסקנות של פסק דין חלוט במשפט פלילי, המרשיע את הנאשם, יהיו קבילים במשפט אזרחי כראיה לכאורה לאמור בהם אם המורשע או חליפו או מי שאחריותו נובעת מאחריות המורשע, ובכלל זה מי שחב בחובו הפסוק, הוא בעל דין במשפט האזרחי" . התכלית החקיקתית הניצבת בבסיס סעיף זה היא הצורך לחסוך בזמן שיפוטי יקר,

הממצאים והמסקנות של פסק דין פלילי חלוט ומרשיע אשר ניתן במסגרת הליך פלילי שהתנהל כנגד נישום יהיו קבילים כראיה בהליך אזרחי לפי הוראות פקודת הראיות. הנישום יהיה רשאי להביא ראיות לסתור רק ברשות ביהמ"ש. סוגיה זו של קבילות ראיות מפס"ד פלילי חלוט ומרשיע בהליך אזרחי, נדונה 42751- בביהמ"ש המחוזי בעניין ביטון (ע"מ , נתנאל ביטון נ' פקיד שומה יחידה 06-20 .)19.1.2022 ארצית לשומה, ניתן ביום ניתנה הכרעת הדין בת"פ 2018 בשנת , מדינת ישראל נ' נתנאל 33180-08-16 ביטון, במסגרתה ביהמ"ש המחוזי הרשיע את ביטון, בין היתר, בביצוע עבירות לפי פקודת מס הכנסה, של התחמקות מתשלום מיסים על הכנסות מניהול עסק של מתן הלוואות בריבית וניכיון המחאות, . ביהמ"ש קבע 2016-2013 ביחס לשנים כי העבירות שיוחסו לנאשם הוכחו כדבעי ולכן הרשיע אותו בביצוען. לפיכך, ביטון הורשע כי סיפק הלוואות לכל ₪ 2,546,149 וניכיון שיקים בהיקף של

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, .www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות 'והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

24 2022 מאי 548 ידע למידע

, מוסא ח'לף נ' המוסד 1518/15 (רע"א .)8.3.2015 לביטוח לאומי, ניתן ביום בענייננו, ביטון לא הגיש בקשה להביא ראיות לסתור את הממצאים מושא ההרשעה החלוטה, משכך נקבע כי הממצאים של ההרשעה החלוטה יהוו כראיה קבילה בהליך האזרחי. לסיכום, ביהמ"ש קבע כי יש לקבל את בקשת פקיד השומה כך שהממצאים והמסקנות של ההרשעה החלוטה כנגד ביטון יהוו ראיות קבילות בערעור המס א לפקודת 42 בהסתמך על הוראת סעיף הראיות. נציין, כי לניהול ההליך הפלילי השלכות על ההליך במישור האזרחי ולחבות הכספית של הנישום. לפיכך, ישנה חשיבות רבה כי הליווי והייצוג הפלילי יהיה ע"י עו"ד ורו"ח מומחה למיסים שלו הידע והניסיון בהליכים מסוג זה.

המושג ע"י ייתור הצורך בשמיעת ראיות בהליך האזרחי לאחר שאלה כבר הובאו במסגרת ההליך הפלילי שהוכרע על סמכן על פי רף ההוכחה המחמיר הנדרש במשפט הפלילי. ג לפקודת הראיות, נקבע 42 במסגרת סעיף כדלקמן: א, לא 42 "הוגשה ראיה כאמור בסעיף יהיה המורשע או חליפו או מי שחב בחובו הפסוק רשאי להביא ראיה לסתור, או ראיה שכבר נשמעה או הוגשה במשפט הפלילי, אלא ברשות בית המשפט, מטעמים שיירשמו וכדי למנוע עיוות דין" . בהתאם להלכה הפסוקה, ביהמ"ש מתיר הבאת ראיות לסתור רק בנסיבות מיוחדות וחריגות, דהיינו, כאשר עלולה להיגרם "תוצאה בלתי צודקת בעליל" או כזו "המקפחת קיפוח קשה את הנתבע בהגנתו"

מס הכנסה מאמרים

2022 מאי 548 ידע למידע 25

190 שם קוד: תיקון נדב טסלר

בסביבת הריבית הנמוכה הקיימת היום חוסכים רבים מבקשים למצוא אלטרנטיבות השקעה בדמי ניהול נמוכים. מאפשר הפקדת כספים לקופת 190 תיקון גמל בדמי ניהול אטרקטיביים במיוחד. מלבד החיסכון בדמי ניהול, הכספים יהיו על הרווח הנומינלי 15% חייבים במס של על הרווח הריאלי כמו ביתר 25% במקום אפיקי החיסכון.

עוד על היתרונות (וגם החסרונות) של תיקון בהמשך המאמר. 190

לפקודת מס 190 הרקע לתיקון הכנסה נכנס לתוקף לפקודת מס הכנסה 190 תיקון , אבל התחיל לצבור תאוצה רק 2012 בשנת בשנים האחרונות. חוסכים שמתקרבים לגיל פרישה ועד כה חסכו כספים באפיקים המסורתיים כמו קרנות נאמנות או פיקדונות בבנקים גילו את היתרונות הטמונים באפשרות להפקיד כספים נזילים לקופת הגמל, וליהנות מדמי ניהול נמוכים ושיעורי מס מופחתים בעת הפדיון. חוסכים שיבחרו בכך אף יוכלו להפוך את כספי החיסכון לקצבה הפטורה ממס לחלוטין, קצבה מוכרת. 190 גובה הקצבה הנדרש לתיקון 2022 בשנת כדי לנצל את ההטבות הגלומות בתיקון צריך לעמוד בשני תנאים מצטברים. 190 ולקבל 60 החוסך צריך להיות לאחר גיל קצבה חודשית מחיסכון פנסיוני או מפנסיה ש"ח. 4,606 תקציבית בגובה

סכום הקצבה המאפשר משיכת כספים מתיקון 2022 בשנת 190

ש"ח 4,606

?190 מה זה תיקון מתייחסת להפקדה 190 הפקדה לתיקון לקופת גמל באופן עצמאי. הרווחים על הכספים שמושקעים בקופה יהיו חייבים על הרווח הנומינאלי וזאת 15% במס של על 25% במקום מס רווחי הון בשיעור של הרווח הריאלי כמו השקעות אחרות בשוק ההון. בנוסף החוסכים בקופת הגמל יזכו ביתרונות הנוספים שקיימים במוצרי החיסכון הפנסיוני כמו אפשרות להעברה בין מסלולי השקעה ללא אירוע מס.

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

26 2022 מאי 548 ידע למידע

מאפשר לחוסך שעבר את גיל 190 תיקון סכום הקצבה ומקבל קצבה העולה על, 60 למשוך 2022 ש"ח בשנת 4,606 , המזערי כספים שיופקדו לקופת הגמל במס רווח הון על הרווח הנומינלי וזאת במקום 15% של על הרווח הריאלי. 25% מס רווח הון של

חוסכים המעבירים כספים מהפק"מ בבנק כדי להשקיע באפיקי השקעה סולידיים . עדיף היה כי ישאירו את 190 בתיקון כספם בבנק.

היתרונות בחיסכון במסגרת 190 תיקון

מה הבדל בין רווח ריאלי לרווח נומינאלי?

190 בהפקדה לקופת גמל במסגרת תיקון ישנם מספר יתרונות, אותם נפרט ונציג בהמשך. ● חיסכון בעלויות ובדמי ניהול ● הטבות מס במשיכה ● אפשרות למעבר בין אפיקי השקעה ללא יצירת אירוע מס ● אפשרות לקבלת קצבה פטורה ממס ● אפשרות לקבלת הלוואה על הכספים ● קופת הגמל ככלי להורשת כספים ● הטבת מס במעמד ההפקדה חיסכון בעלויות ובדמי ניהול דמי הניהול בקופת הגמל אטרקטיביים במיוחד ביחס לחיסכון במוצרים מקבילים, דמי הניהול הממוצעים בקופת הגמל מהחיסכון כאשר 0.63% עומדים היום על דמי הניהול הממוצעים במוצרי חיסכון אחרים כמו פוליסת החיסכון או תיק מהחיסכון. 1% השקעות מנוהל הם כ- יהיה 190 ככל שסכום ההפקדה לתיקון גבוה יותר, דמי הניהול יהיו נמוכים יותר.

רווח ריאלי, הרווח על ההשקעה בניכוי האינפלציה. רווח נומינאלי, הרווח על ההשקעה כולל האינפלציה. כאשר האינפלציה נמוכה מאוד כמו בשנים מאפשר להרוויח את 190 האחרונות תיקון נומינאלי לבין 15% הפער בכללי המיסוי בין ריאלי שקיים ביתר אפיקי ההשקעה 25% בשוק ההון. ככל אצבע כאשר האינפלציה עולה על שליש מהתשואה תהייה עדיפות לחיסכון במסגרת אפיק הכולל מיסוי בשיעור של ריאלי. 25% רוב החוסכים המפקידים כספים במסגרת הם חוסכים מבוגרים המפחדים 190 תיקון לסכן את כספם ובוחרים באפיקי השקעה שמרנים. 190 חוסכים שבוחרים להפקיד בתיקון צריכים לנצל את הטבת מס רווחי הון 190 ולהגדיל את הסיכון בהשקעה בתיקון וצמצום הסיכון באפיקי השקעה במיסוי מס. 25% של היכן להשקיע את הכספים ?190 במסגרת תיקון

מס הכנסה מאמרים

2022 מאי 548 ידע למידע 27

קבלת קצבה פטורה ממס בחרת לחסוך כספים פנויים בקופת גמל כדי לקבל אותם כסכום חד פעמי. באפשרותך בעתיד להפוך את אותם הכספים לכספי , כספי פנסיה. כספי הקצבה קצבה מוכרת יהיו פטורים לחלוטין ממס רווח הון והקצבה תהייה פטורה ממס. לצורך קבלת הכספים כקצבת זקנה פטורה ממס יש להעביר את הכספים לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים. אפשרות לקבלת הלוואה על הכספים הם כספים 190 כספים שהופקדו לתיקון ) וככאלה 60 נזילים (עבור חוסכים לאחר גיל 80% ניתן לקבל עליהם הלוואה עד ל- מהיתרה בקופה בתנאים אטרקטיביים במיוחד. חוסכים רבים בוחרים לנצל זאת לצורך מינוף השקעותיהם. הטבת מס במעמד ההפקדה , קופת הגמל 190 בכל הפקדה לתיקון אלף ש"ח שמזכה את 35 תרתק סכום של החוסך בהטבת מס. רבים מסתכלים על זה כחיסרון, אך במידה ואתם מקבלים פנסיה גבוהה, אתם יכולים לקבל בגין ההפקדה הטבת מס גבוהה. על פנסיית הזקנה מסתכלים כהכנסה לא מבוטחת שבגינה אתם זכאים להחזר לפקודות מס 47 ו- 45 מס בהתאם לסעיף הכנסה. ככל והפנסיה שלכם גבוהה יותר, כך גם החזר המס שלכם יהיה גבוה יותר

הטבות מס במשיכה 60 משיכת הכספים מקופת הגמל לאחר גיל . להיוון קצבה מוכרת היא במסגרת התנאים על 15% משיכת הכספים חייבת במס של הרווח הנומינלי בקופה, בעוד שהמס אותו תשלם על משיכת כספים מאפיקים אחרים כמו קרנות נאמנות, ניהול תיקים ואפילו מהרווח 25% פוליסות חיסכון עומד על הריאלי. כל עוד סביבת האינפלציה נמוכה, קיים 25% נומינלי על פני 15% יתרון למס של ריאלי. אפשרות למעבר בין אפיקי השקעה לאור התנודתיות הרבה בשווקים וסביבת הריבית הנמוכה חוסכים רבים מבקשים למצוא הגנה בחיסכון בקופת הגמל. ההשקעה בקופת הגמל מאפשרת חשיפה לנכסים לא סחירים כמו השקעה בנדל"ן או תשתיות. אפיק השקעה זה כמעט ולא קיים במוצרי ההשקעה האחרים. 190 תיקון מלבד זאת ההשקעה במסגרת בקופת הגמל מאפשרת לך לעבור בעתיד בין מסלולי ההשקעה. לדוגמא מעבר בין מסלול סולידי לכזה בעל חשיפה גבוהה יותר למניות. בניגוד להשקעה בקרנות נאמנות שם בעת מעבר בין קרן נאמנות המשקיעה באגרות חוב לכזאת המשקיעה במניות תידרש לשלם מס רווח הון. המעבר בין מסלולי ההשקעה בקופת הגמל לא נחשב כאירוע מס.

מס הכנסה מאמרים

28 2022 מאי 548 ידע למידע

ועשוי לעמוד על יותר משליש מהסכום, ש"ח החזר מס. 10,000 כלומר יותר מ- ככלי להורשה 190 תיקון החיסכון בקופת הגמל מאפשר לך לקבוע מוטבים בקופה. חס וחלילה במידה ותלך המוטבים (במידת ולא 75 לעולמך, לפני גיל הגדרת מוטבים היורשים הם אלה שיקבלו את הכספים) יהיו זכאים לקבל את הכספים . פטור ממס רווח הון שנצברו בקופה ב 190 כדי למנוע מצב שבו מנצלים את תיקון לצורך תכנוני מס נקבע כי מי שנפטר לאחר שנים וטרם החל לקבל קצבה 75 שמלאו לו מוכרת, יראו אותו כמי שכבר היוון את הקצבה המוכרת ערב פטירתו, ויורשיו יהיו . 15% חייבים במס רווחי הון של מוות לפני 75 גיל מוות לאחר 75 גיל מוות לפני 75 גיל שיעור מס חיסכון פטור ממס רווח הון חיסכון חייב במס 15% של ניתן לעשות רק 190 שאלה: האם תיקון בקופת גמל? ניתן לעשות בכל אחד 190 תשובה: תיקון מהמוצרים הפנסיונים (קרן פנסיה, קופת גמל או פוליסת ביטוח) עם זאת מרבית החוסכים המעדיפים למשוך את הכספים כסכום חד פעמי מעדיפים לעשות זאת בקופת גמל מהסיבה שבקופות הגמל יש מגוון רחב יותר של מסלולי השקעה ודמי הניהול נמוכים יותר מאשר בפוליסת הביטוח.

190 החסרונות בתיקון הפיתוי לחסוך במס רווחי הון קיים, אך לצידו צריך להכיר את החסרונות בתיקון . חסרונות שלא כל בעלי הרישיון ימהרו 190 לספר לכם: ● את הכספים ניתן למשוך רק לאחר גיל 60 ● וזאת במידה והתחלתם לקבל קצבה מחיסכון פנסיוני או פנסיה תקציבית ש"ח 4,606 בסכום העולה על ● ש"ח לא 35,244 מכל הפקדה סכום של יהיה ניתן למשיכה רגילה ● במקרה של עליה באינפלציה יתכן ויהיה כדאי להשקיע במוצרים אחרים ● ? ישנם הטבות שניתן 70 אתם מעל גיל לנצל במוצרים פיננסים אחרים. ישנם 190 לצד היתרונות הקיימים בתיקון גם חסרונות. את הכספים שהופקדו בקופת . 60 הגמל יהיה ניתן למשוך רק החל מגיל או אפילו פחות אתם 50 אם אתם היום בני צריכים לרתק את הכספים ללא מעט שנים בהם לא תדעו כיצד תתנהג סביבת הריבית. בנוסף, כדי למשוך כספים מקופת הגמל, כסכום חד פעמי, עליכם להוכיח כי קיימת ברשותכם קצבה, על שמכם, העולה על הקצבה 2022 הקצבה המזערית. בשנת ש"ח. 4,606 המזערית עומדת על במידה והחלטתם לדחות את הפרישה ואין ברשותכם קצבה כזאת, משיכת הכספים תחשב כמשיכה שלא כדין ותהייה חייבת . 35% במס של

מס הכנסה מאמרים

2022 מאי 548 ידע למידע 29

? התחלתם לקבל קצבה? 60 עברתם את גיל עדיין יש בעיה נועד לייצר קצבת זקנה 190 במקור תיקון פטורה ממס ולא כמכשיר השקעה פיננסי. נחשבת 190 לכן, הפקדה במסגרת תיקון 35,244 למעט סכום של כקצבה מוכרת ). סכום זה הוא הסכום 2022 ש"ח (בשנת עליו יכול לקבל החוסך העצמאי הטבת מס במועד ההפקדה. כעת במועד המשיכה עליכם להוכיח שלא קיבלתם הטבת מס על ההפקדה במסגרת התיקון. בכל 190 במידה ותעשו הפקדה לתיקון שנה, תצטרכו לרתק סכום כזה בכל שנה. כדי למשוך את הכספים כסכום חד פעמי תצטרכו להציג אישור ממס הכנסה. חשוב לזכור כי במידה והפקדתם באותה שנה, כספים לחברות שונות. כל חברה אלף שקלים. 35 תרתק את לדוגמה בחרתם להפקיד במסגרת תיקון את הסכומים הבאים: 190

ד: הטבת מס שאינה 125 סעיף 190 קיימת בתיקון ויש לי כסף פנוי האם 70 עברתי את גיל ?190 כדאי להפקיד לתיקון במידה ואתה או בת זוגתך חגגתם יש הטבת מס נוספת 1.1.2003 - ב 55 שבאפשרותכם לנצל. הטבת מס מתוקף ד לתקנות מס הכנסה. במסגרת 125 סעיף הסעיף אתם זכאים להטבת מס רווח הון של אלפי שקלים בשנה. הטבת המס יכולה ש"ח בשנה במידה ולשני 16,920 להגיע ל- . 2003 לפני ינואר 55 בני הזוג מלאו ד יש 125 כדי לנצל את היתרונות בסעיף להפקיד את הכספים לפוליסת חיסכון ולא . 190 ניתן לנצל את ההטבה במסגרת תיקון שאלה: אני מקבלת קצבת שארים מהצבא ש"ח האם אני יכולה לנצל 5,600 בגובה של ?190 את ההפקדה לתיקון תשובה: לצערי לא. קצבת שארים וקצבת שארים מהצבא אינם נחשבים כקצבאות המזכות בניצול הפטור במסגרת תיקון . רק במידה ויש לך קצבה מחיסכון 190 פנסיוני או פנסיה תקציבית (שאינה קצבת שארים) העולה על הקצבה המזערית תוכלי . 190 לנצל את היתרונות בתיקון לבין קופת הגמל 190 מה ההבדל בין תיקון להשקעה? קופת הגמל להשקעה היא מכשיר חיסכון חדש שפתח האוצר. קופת הגמל להשקעה מאפשרת את משיכת הכספים בכל שלב גם . 60 לפני גיל

ש"ח 400,000 ש"ח 400,000 ש"ח 400,000

אלטשולר שחם מור בית השקעות

ילין לפידות

אלף ש"ח 35 כל חברה, תרתק סכום של אותו היא תסמן כקצבה מזכה. ואת היתר תוכלו למשוך בכפוף לעמידה בתנאים.

מס הכנסה מאמרים

30 2022 מאי 548 ידע למידע

במועד ההפקדה על החוסך לחתום על 190 הצהרה כי ההפקדות שביצע לתיקון לאורך השנים וכלל החברות עומדות בסכומים הבאים. ● – ארבע פעמים השכר 67 עד לגיל הממוצע במשק כפול המקדם בטבלה ● ומעלה – חמש פעמים 67 החל מגיל השכר הממוצע במשק כפול המקדם בטבלה.

אותם 190 בניגוד להפקדות בהתאם לתיקון , 60 החל מגיל 15% ניתן למשוך במס של חוסכים שיחסכו בקופת הגמל להשקעה יוכלו לבחור האם למשוך את הכספים במס או להעביר את הכספים לקרן 25% של הפנסיה לצורך קבלת קצבה הפטורה ממס. 190 האם סכום ההפקדה לתיקון מוגבל? אינו מוגבל. אך 190 סכום הפקדה לתיקון הקופות מוגבלות בסכום אותו הן יכולות לשחרר מבלי להפנות את החוסך למס הכנסה.

מקדם

גיל

מקדם

גיל

מקדם

גיל

מקדם

גיל

56 51 48 45 43 40 38 37 35 33

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

106 100

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

162 156 151 146 140 134 129 123 117 112

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

217 212 207 202 197 191 186 180 172 167

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

94 89 83 79 73 68 64 60

190 מקדם לחישוב תקרת הפקדה לתיקון

217 הוא 60 המקדם לחוסכים מתחת לגיל ש"ח 9,158,268 סכום של 190 יכול להפקיד במסגרת תיקון 60 לדוגמא, חוסך בן ש"ח 10,551*4*217

מס הכנסה מאמרים

2022 מאי 548 ידע למידע 31

הוא רק לגמלאים? 190 שאלה: האם תיקון תשובה: לא, כל אחד יכול להפקיד כספים לפקודת מס הכנסה 190 במסגרת תיקון ולא רק גמלאים. חשוב לזכור, כי לאור החסרונות אותם ציינו, כי את הכספים וכפוף 60 יהיה ניתן למשוך רק לאחר גיל להתחלת קבלת קצבה העולה על הקצבה המזערית. ולכן ההפקדה במסגרת תיקון פחות אטרקטיבית לחוסכים צעירים 190 יותר.

הבדלים בין מוצרי החיסכון ישנם מספר אפיקי חיסכון בהם ניתן לחסוך כספים פנויים, החל מקרן נאמנות או פקדון בבנק. חיסכון בפוליסות חיסכון או אפילו ניהול תיק השקעות. בטבלה מופיעה השוואה בין המוצרים השונים לבין חיסכון בקופת הגמל במסגרת . 190 תיקון

190 תיקון

קרן נאמנות

ניהול תיקים

פוליסת חיסכון

190 תיקון דמי ניהול ממוצעים

בהתאם לקרן

0.8%

1%

0.63%

על הרווח 25% הריאלי

על הרווח 25% הריאלי

על הרווח 25% הריאלי

על הרווח 15% הנומינאלי

מס רווח הון

מעבר בין מסלולי השקעה השקעה בנכסים לא סחירים נזילות הכספים

X

X

V

V

X

X

V

V

V

V

V

60 לאחר גיל

190 שאלות נפוצות לגבי תיקון ?190 מי יכול למשוך כספים מתיקון ומקבל כבר קצבה 60 מי שעבר את גיל ש"ח 4,606 על 2022 שעולה בשנת IRA ב 190 האם ניתן לנהל כספי תיקון כן. ניתן לנהל את הכספים גם בקופת גמל . במידה ואתם מקבלים IRA בניהול אישי ש"ח. לא תהיו 4,606 כבר קצבה העולה על . IRA מוגבלים באופן ניהול ההשקעות ב

בשורה התחתונה: האם גם אני יכול להשקיע במסגרת תיקון ?190 ● 60 מתקרב לגיל ● ברשותך קצבת פנסיה העולה על ), או שתקבל 2022 ש"ח (בשנת 4,606 אחת בעתיד. במידה וענית בחיוב לשתי השאלות גם אתה יכול לנצל את היתרונות הקיימים בהפקדה במסגרת התיקון.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker