ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

533

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 45 ׀ שנה 533 ׀ גיליון 2021 פברואר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם 2021 איך להתמודד עם אתגרי המיסוי בשנת המס החדשה פסיקה חדשה – הכרה בניכוי מס תשומות בגין השכרת שטחים לטובת חדר אוכל לעובדים מדריך מידע ל'מענק הנוסף' במסגרת תוכנית 'מבלימה לצמיחה' 2019 עדכון נוהל מ ן אורכו גשת דוחות לשנ המס

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

533 ' מס 2021 פברואר

דבר העורך קוראים יקרים,

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

רשויות המס והמחוקק מנסים להיטיב עם נפגעי הקורונה. לאחרונה ראינו שתי דוגמאות לתגובה לעיוותים שנגרמו בעקבות הסגר שנכפה עלינו בשל הקורונה. התגובה אמנם לא הייתה מידית, אך טוב

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

מאוחר מלעולם לא: האחת – ההוראה לחישוב ירידה במחזור של חדרי כושר שהושבתו בתקופות הסגר, לצורך חישוב מענק הוצאות קבועות. רשות המסים תכיר בירידה במחזור של חדרי כושר שלא החזירו כסף ללקוחות (כך שלא נוצרה ירידה במחזור בתקופת הסגר) ותאריך את תוקף המנוי ללקוחות במספר חודשי הסגר, כך שהירידה במחזור תחול למעשה בתקופות הבאות. האחרת – קביעת זכאות לדמי לידה לאישה שפוטרה לפני תחילת ההיריון והייתה זכאית לדמי אבטלה לפני הלידה, או המשך זכאות לדמי אבטלה לאישה שלא צברה תקופת אכשרה לדמי לידה אך היתה זכאית לדמי אבטלה לפני הלידה. עצמאית שתלד במחצית הראשונה של השנה תהיה זכאית לקבל דמי לידה לפי הגבוהה .2021 או מקדמות 2020 או שנת 2019 מבין הכנסות שנת בימים אלה אנו שומעים על עוד תכנית כלכלית לסיוע לנפגעי הקורונה הכלכלית – אך ההחלטות בגינה עדיין לא הובאו לאישור בחקיקה וכמובן טרם יושמו. לא נותר לנו אלא להמשיך לקוות, ולברך על כל תכנית סיוע כזו או אחרת, שכן המשק כולו, כידוע לנו, נמצא במצוקה כלכלית חמורה.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

יו"ר שי מגל

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 : טלפון מרכזיה 03-5680891 : פקס מערכת meira@hashavim.co.il : דוא"ל מערכת WWW.HASHAVIM.CO.IL : אינטרנט

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12- דמי חתימה ל (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2021 פברואר 533 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח מיניביצקי יהושע עו"ד מרציאנו קרן

עו"ד דורון אלי רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל

עו"ד אטקין ג'ני עו"ד (רו"ח) אטרש אברהים עו"ד אלבוים עופר עו"ד ורו"ח אסנפי איתן עו"ד ארז שי עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד בירן אורן עו"ד בן משה טל רו"ח בר רונית רו"ח (ארה"ב, ישראל) ברגב עופר עו"ד רו"ח ג'אנה שוקי עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש עו"ד גולדמן שלי רו"ח (משפטן) גורנשטיין אלי יועץ מס גל מיכאל עו"ד, רו"ח גרוס חגי עו"ד ורו"ח גרשגורן שגיא רו"ח דהרי בועז

רו"ח הילמן טובה משפטן זועבי רמי רו"ח זריהן מאיר

עו"ד (רו"ח) ד"ר נס שלמה רו"ח (משפטן) סנדו אייל רו"ח ויועץ פנסיוני עזרא ישראל עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי עו"ד רו"ח פרידמן אבי רו"ח פרידמן צבי

עו"ד, רו"ח חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי חיטמן חיים עו"ד רו"ח טבח שלומי עו"ד (רו"ח) טיקוצקי ירון טסלר נדב עו"ד יהושע טלי רו"ח (משפטן) יזרעאלי אלי עו"ד יצחק דרור רו"ח ירון יוסי רו"ח (משפטן) כהן בועז עו"ד ורו"ח כהן יובל עו"ד כהן קובי עו"ד כרמי לוברטובסקי מאיה

עו"ד רו"ח פרנקל יועד רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד ורו"ח צרפתי קובי עו"ד ורו"ח קדוש אבי עו"ד ורו"ח קורן יוסי

רו"ח קירו עופר עו"ד קליפי בני מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי עו"ד רון שגיב רו"ח שמש רוזט עו"ד שקל יניב עו"ד ורו"ח שרים הדס

רו"ח מור אסי רו"ח מורד מני

משתתפים:

עמפלי מאורי, עו"ד (רו"ח) פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד גורנשטיין אלי, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) דואני ענת רו"ח הורנשטיין ניר, עו"ד (חשבונאי)

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2021 פברואר 533 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה ?2021

איך להתמודד עם אתגרי המיסוי בשנת המס החדשה

עו"ד אלי דורון, עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס, משפטן רמי זועבי

12

16

עו"ד דרור יצחק רווחים רעיוניים, מיסים וירטואליים קבלני ביצוע זכאים למענק הוצאות קבועות בגין הקורונה

20

עו"ד רו"ח רמי אריה מלכודת הפעילות המעורבת לתושב חוזר בעקבות פסיקת בית המשפט

22

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי העליון בעניין תלמי

29

רו"ח בועז דהרי כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים

33

רו"ח (משפטן) בועז כהן מתנה בתאונה או ההיפך ביהמ"ש: אין מקום להתיר שימוש בהסכם לקביעת שומה בהליך אזרחי פס"ד תכשיטי כפריס עו"ד שוש גבע כראיה מפלילה במשפט פלילי – נדחה ערעורו של נישום על ההחלטה לגבות ממנו את חוב המס של חברה בשליטתו - נעשה שימוש לרעה באישיות המשפטית של החברה – עו"ד שוש גבע פס"ד מזרחי העליון: משחלף המועד הקבוע בחוק למסירת ההחלטה בעניין ההשגה שהגישה חברה, ההחלטה איבדה מתוקפה ויש לראות בהשגה עו"ד שלי גולדמן – פס"ד כתר אחזקות השגה שהתקבלה נדחה ערעור של חברה לממכר ציוד תעשייתי - לא מתקיימים התנאים פס"ד פ.ק. גנרטורים וציוד בע"מ להעלאת טענה חדשה בשלב הערעור – עו"ד שוש גבע ביהמ"ש: פסק דין בהליך פלילי אינו כובל את ידיו של פקיד השומה שקובע את השומה על בסיס מכלול הראיות שלפניו - עו"ד שלי גולדמן פס"ד רוזיליו נדחה ערעורה של מורשעת בעבירות זיוף מרמה ומס על גזר דינה - פס"ד מיכל קליינמן העונש שהושת עליה הולם את מעשיה החמורים –

35

40

44

48

52

55

תוכן עניינים

6 2021 פברואר 533 ידע למידע

מיסוי מקרקעין

57

עו"ד מאיה כרמי לוברטובסקי מעמדו של טופס הפחת לחוק מיסוי מקרקעין, וסיבה מספקת, 107 הארכת מועדים לפי סעיף רו"ח (משפטן) ישי חיבה מי אמר שהמשחק נגמר? שווי המכירה בעסקת קומבינציה משולבת שירותי בנייה ותמורה כספית עו"ד רו"ח רמי אריה המחוזי: פטור ממס שבח חייב להיות מעוגן בהוראה מפורשת של חוק פס"ד ממשלת הרפובליקה הצרפתית עו"ד שלי גולדמן או תקנה – נדחה ערר של חברת בנייה על ההחלטה כי עליה לשלם מס רכישה עבור הוצאות פיתוח -יש לראות בהוצאות כחלק משווי המכירה לשם תשלום עו"ד שוש גבע פס"ד עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ מס הרכישה - התקבל ערעורם של בעלי זכויות במקרקעין שהתקשרו בעסקת קומבינציה - ש"ח - 1,900,000 החבות במס שבח תחושב על פי שווי מכירה של מס ערך מוסף פסיקה חדשה – הכרה בניכוי מס תשומות בגין השכרת שטחים עו"ד אורן בירן לטובת חדר אוכל לעובדים דירת אירוח לחמישה היא בית מלון. מע"מ אפס על שירותים נלווים חיבה רו"ח רונית בר; רו"ח (משפטן) ישי א לתקנות מע"מ 15 התקבל ערעורה של חברת אמדוקס: יש להחיל את תקנה על תשומות הקשורות באופן מובהק ובלעדי להוצאות דמי שכירות חשמל עו"ד שוש גבע פס"ד אמדוקס מים ארנונה ועוד לחדרי אוכל לעובדים – נדחו ערעוריה של חברת בנייה על החלטות מנהל מס ערך מוסף - ניכתה מס תשומות הכלול בחשבוניות מס שהוצאו שלא כדין – עו"ד שלי גולדמן פס"ד חנין

60

62

65

69

74

78

80

82

86

עו"ד שלי גולדמן פס"ד עליאן ועיאד (ח.מ) הנדסה ובניין בע"מ

ביטוח לאומי

תוספת דחיית קצבת אזרח ותיק בגיל פרישה - רק למי שיש הכנסות מעבודה או ממשלח יד

89

רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה פרשנויות חדשות למבחן התביעות ב"דמי תאונה" רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה

91

93

נדב טסלר עצמאים, המדינה דואגת לכם! (על חשבונכם)

תוכן עניינים

2021 פברואר 533 ידע למידע 7

נדחתה תביעת מבוטח להכרה בפגיעה בשמיעה -ממנה הוא סובל כתאונת פס"ד פלוני עבודה - אין להתערב בהחלטת המומחה מטעם בית הדין נדחה ערעורו של מבוטח על ההחלטה כי אינו זכאי לקבלת דמי אבטלה – לא הוכח כי התקיימו יחסי עבודה בינו לבין חברה כספים, בנקאות וכלכלה נדחתה תביעתו של עוסק במסחר אינטרנטי על ההחלטה לבצע חסימה בחשבונו - סירוב הבנק לאפשר לו לנהל פעילות פיננסית הינו סביר - פס"ד אדר עציוני המצויה בבעלות הוריו שאלות ותשובות מס הכנסה תשלום תוספת מימוש אופציות בידי עובדת שעזבה את החברה עו"ד בני קליפי כתחליף לתשלום הכנסה עבודה מיסוי שערוך שטר הון בחברה ישראלית שמציגה את דוחותיה הכספיים . אלי גורנשטיין M.B.A ,) רו"ח (משפטן בדולרים על פי התקנות ליהלומנים חלוקת דיווידנד בחברה משפחתית -רווח חשבונאי או לצורכי מס? רו"ח בועז דהרי לפקודה 104 העברת פעילות מיחיד לחברה שהקים עם אשתו על פי סעיף עו"ד עופר אלבוים – חסכונות פנסיוניים IRA מיסוי הפקדות ומשיכת כספים מקופת אמריקאים בידי תושב ישראל שחזר לארץ עופר ברגב רו"ח (ארה"ב, ישראל) תושבות חברה וסוגיות נלוות כתוצאה משהייה כפויה בישראל עקב פס"ד שלו שורץ בנסיבות העניין –

96

102

105

109

110

111

112

114

116

רו"ח (משפטן) אייל סנדו משבר הקורונה

118

רו"ח (משפטן) ישי חיבה - האם העובד יכול לוותר על המסלול ההוני? RSU כספי ביטוח חיים מחו"ל שהתקבלו בידי תושבת ישראל פטורים ממס בישראל

119

עו"ד ורו"ח קובי צרפתי שיעור המס על קצבה המשולמת מכספי פוליסת פרט

120

מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום

121

רו"ח ויועץ פנסיוני ישראל עזרא התנאים למשיכת כסף מקופת הגמל ללא מס חישוב פיצויי פרישה לעניין פטור ממס הכנסה למי שעבד חלקי שנים

122

עו"ד ורו"ח אבי קדוש במקומות שונים

תוכן עניינים

8 2021 פברואר 533 ידע למידע

מיסוי רכישת משרד של בעל מניות שנפטר בידי יורשים עו"ד, רו"ח ירון טיקוצקי מיסוי משיכת כספים מקופות גמל: פיצויים; תגמולים הוניים רו"ח רוזט שמש 75 ותגמולים קצבתיים - בידי עובד מעל גיל הכרה בהפסד משותפות זרה בדוחות הכספיים של חברה ישראלית עו"ד (רו"ח) אברהים אטרש מיסוי הכנסות משכר דירה בחו"ל מס יסף בגין הכנסות מדווחות לקיבוץ של חבר קיבוץ שבחר שיחול עליו יועץ מס מיכאל גל א לפקודה 60 סעיף דיווח לפקיד השומה על נאמנות בידי נישום שמנהל כספי ירושה מאביו רו"ח (משפטן) אלי יזרעאלי שנפטר בנאמנות עבור אחיו מיסוי רכישת דירת מגורים בידי בעל מניות יחיד בחברה שתחולק עו"ד, רו"ח ניר חונוביץ' למגורים אישיים ולהקמת משרד בה מיסוי משיכת רווחים כדיווידנד מחברת ארנק שבידי בעל מניות יחיד שנותן שירות לחברה שהיא לקוחה יחידה שלו באמצעות חברה שבשליטתו עו"ד ורו"ח יובל כהן דרישת פקיד השומה לחלוקת יתרת רווחים בחברה שמפסיקה פעילותה עו"ד משה גבע קביעת תושבות לנישום יחיד שעזב את ישראל ולאחר ארבע שנים חזר רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס

123

124

125

126

127

128

130

132

133

עו"ד טל בן משה לישראל ועזב שוב

134

עו"ד יניב שקל העברת מניות בחברת בית לקרוב חבות במס בישראל על חברה אנגלית שהשליטה והניהול שלה מישראל

136

עו"ד רו"ח יועד פרנקל בידי תושב ישראל

139

עו"ד ורו"ח הדס שרים שווי מימוש אופציה בחברה פרטית זרה עו"ד רו"ח אבי פרידמן דיווח בישראל על הכנסות של חברה אנגלית רו"ח יוסי ירון פחת מואץ משיכה שלא כדין מקופת גמל לקצבה לנישומה נכה ללא הכנסות רו"ח עופר קירו דרישת פקיד השומה לחיוב חלק מהוצאות עודפות כדיווידנד בחברה

141

142

143

144

עו"ד קובי כהן שאין בה עודפים

145

עו"ד ורו"ח איתן אסנפי דווח הכנסות מחו"ל עמותה חייבת להגיש דוח למס הכנסה במועד פתיחת התיק גם אם לא

146

רו"ח טובה הילמן הייתה לה פעילות כספית

147

תוכן עניינים

2021 פברואר 533 ידע למידע 9

שינוי מייצג בחברה משפחתית מבעל המניות לבנו

148

עו"ד ורו"ח שגיא גרשגורן הליכי פתיחת עסק חדש ודיווח לרשויות המס – לחברה שנמצאת בהליכי רו"ח מאיר זריהן פשיטת רגל ורוצה לייצר פעילות עסקית חדשה 104 חלוקת דיווידנד לחברה אם בפטור לאחר שזו הפכה לבת לפי סעיף

149

150

רו"ח צבי פרידמן

מיסוי מקרקעין

151

עו"ד רו"ח שוקי ג'אנה שווי רכישה ושווי מכירה בעסקת מכר תפוסה הכנסה מדמי פינוי בגין ויתור על זכות שימוש בנכס – הכנסה הונית עו"ד שי ארז חבות המס בשל פיצוי נוסף שקיבלו יורשים מעירייה בגין הפקעת מגרש עו"ד רו"ח שלומי טבח 38/2 מיסוי הכנסות משכר דירה שמשלם יזם לדיירים בפרויקט תמ"א עו"ד שגיב רון מס שבח במכירת מניות בין חברות שהן איגוד מקרקעין עו"ד טלי יהושע קביעת עלות רכישת זכויות במקרקעין בידי אגף מיסוי מקרקעין יותר ממה ששולם בפועל – האם מחייב גם את פקיד השומה עו"ד ורו"ח יוסי קורן סיווג כספים שמשלם קבלן לדייר בגין שכר דירה במסגרת פרוייקט פינוי-בינוי מס ערך מוסף היבטי מע"מ במשיכת דמי ניהול מחברה אמריקאית כנגד חשבונית עו"ד קרן מרציאנו דיווח למע"מ בגין עסקאות מקרקעין של מלכ"רים ועמותות עו"ד, רו"ח חגי גרוס

152

154

156

157

158

159

162

166

עו"ד ג'ני אטקין

ביטוח לאומי

169

רו"ח יהושע מיניביצקי קצבת אזרח ותיק לבני זוג עולים חדשים

כספים וחשבונאות

170

רו"ח מני מורד תקצוב לבניית מעון מרשות מקומית

171

רו"ח אסי מור טיפול חשבונאי ומיסויי בקבלת מענק לצורך הקמת עסק

תוכן עניינים

10 2021 פברואר 533 ידע למידע

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה מדריך מידע ל'מענק הנוסף' במסגרת תוכנית 'מבלימה לצמיחה'

172

רשות המסים בישראל ואילך 2021 לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר רשות המסים בישראל הארכת תוקף אישור ניכוי מס במקור בעת משיכה מוקדמת רשות המסים בישראל 31.1.2021 מקופת גמל עד ליום הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל רשות המסים בישראל לבעלי הכנסות נמוכות - הארכת תוקף ועדכון ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל - עדכון רשות המסים בישראל 193 רשות המסים בישראל 2020 הארכת מועד לביצוע ספירת מלאי לשנת המס ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - הקלה נוספת והוראות לעניין 2021 - שנת 34/93 להוראת ביצוע 1 הארכת תוקף ההוראות שבתוספת רשות המסים בישראל חברות הסדר האורכות למייצגים נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות עבור החודשים ₪ מיליון 400 לעסקים עם מחזור של עד רשות המסים בישראל 2020 נובמבר - דצמבר הבהרה לעניין חישוב תקופת הבסיס עבור מוסד ציבורי זכאי רשות המסים בישראל לעצמאים 2020 נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי נובמבר - דצמבר רשות המסים בישראל ובעלי שליטה ולעסקים קטנים הארכת מועד הגשת הבקשות למענק מעסיקים - מענק לעידוד תעסוקה שירות התעסוקה הישראלי הבהרה לעניין תנאי הזכאות של בעלי שליטה למענק לעצמאים רשות המסים בישראל – 2019 עדכון נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס

175

190

191

192

194

195

196

197

198

199

199

רשות המסים בישראל ובעלי שליטה בחברות קביעת מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ,

200

רשות המסים בישראל 2021 מס הכנסה וניכויים - שנת המס

מיסוי מקרקעין עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

201

רשות המסים בישראל 1/2021 הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר

תוכן עניינים

2021 פברואר 533 ידע למידע 11

1 תוספת מספר דחיית תקופות ומועדים - נגיף הקורונה החדש רשות המסים בישראל 2/20 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר רשות המסים בישראל סכומים ושיעורים במע"מ לכלל העוסקים 25.1.2021- מועד הדיווח והתשלום למע"מ נקבע ל ביטוח לאומי עדכון דחוף - דחייה בחודש נוסף של הדיווח ותשלום דמי הביטוח לשכת רואי חשבון של מעסיקים בעבור העובדים שבחל"ת 2021 אין שינוי בסכומי הקצבאות של המוסד לביטוח לאומי בשנת רשות המסים בישראל

205

212

213

214

215

המוסד לביטוח לאומי

215

המוסד לביטוח לאומי הטבות לנשים שילדו בתקופת הקורונה

המוסד לביטוח לאומי 2021 תשלום מקדמות לעצמאים לשנת

216

חקיקה

הצעות חוק הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)

222

2020- ) התשפ"א 4 ' (תיקון מס חוקים

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)

229

2021- ) התשפ"א 4 ' (תיקון מס

235

2020- חוק השכר הממוצע (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התשפ"א

236

2020- ) התשפ"א 62 ' חוק עבודת נשים (תיקון מס

תקנות

238

2021- הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשפ"א

מדדים ושערי מט"ח

239

2021 מדדים לחודש ינואר

240

2021 שערים יציגים לחודש ינואר

ידע במספר

241

מראה מקום

244

12 2021 פברואר 533 ידע למידע

מס הכנסה

איך להתמודד עם אתגרי המיסוי ?2021 בשנת המס החדשה עו"ד אלי דורון, עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס, משפטן רמי זועבי

משמעותית, תלויה במידה רבה באמון הציבור במערכת. אמון זה התערער מאוד בשל הצורה המגושמת שבה התנהלו הדברים עד כה ובשל הקשיים שבהם נתקלו חברות ועצמאים, בעלי עסקים קטנים ובינוניים, במילוי הטפסים וקיום הדרישות השונות בדרך לקבלת הסיוע המיוחל. חשוב מאד להחזיר את האמון ולהעניק לציבור משלמי המיסים את התחושה שהמערכת יעילה בתפעול העברת המענקים והסיוע, באותה המידה לפחות שבה היא יעילה בגביית המיסים. אחד הפתרונות האפשריים לכיסוי הגירעון בקופת המדינה וגביית המס הוא החזרתו של נוהל "גילוי מרצון" שבו דנים בימים אלו במשרדי רשות המיסים. נוהל גילוי מרצון מעניק לנישומים את האפשרות לדווח על כספים ונכסים, גם במדינה וגם מחוצה לה, שלא שולם בגינם מס, והם מוגדרים ברשויות המס כהון שחור. כל זאת תוך מתן חסינות מפני הליכים פליליים

המשבר הכלכלי שהתרחש בעקבות התפרצותו של נגיף הקורונה לא פסח על כיסה של המדינה ורק העמיק את הגירעון שבו היא נמצאת. היעדרו של תקציב שנתי, אחוזי אבטלה המטפסים מעלה ועתה סבב בחירות נוסף, מציגים לנו תחזיות קודרות לשנה החדשה, וזאת עוד לפני שהתחילה. עם השנים הפכה מלאכת המילוי של קופת המדינה בידי רשות המיסים לקשה ומאתגרת, אך הפעם זו תהיה משימה קשה אף יותר ונראה כי ברשות המיסים מחשבים מסלול מחדש ומנסים להחזיר עטרה ליושנה. אתגרי רשות המיסים ככלל, האתגר העיקרי של הרשות לשנת הוא לאו דווקא גביית מיסים כי 2021 אם ייעול והנגשה של כל מנגנון המענקים והסיוע לעסקים קטנים ובינוניים (עצמאים וחברות). בסופו של דבר, יכולתה של המדינה לחזור למצב של גביית מיסים

הכותבים - ממשרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות'

מס הכנסה מאמרים

2021 פברואר 533 ידע למידע 13

, "הוועדה לתיקוני חקיקה 2019 בשנת במיסוי בינלאומי" החלה לקדם רפורמה בתחום המיסוי הבין-לאומי שיש לה השפעות מרחיקות לכת על ישראלים השוהים בחו"ל לתקופות מסוימות. עיקרי המסקנות שחברי הוועדה הגיעו אליהן הן שיש לשנות את חזקת הימים השנייה ימים בישראל בשנת 425 (שהייה של לפחות המס ובשנתיים שקדמו לה) שהיא חלק מהמבחן הכמותי לבחינת זמן השהייה של הנישום בישראל, לחזקה חלוטה. ממעוף הציפור נראה כי אכן מסקנותיה של הוועדה הן חריגות, ואין עוררין כי רשויות המס מקשיחות עמדות בנושא. חשוב לציין כי כל האמור טרם הוסדר מבחינה חקיקתית או על ידי גורם רשמי מוסמך אחר. נראה כי לאור המצב הנוכחי ולאור המשבר הכלכלי, צו השעה הוא לדאוג בראש ובראשונה לקופת המדינה ולמשאביה. האתגר העומד בפני רשות המיסים בפתחה של השנה האזרחית החדשה הוא הסדרה נכונה של סוגיית התושבות באופן שיהיה כלל ברור לכל מחד גיסא, אך הוגן ומתחשב מאידך גיסא. פסיקה כאחת השנים 2020 רבות דובר על שנת המפתיעות והלא צפויות שהיו, גם בין כותלי בתי המשפט. בתי המשפט סיפקו לנו במהלך השנה כמה וכמה פסיקות מעניינות בתחום המס. אחת הפסיקות המשמעותיות אשר הגיעה משולחנו של בית המשפט העליון הייתה בעניינה של חברה הונגרית בשם "דלק הונגריה" בע"מ, אשר הפכה לתושבת מס בישראל 2011 בשנת

לאותם מדווחים. האתגר הטמון בהחזרת נוהל גילוי מרצון הוא יצירת התמריץ האולטימטיבי שישרת הן את המדווח והן את כיס המדינה. הנוהל האחרון פורסם 2017 על ידי רשות המיסים בחודש דצמבר . ואולם 2019 ונמשך כשנתיים, עד סוף שנת "המסלול האנונימי", המהווה חלק מהליך גילוי מרצון ובמסגרתו הנישום אינו מחויב לחשוף את זהותו, נמשך שנה אחת בלבד. כעת, רגע לפני תחילתה של השנה החדשה, מודיעה רשות המיסים כי בכוונתה לשקול את החזרתו והגדרתו מחדש של הליך גילוי מרצון לנישומים. הפעם, אם יחודש הנוהל, הוא יהיה נוהל קבוע ולא ייקבע לפרק זמן קצוב כפי שהיה בעבר. זאת בכדי לעודד את ההיענות להליך. נוסף על כך, ברשות המסים שוקלים את האפשרות לתת לנישום להגיש בקשה להליך "גילוי מרצון" יותר מפעם אחת בהתקיימות תנאים מסוימים. מדובר בחידוש משמעותי, שכן במסגרת ההליך הקודם, נישום היה זכאי "ליהנות" מההליך רק פעם אחת במהלך חייו. לעת עתה הדברים עדיין בבחינת רשות המיסים: לא יצאה הודעה רשמית על כך שהנוהל יחודש באופן ודאי, ואין תאריך להחלתו. אתגר חשוב נוסף הוא כמובן איתור מקורות מיוחדים להגדלת הכנסות המדינה ממסים. נראה שהחלטת רשות המיסים להפעיל מחדש את נוהל גילוי מרצון היא החלטה נכונה מאוד בהקשר זה, אך היא אינה מספקת. עוד אתגר העומד בפני רשות המיסים הוא סוגיית התושבות בישראל והגדרתו של "תושב ישראל" על פי החוק והתקנות.

מס הכנסה מאמרים

14 2021 פברואר 533 ידע למידע

ולקבוע כי יש לראות את בעלי המניות הנותרים כמי שקיבלו דיווידנד (רעיוני) מהחברה, תוך שהוא נסמך בין היתר על בנושא 2/2018 חוזר מס הכנסה מספר "רכישה עצמית של מניות בהתאם לחוק החברות". בית המשפט דחה את טענת פקיד השומה וקבע כי אין לראות בבעלי המניות הנותרים לאחר עסקת הרכישה העצמית, כאילו קיבלו דיווידנד מהחברה והשתמשו בו לצורך רכישת מניותיו של בעל המניות המוכר. בית המשפט קבע כי יש להשוות מצב של רכישה עצמית של מניות למצב של הקצאת מניות ואין לראותה כאירוע מס. שכן, בדומה להקצאת מניות, לא חל שינוי בזכויותיהם המשפטיות של בעלי המניות הנותרים בחברה לאחר ביצוע עסקת רכישה עצמית. טיפים לסיום שנת המס שנת המס הנוכחית, אשר סופה כבר נראה מעבר לפינה, הייתה משונה לכל הדעות. רגע לפני סיומה, הינה כמה טיפים קטנים אשר לחלקנו יעשו את השינוי גדול. משבר הקורונה, אשר התחיל בראשית השנה ונמשך עד ימים אלה, והסגרים הממושכים, השפיעו רבות על שגרת חיינו והביאו לשינויים רבים. גם שוק העבודה עבר שינויים והסגר הממושך הביא לשינוי תפיסה בשיטות העבודה אצל מעסיקים רבים. את מקומה של העבודה המשרדית תפסה העבודה מהבית ולכן יש לעדכן את השינויים הנוגעים למס. עבודה מהבית מביאה איתה גידול בהוצאות החשמל, המים וכו' כתוצאה של השהות הממושכת

והחזיקה במניות של חברה אמריקאית שמניותיה הונפקו בבורסה לניירות ערך 2013-12 . בשנים 2006 בניו-יורק בשנת מכרה החברה חלק מהחזקותיה בחברת בת מיליארד 2.56 אמריקאית בסכום כולל של ש"ח. במסגרת חישוב רווח ההון ממכירת 92- כ 2012 המניות, הפחיתה החברה בשנת מיליון 283- כ 2013 מיליון ש"ח ובשנת ש"ח, בנימוק כי הסכומים הללו מהווים את חלקה היחסי ב"רווחים ראויים לחלוקה" ב' לפקודת מס הכנסה, וכי 94 על פי סעיף רווחים אלו כפופים למס בשיעור שהיה מוטל לו היו הרווחים מתקבלים כדיווידנד. פקיד שומה נתניה דחה את טענת החברה ב' לפקודת מס הכנסה אינו 94 וטען כי סעיף חל על מכירת מניות של חברות זרות, אך עמדה זו לא התקבלה על ידי בית המשפט המחוזי. בית המשפט העליון הפך את פסיקת בית המשפט המחוזי וקבע כי לשונו ב לפקודה ברורה לגמרי ולא 94 של סעיף ניתן לקרוא לתוך הסעיף אפשרות ולפיה הוא חל גם על מכירת מניותיהן של חברות זרות שאינן כפופות למס בישראל. פסיקה מעניינת נוספת שניתנה ממש לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה המביאה איתה בשורה חדשה לעוסקים במלאכה - עסקה בהיבטי המס החלים במקרה של רכישה עצמית של מניות על ידי החברה. הערעור נסוב על רכישה עצמית של מניות חברת בית חוסן בע"מ מאת אחד מבעלי המניות, וזאת במסגרת יישוב סכסוך שהתנהל בין בעלי המניות בחברה. פקיד שומה עכו טען כי יש לבצע סיווג מחדש של עסקת הרכישה

מס הכנסה מאמרים

2021 פברואר 533 ידע למידע 15

בשווי הנכסים וההשקעות וניכרת ירידה במחיריהם. לקראת סיום שנת המס, מחשבות החברות את תזרים המזומנים לשנה הבאה תוך חישוב רווח ההון בשנה הנוכחית. חברה אשר דיווחה על רווח הון בשנת המס הנוכחית תוכל לפעול למימוש נכס או השקעה שבידה וזאת כדי להביא לקיזוז הרווח מול הפסד, ולהביא בסופו של דבר לחבות מס מופחתת כתוצאה של הפסד הון שנוצר בשל המימוש. הביאה רבים 2020 ורגע לפני סיום, שנת מאיתנו לפתוח את הלב (ואת הכיס) ולתרום לאנשים שנפגעו מהמשבר הכלכלי וזקוקים לכסף. נבקש לעדכן כי על תרומות מסך 35% אלו ניתן לדרוש זיכוי ממס עד התרומה, מה שאולי ימריץ עוד ועוד אנשים להביע סולידריות כלפי האחר.

בבית לצורכי עבודה. על כן, הוצאות שקודם לכן היו פרטיות, ניתנות כעת לזיהוי כהוצאות מעורבות שנועדו באופן חלקי לטובת ייצור הכנסה, ועל כן ניתן לדרוש בגינן ניכוי מס (בהתאם לכללים החלים על הוצאות מעורבות). האמור רלוונטי בעיקר לעצמאים החייבים בהגשת דוח ורשאים לדרוש ניכוי הוצאות, אולם לא מן הנמנע כי גם שכירים יוכלו לדרוש החזר הוצאות עבודה מהבית שנועדו לטובת ייצור הכנסה, לפקודת מס 17 וזאת לאור הוראות סעיף הכנסה. לטובת האמור יידרש העובד השכיר להגיש בקשה להחזר מס (שהוא למעשה דוח שנתי מקוצר המוגש על גבי .)135 טופס טיפ נוסף שייך אומנם ל"מגרש של הגדולים" אך בהחלט מאיר נקודה חשובה. המשבר הכלכלי נתן את אותותיו גם

מס הכנסה מאמרים

16 2021 פברואר 533 ידע למידע

רווחים רעיוניים, מיסים וירטואליים עו"ד דרור יצחק

מסר בחברות ציבוריות לפיו תמחור המניה בשוק אטרקטיבי, שינוי מבנה ההון של חברה, מניעת שיתוק פעילותה העסקית של החברה כתוצאה מסכסוך בין בעלי ועוד. ]1[ המניות רכישה עצמית של מניות חברה היא אם כן כלי משפטי לגיטימי שהמחוקק איפשר ועצם השימוש בכלי זה – אינו מצדיק כשלעצמו סיווג מחדש ואף לא קביעה כי מדובר ב"עסקה מלאכותית". המשמעות הפרקטית של הפעולה האמורה שנעשתה על ידי החברה היא כי שיעור ההחזקות של בעלי המניות הנותרים בחברה עולה אך שווי החזקתם הכלכלי אינו משתנה, שכן הסכומים ששולמו למוכר הופחתו מעודפי החברה. למעשה, מהלך זה של רכישה עצמית הוא תמונת הראי של הקצאת מניות חדשות בחברה לבעל מניות חדש, שבמסגרתה שיעור ההחזקה של בעלי המניות הקיימים ערב הפעולה קטן בעקבות ההקצאה, אולם שווי החברה גדל בעקבות הזרמת ההון החדש לחברה. אין ספק כי בעלי המניות הנותרים לא ביצעו כל עסקה במישור האישי שלהם, לא קיבלו כל תמורה ומובן מאליו כי כלל

עקרון המימוש הוא אחד מאבני היסוד לרווח הון בדיני מיסים, וללא הוראה אין מכירים ברווח או בהפסד מפורשת בדין . בטרם מימושו חוק החברות קובע כי כאשר חברה מבצעת , מאחד Share buyback , רכישה עצמית מבעלי מניותיה, יראו ברכישה האמורה חלוקה מתוך רווחי החברה, ככל שבחברה (ב) 302 נצברו רווחים כפי הגדרתם בסעיף לחוק, ובלבד שאין חשש סביר במועד החלוקה כי החברה לא תוכל לפרוע את התחייבויותיה בהגיע מועד פירעונן. תנאים אלו יחדיו מוכרים לנו כמבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון. הפעם אנו מביאים בפניכם רשימה שעוסקת בפסיקה חדשה הקוראת תיגר על פסיקה קודמת שניתנה בנושא רכישה עצמית של מניות, ובעמדת רשות המסים אשר באה לידי ביטוי בחוזר מקצועי שפרסמה לפני זמן לא רב. רכישה עצמית של מניות כתכלית עסקית קיימות מטרות שונות לרכישת עצמית של מניות כגון הגדלת הרווח למניה, העברת

הכותב ממשרד עורכי דין דרור יצחק ושות' מתמחה בניהול משברים מול רשות המסים בהיבטי המס השונים ומייצג נישומים רבים בהליכי שומה המתנהלים במשרדי המס השונים (מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין) ובבתי המשפט

מס הכנסה מאמרים

2021 פברואר 533 ידע למידע 17

". לאור זאת עצמית, והללו נותרו בעינן בחן בית המשפט את אותה "התעשרות" לכאורית תחת שלושת העקרונות שזיהה: - אין כל ודאות לקיומה של ודאות .1 אותה "התעשרות" לכאורה, ובוודאי לא במועד העסקה. - לא ניתן כלל לכמת את שוויה כימות .2 של "התעשרות" לכאורית זו. - בעלי המניות הנותרים "לא נזילות .3 פגשו את הכסף", בוודאי לא במועד של ביצוע עסקת הרכישה העצמית. מכאן הגיע בית המשפט לכלל מסקנה כי לא נוצרה התעשרות, ובוודאי לא התעשרות ממומשת. ומה לגבי עמדת רשות המיסים? ראשית, בית המשפט חוזר שוב על כך שהוא נדרש לבחון את מהותה הכלכלית האמיתית של עסקה על פי הדין, באופן ענייני ואובייקטיבי כך שמלאכת הפרשנות היא מלאכתו שלו ולא של הרשות המנהלית. יפים לעניין זה דברי כב' השופט מ' חשין ] בנוגע לפרשנותם 5[ שלמה נקש בעניינו של של חוקים: "משיצא חוק מתנורהּ של הכנסת, כמו הוסיף אותו חוק ויצא מתחומי שיפוטה אף-הם; יצא מתחומי שיפוטה של הכנסת ועבר לתחומי שיפוטו של בית-המשפט. מעתה בית-המשפט הוא בעל-הסמכות, ועל-פיו ישק דבר".

לא התעשרו (אף כי זכויות ההצבעה שלהם גדלו אך בוודאי לא מומשו). האם למרות כל זאת ניתן לחייבם במס כבר בעת ביצוע הרכישה האמורה על ידי החברה, או במילים אחרות – האם יצא נכס מרשותם של בעלי המניות הנותרים? זאת השאלה שעמדה במוקד המחלוקת בין פקיד השומה . ]2[ למערערים בעניין בית חוסן עקרון המימוש כתפיסה מובילה בית המשפט נצמד לחשיבה הבסיסית בדיני המס לפיה אין למסות אדם אלא כאשר יש רווח שמומש על ידו. כל זאת בניגוד להחלטות קודמות של כב' השופט מגן אלטוביה בבית המשפט המחוזי בת"א ועל אף עמדת ]3[ ברנובסקי ובר ניר בעניין .]4 [2/2018 רשות המסים בחוזר מס הכנסה מימוש,לדעת בית המשפט בעניין בית חוסן, משקף פעולה הגורמת לכך שחל שינוי " במהות ובהיקף של הזכויות המשפטיות במישור היחסים שבין בעלי המניות לבין ". כך, עיקרון המימוש מושתת החברה על שלושה עקרונות בסיסיים שבלעדיהם אין "מימוש", והם נזילות, יכולת מדידה וודאות. ההתעשרות לכאורה שבוחן בית המשפט היא במישור "הגדלת זכויות ההצבעה", וזאת על דרך השוואה לשינוי בזכויות ההצבעה בשל הנפקת מניות הטבה, והוא באופן זהה להקצאת מגיע למסקנה לפיה " מניות, כך ברכישה עצמית - לא חל שינוי בזכויותיהם המשפטיות של בעלי המניות הנותרים בחברה לאחר ביצוע עסקת רכישה

מס הכנסה מאמרים

18 2021 פברואר 533 ידע למידע

כי בית המשפט ]6[ שנית, כבר נקבע לא אחת אינו מחויב בפרשנות המצויה בחוזרי רשות המיסים. ומה בדבר טענת המלאכותיות? כדברי בית המשפט: "מה פסול בכך שנבחרה האפשרות דלת המס של רכישה עצמית, שהיא אפשרות שהמחוקק התיר את השימוש בה? לגישתי, הנסיון לראות בכך כאילו חולק קודם דיבידנד רעיוני לכלל בעלי המניות ולאחר מכן נרכשו המניות של המוכר על ידי בעלי המניות הנותרים – דווקא הוא זה שנראה מאולץ ומלאכותי, מתוך מטרה להביא לתוצאה עתירת מס. .... חובתם של יועצי המס ומומחי המיסוי היא לתכנן עסקאות במתכונת שאינה עתירת-מס, שאם לא כן אינם מקיימים חובתם כלפי לקוחותיהם". בעניין זה יפה אף להיזכר ולהזכיר את דבריו האלמותיים של כב' השופט א' : ]7[ גולדברג בפרשת חזון "זכותם - ואף חובתם - של מומחים בענייני מסים לתכנן עיסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס. שאלת גבולות תכנון המס היא שאלה קלאסית ונצחית אשר נקבעת בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל עניין ועניין".

החברה מהבנק, בין השאר לצורך הרכישה העצמית של המניות. בית המשפט קבע כי מדובר בהוצאה מעורבת שבה קיים אומנם אינטרס של החברה ברכישת המניות אך לא מדובר באינטרס בלעדי וייחודי של החברה וניתן לראות גם את בעלי המניות הנותרים כבעלי אינטרסים זהים, ומשכך ההוצאה היא הוצאה מעורבת שאינה ניתנת לניכוי כהוצאה שוטפת אלא כהוצאה שבהון. ועניין חשוב לא פחות – כתבי הטענות והסיכומים של הצדדים. אלו מוגשים בהליך השיפוטי ומהווים את שער הכניסה ואת חלון הראווה של הצדדים לבית המשפט. ולמרות החשיבות הגדולה למסמכים אלו, בשתי הזדמנויות שונות מותח בית המשפט ביקורת נוקבת על שני הצדדים הנוגעת לדלות הטיעונים ולהיעדר הנימוקים ולתמונה החסרה – הן בנוגע לשאלת הגילום והן בנוגע למשיכות הבעלים מהחברה. לסיכומם של דברים שלוש תובנות מרכזיות נובעות מפסק הדין בנוגע להיבטים המקצועיים שנבחנו בו: . עקרון המימוש הוא עיקרון על בדיני 1 המיסים הן לרווח והן להפסד. . חובתם של יועצי המס לתכנן עבור 2 לקוחותיהם עסקאות שאינן עתירות מס. . מלאכת הפרשנות היא עבודתו של 3 בית המשפט והוא אינו כפוף לפרשנות רשות המיסים בחוזרים.

כתבי טענות והוצאות מימון מעורבות

סוגיה נוספת שנדונה בפסק הדין בעניין בית חוסן היא שאלת התרתן בניכוי של הוצאות המימון בגין הלוואה שלקחה

מס הכנסה מאמרים

2021 פברואר 533 ידע למידע 19

ולהציג באופן מלא ובהיר את מכלול טענותיהם, שכן בית המשפט עשוי לדחות בנקל את הערעור אף שבמישור המקצועי הצדק עימם. עצה זו היא כה חשובה גם לעניין בית חוסן, שכן להבנתנו רשות המיסים מתכוונת להגיש ערעור על פסק הדין, ומשכך יידרשו הצדדים כפי הנראה להגיש בקרוב כתבי טענות וסיכומים פעם נוספת.

ועל רקע כל אלה נותרה השאלה – האם בהגיע מקרה נטול סכסוך בין בעלי המניות לפתחו של בית המשפט, צפויה להתקבל אותה פסיקה ואותה המסקנה כפי שנקבעה במסגרת פסק דין זה, שכן ניתן להבין מדברי השופטת שאין כל פסול בבחירת מתווה הפעולה דל המיסוי מבין החלופות האפשריות לביצוע. בנוגע להליכים הפרוצדורליים, מיותר לציין כי חובה על הנישומים-המערערים לנצל את ההזדמנויות הניתנות להם

מתוך ידיעון הרהורי מיסים, דרור יצחק ושות' משרד עורכי דין

הערות הכותב:

] לחברה, כישות נפרדת מבעלי מניותיה, קיים אינטרס של הוצאת בעל מניות המסוכסך 1[ עם יתר בעלי המניות מהחברה, וזאת על מנת לאפשר את פעילותה באופן סדיר ונטול הפרעות, וזאת על מנת לקדם את עסקיה ולהשיא את רווחיה. בית חוסן בע"מ ואח' נ' פקיד שומה עכו (ניתן ביום 71455-12-18 ) ] ע"מ (חיפה 2[ .)1.11.2020 ) ע"מ 21.1.2014 ברנובסקי נ' פקיד שומה גוש דן (ניתן ביום 21268-06-11 ) ] עמ"ה (ת"א 3[ .)16.11.2014 בר ניר נ' פקיד שומה גוש דן (ניתן ביום 1100-06 ) (ת"א - רשות המיסים, בנושא: רכישה עצמית של מניות בהתאם 2/2018 ] חוזר מס הכנסה 4[ .)11.1.2018 לחוק החברות (פורסם ביום

.)25.10.1999 שלמה נקש נ' בית הדין הארצי לעבודה (ניתן ביום 6194/97 ] בג"ץ 5[

ת"א (ניתן ביום 23 מירון מרדכי ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין אזור 223/96 ] עמ"ש 6[ .)28.12.1998

.)18.5.1994 מנהל מס שבח מקרקעין נ' דוד ואלזה חזון (ניתן ביום 4639/91 ] ע"א 7[

מס הכנסה מאמרים

20 2021 פברואר 533 ידע למידע

קבלני ביצוע זכאים למענק הוצאות קבועות בגין הקורונה עו"ד רו"ח רמי אריה

חלופה (א) בדבר עיסוק במכירה של זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי, רלוונטית לקבלני בניין בעיקר. דהיינו, לקבלנים העוסקים ברכישת מקרקעין, בנייה עליהם ומכירתם. חלופה (ב) בדבר שיטת הדיווח לפי סעיף א לפקודה, אינה רלוונטית לרוב קבלני 8 א(א) לפקודה 8 הביצוע בישראל, שכן סעיף עוסק ב"חלוקת הכנסה מעבודות שמשך א(ב) 8 ביצוען עולה על שנה", וסעיף לפקודה מסדיר את הנוסחה לדיווח של קבלנים כאלו, על סמך אומדנים של חלק העבודה, שבוצעו באותה שנת מס. נזכיר כי ד לפקודה מסדיר באופן מקביל את 18 סעיף חישוב נוסחת ההוצאות לפי אומדנים בגין ההכנסות המחושבות כאמור לפי אומדנים. א לפקודה מתאים לתקן 8 למעשה, סעיף שהחליף את גילוי דעת 4 חשבונאות מספר בדבר אופן הדיווח על ידי קבלנים, 6 מספר וגם הוא קובע כי שיטת החישוב תיעשה לפי אומדנים.

רוב הקבלנים העובדים לפי חוזי ביצוע זכאים למענק בגין השתתפות בהוצאות קבועות עקב הקורונה, שכן ההחרגה לגבי א לפקודת 8 קבלנים המדווחים לפי סעיף מס הכנסה אינה רלוונטית לגביהם. 5015 בהגדרת "עוסק" בהחלטת ממשלה ובחוק המענק, מועטו כמה סוגים של עסקים אשר נקבע לגביהם כי לא יהיו זכאים למענק הוצאות קבועות. סעיף ) להגדרה זו, קובע כי המענק לא יינתן 6( ל"עוסק במכירת זכות במקרקעין המהווה 2019 מלאי עסקי בידיו, או שבשנת המס א 8 חל בחישוב הכנסתו סעיף 2020- ו לפקודה, בשל עבודה מתמשכת שנשך ביצועה מעל שנה". מכאן כי כדי לשלול זכאות מענק, נדרש כי יתקיים אחד משני התנאים הבאים: (א) עוסק אשר מכירת זכות במקרקעין מהווה מלאי עסקי בידו. 2020- ו 2019 (ב) עוסק אשר בשנות המס א לפקודה. 8 חל בחישוב הכנסתו סעיף

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

2021 פברואר 533 ידע למידע 21

באופן של אומדן, מובן רצון המחוקק א 8 להחריג את המדווחים לפי סעיף לפקודה מקבלת מענק קורונה. זאת, כדי למנוע מניפולציות באומדנים שייעשו כדי להגדיל שלא כדין את המענק. ואולם, כאשר הדיווח לא נעשה לפי אומדן, אלא לפי התחשבנויות מדויקות וסופיות, ממילא אין חשש למניפולציות כאלו. לפיכך, כאשר קבלן מוציא למזמין העבודה חיובים מדי חודש בחודשו או לאחר סיום כל שלב ביצוע שאורכו קצר משנה, הרי ההכנסות נרשמות באופן שוטף ויש בהן א 8 ודאות, ואין כל צורך ביישום של סעיף לפקודה. משכך אין כל מניעה כי גם קבלני ביצוע אלו יקבלו את המענק, כמו כל עוסק אחר שניזוק עקב המשבר הכלכלי של תקופת הקורונה. ככל שהתקבלה החלטה על אי מתן המענק עקב יישום החריג של דיווח לפי סעיף א לפקודה, יש מקום להגיש השגה על 8 ימים. 45 ההחלטה בתוך

ואולם, בעניינם של של קבלני הביצוע א 8 בישראל, רובם ככולם, לא חל סעיף לפקודה, היות שהם מחייבים את הלקוחות שלהם בגין העבודות על בסיס חודשי - מדי חודש בחודשו, או לכל היותר על בסיס גמר כל שלב ביצוע בפרויקט, כאשר כל תקופת ביצוע של שלב כזה נמשכת פחות משנה. שיטת החיוב מדי חודש בחודשו, או לפי גמר התחשבנות לפי שלבים קצרים האורכים כמה חודשים בלבד, מיושמת בדוחות הכספיים של קבלני הביצוע ובדיווחיהם לרשויות המס. שימו לב כי מהחלטת הממשלה וגם מחוק המענק, מועט עוסק אשר מדווח לפי סעיף א לפקודה. לא נאמר כי "קבלן" באשר 8 הוא אינו זכאי למענק. כל פרשנות מרחיבה לעניין זה מסכלת את כוונת המחוקק לסייע לעסקים אשר נפגעו עקב התפשטות נגיף הקורונה. א(ב) לפקודה עוסק 8 לאור העובדה שסעיף בדיווח על עבודות מתמשכות מעל שנה

מס הכנסה מאמרים

22 2021 פברואר 533 ידע למידע

מלכודת הפעילות המעורבת לתושב חוזר בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בעניין תלמי עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מחוץ לישראל במהלך תקופת הטבות המס. מקובל לראות בסעיף שתי חלופות עוסקת במקום החלופה הראשונה לפטור. הפקת ההכנסה וכוללת בעיקר הכנסות אקטיביות, בין היתר מסוג הכנסה מעסק, החלופה השנייה משלח יד והכנסת עבודה. במקום הנכס וחלה לכאורה על מתמקדת הכנסות פסיביות מסוג דיווידנד, שכר דירה, ריבית וכיו"ב. פרשנות לחלופות אלו, לרבות צמצום הפטור שחל על הכנסות מהחלופה הראשונה, תוך קבלת עמדת רשות המסים בנוגע לפעילות מעורבת, ניתנה לראשונה על ידי בתי המשפט , בבית תלמי במסגרת פסקי הדין בעניין המשפט המחוזי ולאחרונה בערעור שהוגש על ידי הנישום לבית המשפט העליון. בכך נעסוק ברשימה שלהלן. לפסיקה זו ישנה חשיבות רבה בנוגע לאוכלסיית העולים החדשים והתושבים החוזרים הוותיקים – בעיקר אלו אשר מתעתדים להגיע לישראל, אך גם כלפי אלו שנמצאים במהלך תקופת הטבות המס או קרובים לסיומה ואף לאלו שעבורם כבר הסתיימה.

פתח דבר (א) לפקודת מס הכנסה (נוסח 14 כידוע סעיף (להלן: "הפקודה") 1961- חדש), התשכ"א יחיד שהיה לתושב ישראל קובע כי " לראשונה ותושב חוזר ותיק יהיו פטורים ממס במשך עשר שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל כאמור, על הכנסותיהם א 2 ,2 מכל המקורות המנויים בסעיפים , שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או 3- ו שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, אלא אם כן ביקשו אחרת לעניין ההכנסות, כולן או ." חלקן ב לפקודה מעניק לתושב ישראל 134 סעיף לראשונה ולתושב חוזר ותיק פטור משלים מחובת הגשת דוח לגבי הכנסותיהם שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל, או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, במהלך תקופת עשר השנים של הטבות המס. מדובר אם כן בפטור גורף שחל הן על הכנסות אקטיביות מעסק והכנסת עבודה והן על הכנסות פסיביות מדיווידנד וריבית, וכאמור בלבד שההכנסה הופקה או נצמחה

הכותב - ממשרד עמפלי עריכת דין מיסים

מס הכנסה מאמרים

2021 פברואר 533 ידע למידע 23

עסקים בהם שהה היחיד במהלך השנה מחוץ לישראל ביחס לכלל ימי העסקים ." בשנה החוזר ממשיך וקובע כי נוסחת ימי העבודה היא האפשרות המועדפת על רשות המסים, אך ליחיד שמורה האפשרות שלא לפצל את ההכנסה לפי הנוסחה שלעיל אלא להוכיח לפקיד השומה תוצאה אחרת, ובלבד שנטל ההוכחה לגבי סכום ההכנסה מהפעילות המעורבת יחול על היחיד במקרה זה. 4528/15 גישה זו יושמה בהחלטות מיסוי של רשות המסים שם נקבע 2316/18- ו כי קבלת 1/2011 בהמשך לעמדת חוזר פטור ממס בישראל בגין חלק ההכנסה המופק מחוץ לישראל, מותנה בכך שסך ימי העבודה של המבקש בחו"ל בשנת מס אינו טפל ביחס לתקופת העבודה הכוללת שלו באותה שנה. בשתי החלטות המיסוי הוסכם כי תקופה ימי 60- טפלה תהיה תקופה הפחותה מ עבודה בשנה, או חלק יחסי ממספר זה מחוץ לישראל. יודגש כי לעמדה זו אין כל אחיזה בפקודה. ], דובר ביחיד אשר נולד 1[ בעניין תלמי ועזב לטובת אנגליה 1953 בישראל בשנת עסק 2004 . עד לשנת 34 בגיל 1987 בשנת המערער בפיתוח של מוצרים ונכסים הבין- EMC במסגרת עבודתו בקבוצת לאומית, לרבות במסגרת חברה אנגלית EMC Computer הקשורה לה בשם 15- פסקי הדין בעניין תלמי (ע"מ )1779/18 ו- ע"א 02-24577

פעילות מעורבת על קצה המזלג בהתאם לעמדת רשות המסים בחוזר לא יינתן פטור מלא מדיווח ומחבות 1/2011 מס להכנסות מעורבות. דהיינו, הכנסות שבחלקן הופקו בישראל ובחלקן הופקו מחוץ לישראל, והחלק המופק בישראל לא יהיה זכאי לפטור ממס ולפטור מדיווח. מעגן בהקשר 1/2011 (ד) לחוזר 4.1.5 סעיף לכך את הפעילות המעורבת באופן שלהלן: פעילות מעורבת - במקרים בהם עולה " חדש או תושב חוזר ותיק הפיק הכנסות נבעו מיגיעה אישית, והכנסות אלו מפעילות מעורבת שחלקה בוצע בישראל וחלקה מחוץ לישראל (להלן: "פעילות מעורבת"), חלק ההכנסה שהופק בישראל (א) 14 אינו זכאי לפטור הקבוע בסעיף " לפקודה שכן ההכנסה הופקה בישראל. א לפקודה 4 נזכיר כי לפי הוראות סעיף מקום הפקת ההכנסה בפעילות עסקית הוא המקום שבו מתקיימת הפעילות העסקית מניבת ההכנסה. באופן דומה גם מקום הפקת ההכנסה לגבי משלח יד והכנסת עבודה נקבע לפי מקום ביצוע השירות או העבודה, בהתאמה. לפי עמדת רשות המסים קבלת הפטור תותנה אפוא בפיצול בין הפעילות בישראל לבין הפעילות מחוץ לישראל בהתאם לנוסחה המבוססת על ספירת ימי העבודה מחוץ לישראל לעומת ימי העבודה בישראל "), ובלשון חוזר נוסחת ימי העבודה (להלן: " לשם קבלת הפטור " : 1/2011 מס הכנסה על ההכנסות שהופקו מחוץ לישראל, רשאי היחיד לפצל את ההכנסות שנבעו מהפעילות המעורבת לפי יחס מספר ימי

מס הכנסה מאמרים

24 2021 פברואר 533 ידע למידע

לימי עבודה בישראל כעולה ממכתבו של הממונה הישיר עליו בחברה. מנגד טען פקיד השומה בין היתר כי המערער לא הוכיח כלל את קיומו של "נכס" כלשהו בחו"ל שבגינו הוא מקבל הכנסות, וכי הכנסתו של המערער נובעת בעיקרה מפעילותו האקטיבית בישראל . לפיכך גרס EMC עבור החברה וקבוצת המשיב כי יש לייחס את מקום הפקת ההכנסה לפי נוסחת ימי העבודה המעוגנת . 1/2011 בחוזר מס הכנסה בית המשפט המחוזי קיבל את טענותיו של פקיד שומה בנוגע לחבות המס בישראל, כי בהיעדר לחלופת מקום הנכס וקבע בנוגע ראיות מתאימות, המערער לא הוכיח את קיומו של "נכס" מחוץ לישראל. אדרבה, לדידו של בית המשפט המערער לא הראה באיזה אופן, אם בכלל, השתנתה משכורתו ואף 2004 בעקבות השינוי בתפקידו בשנת לא הציג חוזי העסקה של עובדים אחרים בחברה. לפיכך לא ניתן לעמוד כלל על קיומו של "נכס" המצוי בבעלותו של המערער או שיש לו זיקה ממשית אליו, להבדיל מהמשכורת הרגילה ששולמה לו על ידי החברה עבור ביצוע עבודתו. גם הסכמי העבודה שהציג המערער לא לימדו את בית המשפט על קיומן של זכויות נכסיות כלשהן. למעשה, ניכר כי מדובר בחוזי עבודה סטנדרטיים, שמעוגנים בהם תנאי עבודה מקובלים: גובה השכר, מקום ביצוע העבודה, זכויות נלוות כגון השתתפות באחזקת רכב, כפיפות לבעל תפקיד בחברה

.)" החברה . (להלן: " Systems (UK) Ltd הנכסים כללו לטענתו שיטות מימון לרכישת מוצרי החברה באמצעות הסכמי ליסינג, כמו גם שיווק מחדש של אותם מוצרים הוגדר 2004 בתום תקופת הליסינג. בשנת תפקידו של המערער כמשווק ומפתח של המודל השיווקי הכלול ב"נכסים" למדינות עם שווקים מתעוררים. בהתאם להסכם שנחתם עם החברה, קיבל המערער, לטענתו, תמורה מהחברה, כנגזרת של ה"נכסים" חזר לישראל ושימש 2007 שפיתח. בשנת באותו תפקיד בחמש מדינות ים תיכוניות, כולל ישראל. טענתו המרכזית של המערער הייתה כי התמורה שקיבל מהחברה החל מיום ואילך, מהווה נגזרת של 1.7.2004 "הנכסים" שפיתח במהלך התקופה שבה חי באנגליה. לדבריו, במסגרת תפקידו הרב לאומי אין זיקה בין זמן שהותו בכל אחת מן הטריטוריות שעליהן הוא מופקד לתמורה המשולמת לו מהחברה. לפיכך, יש להחיל לגביו את מלוא הפטור לתושב חוזר ותיק (א) לפקודה לפי שתי חלופות 14 שבסעיף - שכן חלופת מקום הנכס לפי המצויות בו: מקור הכנסותיו מהחברה הוא בנכסים שפיתח המערער עבור החברה בתקופה שבה חי מחוץ לישראל, בהיותו תושב אנגליה; ההכנסה וצמיחת הפקת לפי חלופת מקום - הואיל והכנסותיו מהחברה הנכסים בתקופות הרלוונטיות כלל לא היו תלויות בשהותו בטריטוריות השונות. לחלופין ביקש המערער לקבוע את חבות המס על בסיס הייחוס לטריטוריות השונות בהתאם

מס הכנסה מאמרים

2021 פברואר 533 ידע למידע 25

על רקע האמור דן בית המשפט בחלופת מקום הנכס המניב וסקר את שתי הגישות שהועלו הן על ידי פקיד השומה (המשיב) והן על ידי המערער ובלשונו: פרשנות צרה תכלול בגדר לשון זו רק " הכנסות פסיביות מנכסים המצויים בחו"ל, דהיינו הכנסות שהפקתן נובעת מעצם האינטרס שיש לנישום בנכס המצוי בחו"ל, ואשר אינה מצריכה השקעת מאמץ מתמשך משמעותי מצד הנישום. זו פרשנותו של פקיד השומה. לעומת זאת, פרשנות מרחיבה תכלול בגדר הלשון כל הכנסה שתלויה בקיומו של נכס המצוי בחו"ל, בין אם זו הכנסה פסיבית (שאינה מחייבת מאמץ מתמשך משמעותי מצד הנישום) ובין אם זו הכנסה אקטיבית (אשר הפקתה תלויה במאמץ מתמשך משמעותי מצד הנישום). זו פרשנותו של המערער. מאחר ששתי הפרשנויות אפשריות מבחינה לשונית, עלינו לבחון את תכלית הסדר החוק, כאשר נקדים לכך עיון קצר בהיסטוריה החקיקתית של " ההסדר. הגם שחלופות מקום הפקת ההכנסה ומקום הנכס הן חלופיות זו לזו קובע בית המשפט כי יש לבחון חלופות אלו לפי תורת המקור אשר עומדת בבסיס הפקודה וכדבריו: (א) לפקודת מס הכנסה, 14 את סעיף " , יש לקרוא בשים 168 כנוסחו לאחר תיקון לב ל"תורת המקור", על פיה מסווגות הכנסות לעניין פקודת מס הכנסה. על כן נדרש, בשלב ראשון, לקבוע מהו המקור אליו יש ליחס הכנסה מסוימת, ולאחר

וכדומה. המערער אף לא צירף את הסכמי העבודה הקודמים שלו בחברה ומכל מקום לא הוכיח שינוי משמעותי בשכרו בעקבות . גם לגבי 2004 ההסכם שנחתם עמו בשנת קיבל בית המשפט מקום הפקת ההכנסה את עמדת פקיד השומה, שנשענה בעיקר על דברים שמסרה חשבת של חברה קשורה לקבוצה בישראל, אשר עולה מהם כי המערער נמצא מרבית השנה בישראל, עובד ממשרדי החברה הישראלית מול לקוחות ישראליים, וכי פעילותו בחו"ל הסתכמה בפגישות עם נציגי הקבוצה בחו"ל, השתלמויות בכנסים וכיוצא בכך. על כן כמוצא של פשרה תמך בית המשפט באימוץ נוסחת ימי העובדה על אף שנמצא כי 2011- ל 2007 בממוצע הרב שנתי בין השנים ימי העבודה של המערער מחוץ לישראל היו ) ביחס לימי העבודה בשנה, 21%( זניחים כאשר בשנה אחת עמד השיעור האמור על .18% ואילו בשנה אחרת על 9% בערעור לבית המשפט העליון (ע"א ), חזר המערער על טענותיו מבית 1779/18 המשפט המחוזי והוסיף להן את הטענה כי יש לראות בחברה "נכס" על פי פרשנות (א) לפקודה. על פי טענה זו, 14 סעיף הואיל והכנסתו של המערער שולמה על ידי החברה שפעילותה ובסיסה באנגליה, ואשר העסיקה אותו לפני שובו לישראל, אזי בהתאם לחלופת מקום הנכס המניב יש לראות בהכנסה זו כנובעת מנכס בחו"ל. לפי טענה זו זיקתו הממשית של המערער לנכס זה, שמקורה עוד טרם חזרתו לישראל, מקימה פטור ממס, הגם שהעבודה בוצעה מישראל.

מס הכנסה מאמרים

26 2021 פברואר 533 ידע למידע

למנוע חיוב מס שנוצר רק מהטעם היחיד שהנישום בחר לעלות או לשוב לישראל, כך שההחלטה האם לעבור לישראל או לאו, תהא נטולה השפעות מיסויות. ודוק, אין מדובר בהקטנת חבות המס שחלה על הנישום עובר לעלייתו לישראל, ועל כן אין מקום להחיל את הפטור על הכנסה שממילא היה משולם בגינה מס לרשויות בישראל גם אלמלא המעבר. אף מטעם (א) 14 זה יש לפרש את הפטור שבסעיף לפקודה באופן שחלופת מקום הנכס המניב תהיה רלוונטית רק לגבי הכנסות פסיביות, שחבות המס של תושב זר ביחס אליהן תלויה במקום הנכס המניב, ולא ביחס להכנסות אקטיביות, שחבות המס של תושב זר ביחס אליהן תלויה במיקום " הפעילות, ולא במיקומו של הנכס. אין 168 משמע, גם בהיבט תכלית תיקון הצדקה להעניק פטור ממס להכנסת עבודה מישראל אשר הייתה חייבת בידו של הנישום אילו עבד בישראל ומישראל לפני עלייתו או חזרתו לישראל. לאור האמור דחה בית המשפט העליון את הערעור וקבע כי מלוא הכנסתו של המערער באותו עניין הייתה הכנסת עבודה, אשר חלה לגביה חלופה אחת בלבד - חלופת מקום הכנסת העבודה ולא חלופת מקום הנכס המניב. סיכום, תובנות, ומסקנות נוספות עינינו הרואות אפוא כי בתי המשפט תלמי הכריעו בעניינו של המערער בעניין כי הכנסותיו לאחר מועד החזרה לישראל

מכן לבחון לאור הכללים החלים ביחס למקור זה האם ההכנסות מכוחו הופקו מחוץ לישראל (עניין אליו מתייחס סעיף א לפקודה) או שמקורן בנכס שמחוץ 4 לישראל (עניין אותו יש לבחון לפי טיב מקור ההכנסה בו עסקינן). מבחינה מעשית, משמעות מבחן זה הוא שהכנסות אקטיביות, אשר המקור להן הוא מאמץ מתמשך של הנישום (כגון הכנסה מעבודה או מעסק), אינן מהוות כלל הכנסות "שמקורן בנכסים", וממילא חלופת מקום הנכס המניב אינה רלוונטית לגביהן. לעומת זאת, הכנסות פסיביות, הנובעות מרכושו של הנישום ולא ממאמציו, יהיו לרוב כאלה "שמקורן בנכסים", ולפיכך הפטור בגינן יכול להינתן לא רק לפי מקום הפקת ההכנסה, אלא גם לפי מקום הימצא " הנכס המניב. קרי, לגישת בית המשפט העליון הכנסות אקטיביות (הכנסה מעסק, משלח יד והכנסת עבודה) ימוסו ככלל לפי מקום הפקת ההכנסה ולא לפי מקום הנכס המניב, בעוד הכנסות פסיביות יכולות להיות ממוסות על פי שני המבחנים, אשר ככלל יובילו לתוצאה זהה. תימוכין לכך מוצא בית המשפט העליון לפקודת מס 168 גם בתכלית תיקון הכנסה, אשר במסגרתו שולבו הטבות המס לתושבים חוזרים ותיקים. לדידו של בית המשפט העליון: , ושל הפטור 168 תכליתו של תיקון " (א) לפקודה בפרט, היא להשיג 14 בסעיף את המטרה של 'ניטרליות המעבר', דהיינו

מס הכנסה מאמרים

2021 פברואר 533 ידע למידע 27

ותפקידו אצל המעסיק, וזה האחרון מצא לנכון לתת לו תגמול בשל כך, הרי שתגמול זה, ככל שהוא ממשיך להשתלם לידיו של התושב החוזר גם לאחר שובו לישראל, עשוי להיחשב כהכנסה שמקורה בנכס . המצוי בחו"ל דומה כי בית המשפט העליון מקבל דברים ממצה לעניין גרוסקופף אלו. כב' השופט מבחינה עיונית ניתן להעלות זה כדלקמן: " על הדעת שלנישום כדוגמת המערער יהיו ממעסיקו גם הכנסות שאינן בגדר הכנסת עבודה, כגון זכויות לתמלוגים בגין קניין רוחני. ביחס להכנסות אלה היה בית המשפט קמא מוכן אף לקבוע כי ייתכן שיוענק פטור על פי החלופה של מקום הנכס המניב. עמדה זו מקובלת אף עלי, שכן היא תואמת את קריאתו של סעיף (א) לפקודת מס הכנסה בראי "תורת 14 המקור", ואף עולה בקנה אחד עם הניתוח " ואילו כב' השופט התכליתי של הפטור. היה מוכן ללכת רחוק יותר והעיר כי מלצר במצבים מסוימים (בעיקר בתחום הקניין הרוחני) גם הכנסות אקטיביות מסוימות יכולות לבוא בגדרי חלופת מקום הנכס. כמו כן, ראוי לציין כי בית המשפט העליון עמד על המתח בין החלופות הקבועות למתן הפטור, למשל במקרה של הכנסות מקצבה, מלוג ואנונה. לפי החלופה של מקום הפקת ההכנסה, הנישום ייהנה מההטבות ביחס כאשר מקום מושבו של המשלם הוא מחוץ ) לפקודה). עם 8() א(א 4 לישראל (ראו סעיף זאת ניתן להעלות על הדעת מצבים שבהם המשלם מצוי בישראל, ואולם הזכות

היו הכנסות שמקורן בהכנסת עבודה ולא מנכס שנצמח לו טרם מועד החזרה לישראל. לאור האמור בחנו בתי המשפט את ההכנסה לפי מקום הפקת ההכנסה, והואיל ומקום ביצוע העבודה נעשה ברובו בישראל ובהיעדר נתונים אחרים מצד הנישום, הסכינו בתי המשפט עם אימוץ נוסחת ימי העבודה בעניינו של המערער. כלומר, רוב הכנסתו של המערער לאחר מועד החזרה לישראל נמצאה חייבת במס ובדיווח בישראל ככל הכנסת עבודה אשר מופקת בישראל. ובכל זאת בתי המשפט אינם סוגרים את הדלת בפני הטענה כי גם תוצרים של הכנסת עבודה ניתן לבחון לפי חלופת מקום הנכס המניב ולא רק לפי חלופת מקום ההכנסה. בקשר לכך מדגיש בית המשפט העליון כי מדובר במבחנים חלופיים ובית המשפט המחוזי קובע כי (א) לפקודה, 14 את ההוראה בסעיף " המתייחסת להכנסות "שמקורן בנכסים מחוץ לישראל" ראוי לפרש באופן רחב, כך שהיא חלה הן על הכנסות פסיביות, והן על הכנסות פירותית אחרות שמקורן בנכסים כאמור. על כן, שיטות עבודה, שיטות מכירה, מוצרים פיננסיים, מנגנונים שונים וכדומה, שפותחו על ידי תושב חוזר בתקופה בה היה בחו"ל, עשויים להיחשב כ"נכסים" לצורך קבלת הפטור לפי סעיף (א) לפקודה, ככל ש"נכסים" אלו הינם 14 בבעלות התושב החוזר, או ככל שההכנסה משולמת בזיקה ממשית אליהם. כך, אם מדובר ב"נכס" השייך למעסיק, אשר פותח על ידי התושב החוזר כחלק מעבודתו

מס הכנסה מאמרים

28 2021 פברואר 533 ידע למידע

של המערער מחוץ לישראל היו מועטים ) ביחס לימי העבודה בשנה. 21%( תלמי סיכומו של דבר, פסק הדין בעניין מחדד את הצורך בתכנון מס מוקדם טרם ההגעה או החזרה לישראל. זאת לצד בחינה מחדש של מנגנון הפקת ההכנסה לאחר מועד החזרה לישראל בנוגע להכנסות שמקורן ביגיעה אישית (הכנסות מעסק, הכנסת עבודה, הכנסה ממשלח יד ועוד). מובן כי יש ליתן את הדעת גם בנוגע לחשיפה אפשרית למוסד קבע שיוצרים לכאורה תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה לתאגידים זרים בישראל, כמפורט למשל . 13/2016 ' מס בעמדה חייבת בדיווח

לתשלום נוצרה מחוץ לישראל (לדוגמה: קצבה המשולמת על ידי חברה ישראלית בגין זכויות פנסיוניות שנצברו מעבודה בחברה קשורה המצויה בחו"ל). במצבים אלה תתעורר לדעתו של בית המשפט העליון השאלה אם זכאי הנישום להטבות לפי חלופת מקום הנכס המניב, אףף על פי שאינו זכאי לו לפי חלופת מקום הפקת ההכנסה. לדידו של בית המשפט דומה כי כל עוד מדובר בהכנסה פסיבית, יש להשיב בחיוב על שאלה זו, תוך ראיית החיוב שמכוחו משולמות הגמלאות כסוג של נכס. תלמי לבסוף ראוי להדגיש כי במקרה של אומצה כאמור על ידי פקיד השומה נוסחת ימי העבודה, הגם שנמצא כי ימי העבודה

הערות הכותב:

106 עניין תלמי, הע"ש ]1[

מס הכנסה מאמרים

2021 פברואר 533 ידע למידע 29

כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים רו"ח בועז דהרי

- תרומות מלכ"ר הפועל עבור אחרים שגייס מלכ"ר עבור צדדים שלישיים, אולם אין לו שיקול דעת בקביעת מקבל התרומה, לא יוכרו כהכנסה בדוחות על הפעילות של המלכ"ר ואינן חלק ממחזור הפעילות שלו. – התנאים שנקבעו בתקן מתנדבים בדבר האפשרות לכלול את שווי פעילות המתנדבים (כהכנסה וכהוצאה) בדוחות הכספיים של המלכ"ר הם תנאים נוקשים מאוד. התנאי הדרקוני ביותר הוא: "השירותים הם מהסוג הדורש מיומנות קביעה זו עשויה ומומחיות מקצועיים...". לעורר קשיים בלא מעט ארגונים שבהם . "המומחיות" הנדרשת היא "לב טוב" לפי התקן שווי הפעילות של מתנדבים המחלקים מזון לאלה שידם אינה משגת, מארחים חברה למי שבודד וכו' לא ייכללו בדוחות הכספיים. בפרקטיקה, ישנם ארגונים ידועים הכוללים את שווי פעילות המתנדבים אף על פי שאינם עומדים בהוראות הדווקניות של התקן. על נציגי המלכ"רים לבוא בדברים עם הרגולטורים כדי לפתור נושא זה מבעוד מועד. אין ספק שמבחינה כלכלית (גם אם כללי החשבונאות אחרים) הפעילויות

כללי

פורסם תקן 2020 בחודש אוגוסט , כללי חשבונאות 40 חשבונאות מספר ודיווח כספי על ידי מלכ"רים (להלן: "התקן"). התקן מחליף את גילוי דעת , כללי חשבונאות ודיווח כספי 69 מספר התקן יחול על דוחות על ידי מלכ"רים. כספיים שנתיים של מלכ"רים לתקופות או 2021 בינואר 1 המתחילות ביום . לאחריו הוועדה המקצועית מעודדת יישום מוקדם של התקן. מלכ"ר נדרש לדווח על ההשפעה של אימוץ הוראות המדידה של התקן במועד היישום לראשונה כתיאום של יתרות הנכסים נטו לתחילת התקופה שבה אומץ התקן לראשונה, ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה בגין שינויים במדידה הנובעים מהוראות תקן זה. ואולם מלכ"ר יישם את הוראות ההצגה של התקן למפרע. יודגש כי ליישום ההוראות הדווקניות של התקן (לעניין עסקאות סוכנות ופעילות להלן) עשויה 3 - ו 2 מתנדבים, סעיפים להיות השפעה מהותית על יכולת המלכ"ר לעמוד במגבלת שיעור הוצאות הנהלה וכלליות ממחזור הפעילות שלו.

הכותב - שותף, מחלקה מקצועית במשרד ליאון אורליצקי ושות'

Made with FlippingBook flipbook maker