ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

522

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 44 ׀ שנה 522 ׀ גיליון 2020 מארס ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

עמדות מס הכנסה ומס ערך מוסף - בזכיות בפרסים ובמחילה על יתרות ספקים שלא נפרעו אין ירושת הפסדים - היערכות בין דורית נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה ש ב לות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם

חשיפה לטענת עסקה מלאכותית בהעברת דירה במתנה לבן משפחה חבות בביטוח לאומי משנה את שיקולי הכדאיות של חברה משפחתית

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

522 מס' 2020 מארס

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

הווירוס קורונה גרם לטלטלה עולמית. מדי יום מתגלים עוד ועוד מקרי הידבקות בכל העולם, ולפי הדיווחים באמצעי התקשורת הגרוע מכל עוד לפנינו.

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

הווירוס החדש גרם לירידה קשה ביותר בפעילות הכלכלית. סין היא מפעל יצור ענקי וגם צרכנית ענקית, ושני התחומים הללו התכווצו וגרמו הן לירידה באספקת הסחורות והן לירידה בביקוש אף מצד הסינים עצמם. תחומי התעופה, המלונאות והאירוח בכל העולם ספגו מכה קשה, מדדי הבורסה יורדים, ומחיר הזהב עולה - כמו בכל מצב של אי ודאות. העסקים הפרטיים דורשים סיוע מהמדינה והממשלה הבטיחה שסיוע יינתן, אך בעצמה אינה יודעת כיצד תממן אותו. אם המגיפה לא תיעצר בקרוב אנו צפויים למיתון כלכלי כלל עולמי. נקווה שהצרה הזו תעבור שנה, 16 כמו שעבר מהעולם הנגיף סארס לפני כ ושמסכות נראה רק כתחפושת לפורים. ולמרות הכול, פורים שמח!

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

יו"ר שי מגל

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2020 מארס 522 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח מור אסי רו"ח מורד מני

עו"ד (חשבונאות) הורנשטיין ניר עו"ד עמיאל הלוי יצחק עו"ד (רו"ח) הלל בירנצויג איילת

משתתפים: אבירם רויטל, עו"ד (רו"ח) אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד גורנשטיין אלי, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) דואני ענת רו"ח רו"ח, עו"ד, אלימי גדי עו"ד, רו"ח אסנפי איתן עו"ד, רו"ח ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד בן משה טל רו"ח בר רונית רו"ח (עו"ד) בר-און גיא עו"ד, רו"ח ברגר אהרון עו"ד, רו"ח ג'אנה שוקי עו"ד גבע משה עו"ד גולדמן אורי עו"ד גולדמן שלי יועץ מס גל מיכאל עו"ד, רו"ח גרוס חגי רו"ח גרינברג גל עו"ד ורו"ח דהן יעקב עו"ד דולב בלט מיטל רו"ח דניאל יהל קרן עו"ד דניאל לילך רו"ח (משפטן) אבוחצירא יובל עו"ד, רו"ח אבירם רויטל עו"ד אטקין מוסקוביץ ג'ני

מיניביצקי יהושע, רו"ח עמפלי מאורי, עו"ד (רו"ח) פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח) עו"ד רו"ח פרנקל יועד עו"ד ורו"ח צרפתי קובי עו"ד (רו"ח) צרפתי רון עו"ד, רו"ח קדוש אבי עו"ד קוך אורית עו"ד, רו"ח קורן יוסי רו"ח קירו עופר מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי עו"ד רוטמן גיא עו"ד רון שגיב עו"ד שיכמן רונן רו"ח (משפטנית) שני ענבל עו"ד, רו"ח שער שניר עו"ד שקל יניב עו"ד, רו"ח שרים הדס רו"ח מיניביצקי יהושע רו"ח (משפטן) סנדו אייל רו"ח ויועץ פנסיוני עזרא ישראל עו"ד, רו"ח פרידמן אבי רו"ח פרידמן צבי

רו"ח הררי שלמה רו"ח וייסמן גבי

עו"ד רו"ח זריהן מאיר עו"ד חגאי-מולה רוני עו"ד (רו"ח) חונוביץ ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי עו"ד, רו"ח טבח שלומי עו"ד, רו"ח טיקוצקי ירון רו"ח (משפטן) יזרעאלי אלי עו"ד רו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי רו"ח, עו"ד ישועה יוסי עו"ד, רו"ח ישראלי קרן רו"ח כהן אריק עו"ד רו"ח כהן יובל

עו"ד כהן יוני עו"ד כהן קובי רו"ח כהן רן רו"ח כרמי אייל עו"ד כרמי מאיה

הורנשטיין ניר, עו"ד (חשבונאי) הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) כהן שראל עו"ד מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2020 מארס 522 ידע למידע 5

תוכן עניינים מאמרים ופסקי דין מס הכנסה עמדות מס הכנסה ומס ערך מוסף - בזכיות בפרסים ובמחילה על יתרות

רו"ח שלמה הררי ספקים שלא נפרעו פרשת בר רפאלי - ניהול הליך אזרחי בסוגיות מס

12

עו"ד ורו"ח יעקב דהן כשברקע מתנהל הליך פלילי ) לפקודה לא יחול ככל שפעילות התאגיד אינה בזיקה 2 ( 9 מלכ"רים – סעיף

14

רו"ח רונית בר; רו"ח (משפטן) ישי חיבה למדינת ישראל שליטה וניהול מישראל בתום תקופת ההטבות לעולה חדש

17

רו"ח, עו"ד, גדי אלימי או תושב ישראל ותיק

19 21

רו"ח (משפטנית) ענבל שני אין ירושת הפסדים – היערכות בין דורית יצואן ישיר או עקיף – על פי חוק עידוד השקעות הון

רו"ח (משפטנית) ענבל שני ורו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא

23 25

עו"ד רו"ח רמי אריה הקלות קטנטנות במיסוי משיכה מקופות גמל ופיצויים נדחו ערעוריהן של חברות קבלניות להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לבטל עו"ד לילך דניאל פס"ד דקל עובדים זרים בע"מ את חיובן בהיטל העסקה - גם הנישום וגם רשות המיסים נדרשים להציג עמדה אחידה בהליכים נפרדים עו"ד משה גבע פס"ד יעקב פאר המחוזי: הענקת פטור ממס ל"מוסד ציבורי" מחייבת רכיב של זיקה לישראל עו"ד לילך דניאל פס"ד ועידת מדעים וההשכלה האסלאמית נדחה ערעורה של חברה שהיא שלד בורסאי על ההחלטה כי רכישתה נועדה לצורך תכנון מס – לא עלה בידי בעליה להצדיק את הטעם המסחרי היסודי עו"ד שלי גולדמן פס"ד קבוצת אחים נאוי בע"מ שברכישתה - העליון: ההסדר הקובע מס מופחת על מכירת מניות חברה שקיימים בה רווחים ראויים לחלוקה שטרם חולקו – אינו חל בעת מכירת מניותיה של עו"ד לילך דניאל פס"ד דלק הונגריה חברה זרה על ידי חברה ישראלית נדחו ערעורים שהגישו יורשיו של בעל עסק שנפטר – אינם יכולים לקזז מהכנסותיהם את הפסדי העסק והפסדי ההון שהיו למנוח

27

31

33

36

39

גולדמן עו"ד שלי פס"ד פביו יחסקאל מלכסון אנגל ואירית מלכסון

42

תוכן עניינים

6 2020 מארס 522 ידע למידע

המחוזי: לא כל שינוי שעורכת חברה במודל העסקי שלה מצדיק את סיווג עו"ד לילך דניאל פס"ד ברודקום העסקה כ"מכירה" לצורכי מס מיסוי מקרקעין חשיפה לטענת עסקה מלאכותית בהעברת דירה במתנה לבן משפחה עו"ד רוני חגאי-מולה חשיפה למס גבוה במכירת דירת מגורים שהתקבלה בעסקת קומבינציה עו"ד מאיה כרמי 1.8.2013 שנערכה עד ליום נדחה עררם של בני זוג על שומות מס שנקבעו בקשר לרכישת ביתם ביישוב טבעון – ביצעו עסקת מתנה כדי מלהימנע מלשלם מס רכישה ' עו"ד שלי גולדמן פס"ד שמרת ואח הכרעה לעניין תחולת פטור מתשלום היטל השבחה לבנייה או הרחבה של דירת מגורים בנסיבות של בעלות בדירות נוספות באותו בניין שנמכרו עו"ד לילך דניאל פס"ד שלמה שילה התקבלה בקשת רשות ערעור שהגישה בעלת נכס בת"א – אין לחייבה בחובות שרבצו על הנכס בתקופה שאמה הייתה בעלת השליטה בחברה שבבעלותה מס ערך מוסף התנהלות כעסק וכעוסק לאורך שנים, הטילה חבות במע"מ על מכירה רו"ח רונית בר; רו"ח (משפטן) ישי חיבה "לא עסקית" רישום כעוסק ודיווח בהתאם ימנעו אפשרות לטעון בעתיד שחלק מהפעילות עו"ד משה גבע פס"ד אליטם וקינג ג'ורג' אינק אינה עסקית - נדחה ערעורה של חברה המפעילה אולם אירועים על החלטת מנהל מע"מ להטיל עליה כפל מס ולפסול את ספריה בגין הוצאת חשבוניות שלא כדין 70 עו"ד לילך דניאל פס"ד הרודיון התקבל ערעורה של רשות המסים על החלטת בית המשפט המחוזי לדחות את ערעורה על החלטת נאמן לאשר באופן חלקי בלבד תביעת חוב שהוגשה על ידה שיכמן עו"ד רונן פס"ד עו"ד פיני יניב ואח' בעניינה של חברה – נדחה ערעור חברה העוסקת בשיווק דלקים על החלטת מנהל מע"מ לבטל את רישומה כ"עוסק" - לא הוכיחה כי היא מקיימת פעילות עסקית אמיתית בתחום 76 עו"ד רונן שיכמן פס"ד דורון רובין השקעות וייעוץ בע"מ הדלק – התקבל הסדר טיעון בעניינו של בעל חברה שבאמצעות חשבוניות פיקטיביות ניכה חודש מאסר בפועל 15 מס תשומות שלא כדין בסך של מיליוני שקלים - ירצה 80 ' עו"ד רונן שיכמן פס"ד חסן ואח 65 68 72 46 50 52 55 58 61 עו"ד שלי גולדמן פס"ד מריאן רמוס היה הנכס -

תוכן עניינים

2020 מארס 522 ידע למידע 7

נדחה ערעורו של בעל עסק לרהיטים על שומת מס תשומות שהוצאה לו עו"ד לילך דניאל פס"ד חמאדה עאמר בגין הוצאת חשבוניות פיקטיביות נדחה ערעורו של בעל חברה ליבוא ושיווק בשר על שומת מע"מ שהוצאה לו בגין עסקאות מקרקעין שביצע – מדובר ב"עוסק" שביצע את העסקאות י עו"ד לילך דניאל פס"ד עמיאל לו "במהלך עסקיו" נדחה ערעורו של חבר מושב מבטחים על החלטת מנהל מע"מ להטיל עליו כפל מס תשומות – הוכח כי הוציא חשבוניות מס שלא כדין עו"ד שלי גולדמן פס"ד מיכאל פרץ התקבלה תביעתה של אזרחית בריטית נגד רשות המיסים - תבוטל החבות במיסי הייבוא שהושתו עליה עקב הכנסת יאכטה לתחומי מדינת ישראל עו"ד שלי גולדמן THREE D INVESTMENTS LTD פס"ד ביטוח לאומי לאור פסיקה חדשה בנושא - חבות בביטוח לאומי משנה את שיקולי רו"ח (עו"ד) גיא בר-און העמדת ערבות על נכס מחברה לחברה בבעלות בעל מניות אחד - עו"ד גיא רוטמן ) 1 (ט 3 דיווידנד או משיכה לעניין סעיף יתרת מחיר מקורי של נכס שנתקבל בירושה ונמכר בארה"ב עו"ד, רו"ח רויטל אבירם בידי יורש תושב ישראל שיעור המס על הכנסה מריבית המתקבלת בידי בעלי שליטה רו"ח (משפטן) אלי יזרעאלי שנתנו הלוואה לחברתם ) לעניין העמדת נכס כמשכון לשם רכישת דירה 1 (ט 3 מהיבטי סעיף עו"ד יניב שקל ועו"ד (רו"ח) איילת הלל-בינרצויג על שם החברה טיפול בחוב אבוד בשל הלוואת בעלים לרכישת מקרקעין שלא נמכרו עו"ד ורו"ח יעקב דהן רישום נכון של מכירות על פי החוק לעידוד השקעות הון 902 טופס עו"ד רו"ח רמי אריה הכדאיות של חברה משפחתית שאלות ותשובות מס הכנסה לפקודה לשם העברת מניות בחברה לחברה בבעלות מלאה 104

84

87

90

93

96

שימוש בסעיף

99

100

104

106

108

110

רו"ח יוסי ירון

112 114

עו"ד רו"ח יועד פרנקל תקופת שומה מיוחדת לחברה בת

תוכן עניינים

8 2020 מארס 522 ידע למידע

חובת הגשת דוח לשכיר שבנוסף משקיע במניות הנסחרות בחו"ל

עו"ד, רו"ח אבי פרידמן החודשים 24 ) לפקודה לעניין משיכת כספים ב- 3 (() 1 (ט 3 המנגנון הקבוע בסעיף עו"ד רו"ח יובל כהן שלאחר מועד ההשבה לחברה הערכת תמורה בגין העברת מניות בין בעלי מניות לצורך חישוב המס עו"ד רו"ח סיימון יניב הגשת דוחות למס הכנסה ומע"מ לזוג שנמצא בהליכי גירושין ומבקש כהן עו"ד קובי הפרדת תיקים מענק עבודה – "מס הכנסה שלילי" לעצמאי בעל משק חקלאי שביתו בנוי עליו עו"ד משה גבע הארכת תקופה בה ניתן לטפל בשומה סופית מתן זיכוי ממס זר לכל אחד מבעלי מניותיה של חברת בית ששילמה מס עו"ד, רו"ח רונן ארויו בחו"ל LP על רווחיה משותפות ב מבחני מקום תושבות לילדיהם של תושבי ישראל שהם סטודנטים בחו"ל רו"ח קרן יהל דניאל חודשים במהלך שנת המס 6 ושוהים בישראל (י) לפקודה 3 הכרה בהוצאה בגין ריבית בין חברות אחיות לפי סעיף עו"ד (רו"ח) איילת הלל בירנצויג אופציות המוקצות לנותן שירותים ימוסו במס שולי ולא במס הוני יועץ מס מיכאל גל עו"ד (חשבונאות) ניר הורנשטיין זיכוי בישראל בגין מס פדרלי ששולם בארה"ב על הכנסות משכר דירה עו"ד ורו"ח קובי צרפתי ועו"ד (רו"ח) רון צרפתי שהן פטורות בישראל חלוקה מנאמנות תושבי ישראל לנהנה תושב ישראל לעניין עמדה חייבת בדיווח רו"ח רן כהן אירוע מס במיזוג חברות בין שתי חברות בנות מס הכנסה ומע"מ מתקבולים בגין זכות שימוש באפליקציה שפיתחה חברה רו"ח (משפטן) אייל סנדו ישראלית המתקבלים מחברה בת בחו"ל תחילת מניין השנים לתקופה הנדרשת לחברת בית להחזיק קרקע שהושלמה רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא בניית בניין עליה ) 1 (ט 3 יתרת משיכת כספים לבעלי שליטה והטיפול המיסויי בה לפי סעיף עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ רו"ח גבי וייסמן קיזוז הפסדים בין חברות בית שבבעלות בעל מניות אחד

116

118

119

120

121 122

124

127

128

129

130

131

132 133

134

136

רו"ח (משפטנית) ענבל שני וכהכנסה לפי סעיפי הפקודה

138

תוכן עניינים

2020 מארס 522 ידע למידע 9

חובת דיווח ותשלום מס לתושב ישראל שהוא בעל שליטה בחבר בני אדם

רו"ח אייל כרמי תושב חוץ שהוא חברה זרה

139 141 142 143

עו"ד טל בן משה חישוב המס במכירת דירה באנגליה רו"ח, עו"ד יוסי ישועה העברת נכסי פעילות מעצמאי לחברה

רו"ח ויועץ פנסיוני ישראל עזרא העברת קרן השתלמות מחברה אחת לשנייה משיכת פיצויים פטורים לאדם בגיל הזכאות שמתחיל לקבל קצבה מקרן פנסיה - ומשמעותם לעניין קיבוע זכויות והיוון קצבה על פי רו"ח עופר קירו משיכת קופת גמל בידי יורשים קיזוז הפסדים בידי קבלן מבצע בגין פרויקט מרוויח מפרויקט מפסיד עו"ד, רו"ח ירון טיקוצקי קבלת מניות לא סחירות בעבור קישור בין משקיע וחברת הזנק עו"ד, רו"ח אבי קדוש נוסחת השילוב החדשה

144 145

146

עו"ד רו"ח מאיר זריהן

147 148

עו"ד, רו"ח הדס שרים מיסוי רווחים שוטפים במכירת שותפות הכרה בהוצאות משפטיות לחברה שהשקיעה בחברה אחרת בנכס שלא

רו"ח צבי פרידמן התקבלו הכנסות בגינו

149 150

עו"ד אורי גולדמן תפקיד המייצג בעת חקירת מס הכנסה של לקוחו אירוע מס במעבר מחברה אם בלוקסמבורג שמחזיק בה תושב ישראל עו"ד, רו"ח איתן אסנפי והופכת לחברה צרפתית א' עם הבחירות המבוקשות 161 נדרש למלא 2017 עובד שפרש החל משנת מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום שלו לעניין מיסוי כספי הפיצויים מיסוי מקרקעין עו"ד יוני כהן 60 פריסת שבח של נכס היסטורי לנישום מעל גיל מיזם ליזם אחר 38 מיסוי בעת מכירת פרויקט בנייה במסגרת תמ"א עו"ד שגיב רון היבטי מס ברכישת דירה שמיועדת להיהרס במסגרת תכנית פינוי/בינוי ותיועד

151

152

154

155

עו"ד, רו"ח שלומי טבח להשכרה כמחסן עד להריסתה

157 159 160

עו"ד אורית קוך חובת מיסוי מקרקעין במכירת דירות בידי עמותה עו"ד, רו"ח חגי גרוס מס שבח ומס רכישה בפירוק איגוד מקרקעין יום הרכישה ושווי הרכישה במכירת דירות שנבנו עבור קבלן

עו"ד מאיה כרמי בעסקת קומבינציה

162

תוכן עניינים

10 2020 מארס 522 ידע למידע

חישוב מס שבח על פחת רעיוני במכירת דירת מגורים שהושכרה

עו"ד, רו"ח יוסי קורן במסלול פטור ממס

163 165

עו"ד, רו"ח שוקי ג'אנה מס רכישה ברכישת קרקע חקלאית ניכוי הוצאות משפטיות משבח ריאלי שנובע בגין מכירת המקרקעין

עו"ד, רו"ח שניר שער נשוא התביעה

166

מס ערך מוסף

רו"ח שלמה הררי פטור ממע"מ על סחורה שנשלחה לאילת בדואר היבטי מע"מ בשיעור אפס בגין שירות הניתן בידי תושבת ישראל לחברה Expedia ו- booking תושבת חוץ באיתור דירות אירוח בחו"ל באמצעות אתר עו"ד, רו"ח אהרון ברגר היבטי מס תשומות ברכישת דירת מגורים מאדם פרטי בידי חברה עו"ד ג'ני אטקין מוסקוביץ למטרת מגורי עובדיה היבטי מע"מ הכרוכים בהפעלת מערכת לייצור חשמל ביתית – חובת הרישום עו"ד עמיאל יצחק הלוי כעוסק ודיווח על ההכנסות ממכירת חשמל היבטי מע"מ במתן שירותי תיירות קמעונאית על ידי סוכני נסיעות

167

168

170

176

עו"ד, רו"ח קרן ישראלי חובת רישום כעוסק מורשה לשותפות וחברה שנותנות

179

רו"ח גל גרינברג BACK TO BACK הלוואה רו"ח אריק כהן מע"מ בעסקת פינוי בינוי

181 182

ביטוח לאומי

רו"ח יהושע מיניביצקי עבודה מהבית לעצמאית בתקופת קבלת דמי לידה

183

כספים וחשבונאות שערוך נכסים בדוחות כספיים של חברה - היבט חשבונאי והיבט מס הכנסה

רו"ח אסי מור הוצאות פחת בגין רכוש קבוע ורישומן בדוח רווח והפסד על פי

184

רו"ח מני מורד 13 תקן חשבונאות מס'

185

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה בשורה לזכאים לפטור מניכוי מס במקור בעת משיכת סכומים מקופות גמל - רשות המסים בישראל מעתה ההליך יהיה פשוט ונגיש הרבה יותר

186

תוכן עניינים

2020 מארס 522 ידע למידע 11

אישור ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

רשות המסים בישראל 02-2020 ה"ב 2020 לשנת המס

187 213

רשות המסים בישראל 11/2019 ה"ב תיק עיזבון במשרד השומה קביעת מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים - רשות המסים בישראל 2020 שנת המס הקלה בניהול ספרים בנושא שימוש במערכת דיגיטלית לדיווח על רשות המסים בישראל הוצאות עובדים - הנחיות להגשת בקשה להקלה רשות המסים בישראל 2019 עמדות חייבות בדיווח שנת הודעה על דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" רשות המסים בישראל במע"מ ובמכס הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור - במשיכת סכומים רשות המסים בישראל מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות 2019 פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת המס

222

224 228

229

230

רשות המסים בישראל

236

ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי 2020 תשלום מקדמות לעצמאים לשנת

237

ידע במספר

241

מראה מקום

244

השתלמויות וכנסים

245

מדדים ושערי מט"ח

246 247

2020 מדדים לחודש ינואר

2020 שערים יציגים לחודש פברואר

חקיקה

תקנות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה)

עו"ד מיטל דולב בלט 2020 (תיקון), התש"ף-

248

12 2020 מארס 522 ידע למידע

מס הכנסה עמדות מס הכנסה ומס ערך מוסף - בזכיות בפרסים ובמחילה על יתרות ספקים שלא נפרעו רו"ח שלמה הררי

או בפעילות נושאת פרסים, יובאו בחשבון בקביעת רווחיו או הכנסתו..." אולם לא מדובר 2003 הסעיף חוקק בשנת בשינוי מגמה אלא במעין הבהרה, שהרי (להלן: ] 1[ עוד קודם לכן נקבע בעניין משולם "עניין משולם") שזכייה בפרס (במקום שלישי) בתחרות של אדריכלים דינה כהכנסה חייבת במס הכנסה, אף על פי שהזכייה לא זיכתה את האדריכל בעבודה שהרי לא הגיע למקום הראשון. עניין משולם עוגן וחזר ונשנה בחוזר מס ועוד. 17/2004 הכנסה לעומת זאת, בהקשר של מס ערך מוסף יש לבחון בעניין פרסים אם זו "עסקה". אם אין זו "עסקה", האם יש חבות מכוח סעיף 1975 לחוק מס ערך מוסף התשל"ו- 12 לחוק קבע, 12 (להלן: "החוק")? סעיף כדלהלן: "תרומה תמיכה או סיוע אחר

מבוא במאמר זה נציג את עמדת מס הכנסה ומנגד את עמדת מע"מ בשני מקרים: המקרה הראשון - זכייה בפרס כשאין התחייבות להעניק לזוכה בפרס ביצוע עבודה וכד'. המקרה השני: מחילה על יתרת ספק שלא תיפרע. נציג את עמדת מס הכנסה כפי שהיא עולה מהחקיקה ומהפסיקה, ומנגד נבחן את עמדת מע"מ בנושא. מלבד חיוב במע"מ מדין ביצוע "עסקה" ננסה להתמודד אף עם לחוק מס ערך מוסף. 12 לשון סעיף זכייה בפרס א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), 2 סעיף , קובע כדלהלן: 1961 התשכ"א- "השתכרות או רווח של אדם תושב ישראל, שהופקו או שנצמחו בישראל או מחוץ לישראל,...שמקורם בהימורים, בהגרלות

הכותב - מומחה מס בתחום מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ

מס הכנסה מאמרים

2020 מארס 522 ידע למידע 13

מקרה של אי פירעון לספק ומחיקת יתרת הספק והגדלת הכנסה חייבת (במישור ] 3[ מס הכנסה) היה במקרה של מוחמד עלי (להלן: "עניין מוחמד עלי"). מס הכנסה חייב אותו בהגדלת הכנסה בגין מחיקת יתרת הספק. לאחר הוצאת השומה על ידי מס הכנסה, רצה מס ערך מוסף לחייב אותו (אחרי מחיקת יתרת הספק בשומת מס הכנסה) לחוק, שהרי כתוצאה 12 מכוח סעיף ממחילת יתרת הספק יש או מחילה או תמיכה או סיוע. בעניין מוחמד עלי חלק בית המשפט על עמדת מע"מ, וקבע שמחילת יתרת הספק במס הכנסה לא תגרור חיוב במע"מ, שהרי הובהר שנרכשה סחורה בפועל, והסחורה נמכרה וחויבה במע"מ. התשומות שנדרשו בעת קבלת החשבונית מהספק בעבר שימשו לייצור עסקאות חייבות במע"מ, דהיינו בגין רכישת הסחורה כבר שולם מע"מ בעת מכירת הסחורה. משום כך לא נכון לחייב פעם שנייה במע"מ בגין רכישת הסחורה בטענה של מחילת יתרת ספק, שהרי מס עסקאות בגין רכישת הסחורה כבר שולם פעם אחת (בעת המכירה). שוב נמצאנו למדים שאותה סוגיה יכולה להקים חבות במס הכנסה אולם לא תקים חבות במע"מ. סיכום הצגנו שני מקרים שיש בהם חיוב במס הכנסה ומנגד אין חבות במע"מ.

(להלן: "תקבולים") שקיבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו..." 3 לחוק יש החרגה בתקנה 12 לסעיף 1976 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו פורטו מקרים 3 (להלן: "התקנות"). בתקנה של תרומה או תמיכה או סיוע שלא יהיו לחוק. 12 חייבים במע"מ למרות לשון סעיף מכל מקום, בעניין של פרסים שלא זיכו את הזוכה בעבודה (הכנסה), נקבע מפורשות בקובץ החלטות מיסוי שפורסם על ידי שבמקרה של זכייה בפרס ] 2[ מס ערך מוסף אין חבות במס ערך מוסף - לא מדין קיום לחוק. 12 "עסקה" ולא מדין תחולה לסעיף נמצאנו למדים כי בעניין זכייה בפרס שלא הניבה הכנסה (עבודה) מלבד הזכייה בפרס, עמדת מס הכנסה היא שיש חבות במס, ומנגד עמדת מע"מ היא שאין חבות במע"מ. מחילה מקרה נוסף של מחילה הוא מקרה של קניית סחורה מספק. לאחר כמה שנים מתברר הקונה לא שילם לספק בגין רכישת הסחורה, אך כיום הספק כבר לא קיים ואין למי לשלם. מס הכנסה שרואה יתרת ספק שבמשך כמה שנים לא נפרעה מבטל את ההוצאה, מגדיל בעקבות ביטול ההוצאה את הרווח של הקונה, ומוציא לו שומה על כך. ההסבר: רק הוצאה שהוצאה בייצור הכנסה היא הוצאה, וכאן יש הוצאה שלא הוצאה, שהרי ההוצאה לא שולמה. משום כך מס הכנסה לא יתיר לו את ההוצאה.

מס הכנסה מאמרים

14 2020 מארס 522 ידע למידע

לתקנות, עדיין יש לא מעט מקרים של אי 3 חבות במע"מ, למשל מקרים של מחילה על הלוואה בין-חברתית ועוד.

החידוש הוא שאף על פי שבמבט ראשון לחוק גורפת ומחייבת 12 נראה שלשון סעיף כמעט בכל מקרה של תמיכה או סיוע או תרומה שלא הוחרגו והופטרו מכוח תקנה

הערות הכותב: 1 ברוך משולם נגד פקיד שומה ת"א 609/68 עמ"ה ] 1[

) 2015 לקבוץ (הקובץ פורסם בסוף שנת 12 קובץ החלטות מקצועיות והוראות פרשנות בעמוד ] 2[ מוחמד עלי ויזאד אלמוחטסב למסחר והשקעות בע"מ נגד מנהל מע"מ 29316-04-13 ע"מ ] 3[ ירושלים

פרשת בר רפאלי - ניהול הליך אזרחי בסוגיות מס כשברקע מתנהל הליך פלילי עו"ד ורו"ח יעקב דהן

מאחורי סורג ובריח בעוד שעל בר רפאלי חודשי מאסר אשר ירוצו 9 עצמה, יושתו בעבודות שירות, לרבות קנסות בסך מיליוני ש"ח. הדיאלוג המתמיד בין המשפט האזרחי למשפט הפלילי בא לידי ביטוי בפסק

אין ספק, כי פרשת בר רפאלי היא מהמסקרנות שהיו בעת האחרונה, בפרט לאור מתווה הסדר הטיעון המסתמן בין הפרקליטות למשפחת רפאלי, בהתייחס לעבירות המס המיוחסות להן. על פי הפרסומים, במסגרת ההסדר, האם ציפי רפאלי צפויה לעונש מאסר של כשנה וחצי

הכותב - עורך דין ורואה חשבון יעקב דהן עוסק בתחום המסים, המסחרי והפיננסי, בעל ניסיון מקצועי בתחומו המשלב את תחום המשפט והחשבונאות, בעל ידע וניסיון רב בדיני המס הישראליים, בדגש על ליווי וייצוג מול רשויות המס, רשויות חקר ופרקליטות, בשלבים מנהליים ובערכאות, בהליכי שומה אזרחיים ובהליכים פליליים בתחום המס, הלבנת הון וצווארון לבן

מס הכנסה מאמרים

2020 מארס 522 ידע למידע 15

הוא כי הצדדים ניהלו את ההליך, העלו טענותיהם והביאו ראיותיהם, כאשר עין אחת ממוקדת בערעור, אך השנייה מופנית לעברו של הליך החקירה הפלילי." משמע, כלטענהעובדתיתשמועליתבמסגרת ההליך האזרחי, יש בה כדי להשליך להליך הפלילי, ובפרט, משעה שנמסרת גרסה במסגרת ההליך האזרחי, הרי שחזקה שזו הגרסה שתשמש את הנאשם במסגרת ההליך הפלילי, ולכן, נדרשת זהירות מרבית עת מעלים טענות עובדתיות, זאת נוכח משמעותן והשלכותיהן על הליך הפלילי שמתנהל במקביל. במסגרת ההליך האזרחי, אף הוגשו לתיק בית המשפט, חקירותיהן (שנוהלו במסגרת ההליך הפלילי) של בנות רפאלי ומעורבים נוספים, מהן ניתנו פרשנויות שונות למצב עובדתי קיים בשנות המס הרלוונטיות, כאשר עוד ניתן היה לקבל מהן רושם מסוים בכל הקשור לידיעתן בדבר עבירות המס שביצעו לכאורה, את התכנון הראשוני ואת הפעולות שננקטו בעקבות כך. סוגיית המנהל האישי עולה בפסק דין זה ומעלה שאלות משמעותיות וחשובות. בעדותה של בר רפאלי בעניין זה הנחשפת "עדותה זו של בפסק הדין, נזכר כי המערערת רחוקה מלהניח את הדעת. ההיגיון והשכל הישר אינם מאפשרים לקבל את הגרסה שהוצגה על ידי המערערת. יתר על כן, נראה כי גם במקרה זה, בדומה לסוגיית ניהול החברות הזרות כמתואר לעיל, המערערת ואמה מעבירות מאחת

הדין שניתן בפרשת רפאלי, בבית המשפט המחוזי בלוד. במסגרתו עולות השאלות כגון: מהי מידת האחריות הפלילית של בר רפאלי ובני משפחתה, נוכח גרסתן בהליך האזרחי. האם ציפי רפאלי, היא זו שניהלה את עסקיה של בר רפאלי ללא ידיעתה ו/או מעורבותה? ככל שמתווה הסדר הטיעון אכן יתגבש לכדי הוצאתו לפועל, האם בר רפאלי קיבלה כאן "הנחת סלב" או שלמעשה דינה כדין אמנים אחרים שהסתבכו עם רשויות המס? ומה משמעות המטוטלת באחריות הפלילית שבין אמן לבין מנהלו האישי בתיקים מול רשויות המס בישראל. במסגרת ההליך האזרחי שנוהל בעניינה של בר רפאלי בבית המשפט המחוזי מרכז בר רפאלי נ' 6418-02-16 ) בלוד, ע"מ (מרכז , פורסם כבר בתחילת פקיד שומה כפר סבא פסק הדין: "ערעור מס, העוסק בקביעת תושבותו של נישום לצורכי מס, כלל איננו חריג בנוף דיוני השומות וערעורי המס. עם זאת, במקרה שלפניי התנהלותם של הצדדים חרגה ממתכונת התנהלות שגרתית בהליכים מעין אלה, כאשר יש להניח כי התנהלות זו נעוצה בזהותה של המערערת.... הרי שברקע ניהולו של הערעור ריחפה ללא הרף העובדה כי במקביל אליו התנהלה כנגד המערערת חקירה פלילית שזכתה לתהודה ציבורית ותקשורתית רבה. עובדה זו ליוותה את כל שלביו של ההליך, והקשתה על ניהולו. הרושם שנוצר

מס הכנסה מאמרים

16 2020 מארס 522 ידע למידע

לשנייה את האחריות על עניינים מסוימים כמטוטלת, כאשר הרושם הוא שהדבר נועד לטשטש את העובדות כהווייתן." ניכר כי בכל הקשור לפן העובדתי, לא תמיד ברורה התמונה מה חלקו של המנהל האישי ומה חלקו ו/או ידיעתו של האמן בכל הקשור להתנהלותם הכלכלית בפרט בהתייחס להכנסות האמן. בנסיבות פרשת רפאלי, הדבר קשה עוד יותר לבחינה, נוכח העובדה, כי מדובר בבני משפחה אשר מטבע הדברים, מבקשים לגונן אחד על השני, תוך ראיה ברורה, כי ישנו סיכון מהותי להרשעה פלילית. יחד עם זאת, יש לבחון מהי מידת המעורבות של אמן בהחלטות העסקיות הנוגעות אליו, מה השכלתו והבנתו את הנושאים הכלכליים הסבוכים שבעתיים עת מדובר בפעילות גלובלית אשר חלים עליה חוקי מס שונים, מה גילו בעת ביצוע הפעולות, ועוד ועוד. לאור העובדה כי לנושא פנים רבות והשלכות שונות יש וצריך לשים את הדברים בגבולות הגזרה.

עוד במסגרת פסק הדין, ניתנה התייחסות מסוימת לנושא קבלת מתנות על ידי ידוענים, ועלתה השאלה האם הן חבות במס, התשובה שניתנה היא שכן, נוכח מערכת היחסים העסקית של "תן וקח" בין הידוען לחברה הספציפית. משום כך, חשוב לזכור, כי ידוענים רבים זוכים לקבל הטבות ומתנות שונות, עליהן גם חלים חוקי המס ויש לדווח עליהן בהתאם. יובהר, כי כל מקרה הוא בעל נתונים משתנים והוא נבחן בידי הרשויות על פי נסיבותיו הספציפיות, ולכן, יש להתייעץ עם עו"ד בעל הבנה הן במישור האזרחי מיסוי והן במישור הפלילי, כדי להביא לתוצאה האופטימלית עבור הנישומים/הנאשמים. לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד ורו"ח יעקב דהן אין לראות באמור ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, מטרתו היא אינפורמטיבית בלבד ויש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו.

מס הכנסה מאמרים

2020 מארס 522 ידע למידע 17

) לפקודה לא יחול ככל 2(9 מלכ"רים – סעיף שפעילות התאגיד אינה בזיקה למדינת ישראל רו"ח רונית בר; רו"ח (משפטן) ישי חיבה

יש לראות בה "מוסד ציבורי" כהגדרתו )(ב) לפקודה, ולפיכך היא זכאית 2 ( 9 בסעיף לפטור ממס על הכנסותיה מהשכרת המבנים בבית חנינה ובשועפט בהתאם )(א) לפקודה. 2 ( 9 לסעיף פקיד השומה טען מנגד, כי "מטרה ציבורית" היא מטרה המתייחסת לציבור תושבי המדינה וכי מטרה שהיא אינה מעניינו של הציבור בישראל, אינה יכולה להיחשב "מטרה ציבורית". בית המשפט קובע כי אמנם אין בלשון ההגדרה של "מוסד ציבורי" התייחסות מפורשת לזיקה הנדרשת בין הפעילות הציבורית למדינת ישראל ולציבור בישראל לצורך אישור המוסד כמוסד ציבורי. עם זאת, בית המשפט מסתמך על הלכת בית ,)10893/08 המשפט העליון לויפאסנה (בג"ץ שקבע כי תכלית החקיקה מחייבת פרשנות ) 2 ( 9 מצמצמת של המונחים שבסעיף לפקודה לעניין תרומות, כיוון שהכרה בגוף כמוסד ציבורי לעניין תרומות כמוה כאישור חלוקת הוצאות מאוצר המדינה. יותר מכך בעניין חוקה לישראל נקבע כי "הכרה בגוף כ"מוסד ציבורי" מקטינות

ניתן פסק דין 2020 בפברואר 3 ביום בעניין עמותת ועידת המדעים וההשכלה ). פסק 52882-02-17 האסלאמית (ע"מ דין עוסק בשאלה האם עמותת "ועידת המדעים וההשכלה האסלאמית" (להלן - "), שהיא עמותה העמותה " או " המערערת " המפעילה מוסדות חינוך בכפר ביר נבאלא ) 2 ( 9 פטורה ממס לפי סעיף , C שבשטחי לפקודה על הכנסותיה מהשכרת מס' מבנים בשכונות שועפט ובית חנינה, שבגבולות העיר ירושלים, לחברת לתועלת הציבור (חל"צ) שמפעילה בהם בתי ספר. כאמור, למערערת שתי פעילויות: האחת – הפעלת בתי ספר וגני ילדים בכפר ביר נבאלא הנמצא תחת שליטת הרשות הפלסטינית, תלמידים. האחרת – 800- בהם לומדים כ מבנים בעלותה בבית 4 המערערת משכירה חנינה ובשועפט (שכונות בירושלים) לחברה לתועלת הציבור (חל"צ) שמפעילה בהם בתי מיליון ש"ח 2 ספר, בתמורה חוזית של כ בשנה. המערערת טענה כי היא מקיימת פעילות חינוכית בביר נבאלא, המהווה לטענתה פעילות להשגת "מטרה ציבורית". בהתאם,

הכותבים - רו"ח רונית בר - ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ WWW.AHEC - TAX.CO.IL רו"ח (משפטן) ישי חיבה - שותף בפירמה - ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ WWW.AHEC - TAX.CO.IL

מס הכנסה מאמרים

18 2020 מארס 522 ידע למידע

בית המשפט דוחה גם את טענת המערערת לפיה השכרת המבנים בשכונות בית חנינה ושועפט לעמותה המפעילה בהם בתי ספר מהווה פעילות למטרה ציבורית וקובע פעילות זו היא פעילות מסחרית: "פעילות של שוכר אינה משליכה על פעילותה של המערערת עצמה." נציין בקצרה כי טענת העמותה כי חלק דמי השכירות לא נתקבלו בפועל וכי היא ויתרה על חלק מהם, לא תועדה ולא הוכחה, ולכן נדחתה. נקודה נוספת שנדונה היא שיעור הפחת על המבנים שהושכרו: בעוד שהעמותה טענה , טען פקיד השומה 4% לניכוי פחת של בלבד, תחת הטענה כי 2% לניכוי של המדובר בבניינים מבטון מזויין. בית המשפט קובע בעניין זה כי על הנישום הטוען לניכוי הוצאה חלה החובה להוכיח טענתו: "המערערת יכולה הייתה בקלות להוכיח את טיב הבניה של מבניה, אך היא בחרה שלא לעשות כן וטעמיה עמה". על כן נדחה בערעור גם בנושא זה. בשולי הדברים נזכיר ונציין כי שתי סוגיות נלוות ומהותיות יכולות לצוף בעניין הנדון (ויתכן וכבר צפו): האחת חובת ניכוי מס במקור על ידי העמותה מפעילת בתי הספר בבית חנינה ושועפט מתשלומים ששילמה לפקודה 170 למערערת – לפי הוראת סעיף (תשלום לתושב חוץ, שיש לו הכנסה חייבת בישראל). השנייה – הטלת מס ערך מוסף על עסקאות השכרת המבנים.

את הכנסות המדינה ממיסים, ושקול הדבר להגדלת הוצאות המדינה בדרך של חלוקת כספים". בהתאם, קובע בית המשפט כי תכלית החקיקה מחייבת גם בענייננו פרשנות מצמצמת של המונח "מוסד ציבורי" והוא רק על "מוסד ציבורי" שיוכיח רכיב יחול של זיקה למדינת ישראל ולאזרחיה בישראל ובחו"ל. לא עלה בידי המערערת בית המשפט קובע כי להוכיח כי קיימת זיקה בין פעילותה בביר נבאלא ובין מדינת ישראל: ● ● הנהנים (התלמידים, לא המורים…) הם פלסטינים ולא ישראלים (המערערת לא הביאה ראיות להוכיח כי בין התלמידים ישנם תושבי ירושלים נושאי תעודה כחולה, כטענתה, והודתה מפורשות שלא לומדים תלמידים ישראלים בבתי הספר שלה בביר נבאלא). ● ● תוכנית הלימודים היא פלסטינית והסילבוס ירדני ● ● התעודה המתקבלת היא פלסטינית ● ● המשכורות משולמות לפי דיני העבודה ברשות הפלסטינית ● ● העמותה מדווחת על משכורות העובדים שלה לשלטונות הרשות הפלסטינית ואינה משלמת בגינם מס שכר בישראל ● ● למורים אין תעודת הוראה ישראלית

מס הכנסה מאמרים

2020 מארס 522 ידע למידע 19

שליטה וניהול מישראל בתום תקופת ההטבות לעולה חדש או תושב ישראל ותיק רו"ח, עו"ד, גדי אלימי

לקיומם של עובדי מפתח ושדרה ניהולית מחוץ לישראל, במקרים מתאימים לשקול "הגירה" של החברות הזרות למדינות בהן ממילא קיים מערך ניהולי, ועוד. להלן נפרט בקצרה את השלכות המס האפשריות, אם היחיד המוטב המחזיק בחברה זרה, לא משכיל או לא יכול לקיים שליטה וניהול מחוץ לישראל בתום תקופת ההטבות: בראש ובראשונה, ככל שהחברה הזרה היא תושבת ישראל, הכנסותיה חייבות במס בישראל, ללא קשר למקום הפקתן. בהמשך, כאשר היחיד המוטב ימכור את החברה, תיתכן טענה לפיה לא יחול הפטור ), מהנימוק שהנכס 3 (ב)( 97 מכוח סעיף הנמכר הוא נכס בישראל ולאור הרציונל )(ג) (הקובעות 3 (ב)( 89 שבהוראות סעיף כי רווח ההון ממכירתו ייחשב כרווח הון (ב) 97 שהופק בישראל). נזכיר כי סעיף ) מעניק פטור ליחיד מוטב אף לאחר 3 ( תקופת ההטבות, באופן ליניארי, כך שרק חלק רווח ההון שנוצר לאחר סיום תקופת ההטבות ביחס לכלל תקופת ההחזקה במניות, יתחייב במס.

כידוע, חברה זרה תיחשב לחברה תושבת ישראל, אם השליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל על אף שהתאגדה מחוץ , בוצע תיקון 168 לישראל. במסגרת תיקון בהגדרת "תושב ישראל" לגבי חבר בני אדם. במסגרת התיקון, נקבעה הקלה לפיה במקרה שבו השליטה והניהול מופעלים בישראל בידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק ("יחיד מוטב"), החברה הזרה לא תיחשב לתושבת ישראל. נזכיר כי הפטור חל גם לגבי ניהול ושליטה על ידי "מי מטעמו" של היחיד המוטב. עוד נזכיר כי ככל שלחברה הזרה פעילות בישראל, למשל לאור פעילותו של בעל השליטה או מי מטעמו בישראל, היא אינה פטורה ממס על הכנסה שמקורה בפעילות זו. בעת האחרונה רבים מלקוחותינו מסיימים את תקופת ההטבות ונדרשים להיערך למשטר החדש שחל עליהם. ככל שאכן קיימים שליטה וניהול על ידי היחיד המוטב מישראל, עליו להיערך מבעוד מועד, לפני תום תקופת ההטבות, ולדאוג להעברת השליטה והניהול אל מחוץ לישראל. בפרט, עליו לדאוג להוציא לפועל את סמכויותיו ולבצע את הפעולות המהותיות עבור חברה בעת שהיותיו מחוץ לישראל, לדאוג

WWW.AHEC - TAX.CO.IL הכותב - ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

20 2020 מארס 522 ידע למידע

במקרה שבו לא מדובר במכירת מניות החברה הזרה אלא במכירת פעילות/ נכסים על ידי החברה הזרה, "התקלה" ודאית ומשמעותית אף יותר, משום שככל שמדובר בחברה תושבת ישראל מכוח "שליטה וניהול" בעת המכירה, יחולו על המכירה שתי רמות מיסוי – מס חברות במכירת הפעילות/הנכסים ומס דיווידנד בעת חלוקת הרווחים ליחיד המוטב. ככל שיוענק פטור ממס (חלקי או מלא) במכירת המניות, ניתן להמתיק את הגלולה על ידי פירוק ככל החברה לאחר מכירת הפעילות/הנכסים ובכך ליהנות מפטור ליניארי על רווח ההון בפירוק חלף מס מלא על הדיווידנד. לאור כל האמור לעיל, על היחיד המוטב המגיע לתום תקופת ההטבות לתת דגש על נושא השליטה והניהול. במקרים מתאימים, יש לשקול ביצוע שינוי מבנה ערב סיום תקופת ההטבות כדי לשמר את הפטור ממס המגיע לו, על עליית הערך בחברה עד לאותה עת וכן לשקול פניה לרשות המסים להסדרת משטר המס שיחול מאותה עת ואילך.

(ב) דווקא תומכת 97 לדעתנו לשון סעיף בתחולת הפטור שכן הפטור מוענק על רווח הון ממכירת נכס שהיה ליחיד המוטב מחוץ לישראל. אין ספק שנכס זה היה מחוץ לישראל עד לתום תקופת ההטבות; זאת ועוד, הרי שאף אם החברה היא מעתה תושבת ישראל לצורכי מס, עדיין מדובר בחברה שמאוגדת מחוץ לישראל וככזו, נחשבת עדיין לנכס מחוץ לישראל. ככל שיישלל הפטור חרף לשון הסעיף, על פי לפקודה, 168 פרשנות תכליתית של תיקון יש לכל הפחות להעניק פטור יחסי לגבי התקופה שבה אין ספק לגבי היות החברה זרה. בנוסף, ככל שהחברה הזרה נרכשה או הוקמה על ידי היחיד המוטב לפני הגעתו לישראל, ניתן לתמוך בעמדה לפיה הוא יהא פטור ממס בעת מכירתה (באופן ליניארי), על אף שזו נחשבת לתושבת ישראל מכוח שליטה וניהול במועד מכירתה. זאת, בשל ) לפקודה: הסעיף 3 (ב 97 הוראות סעיף מעניק פטור ממס ליחיד מוטב "במכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל, … ובלבד שבמועד רכישתו של נייר הערך היה תושב חוץ, ויחולו לעניין רווח ההון הוראות סעיף קטן (ב) כאילו נייר הערך היה נכס שהיה לו מחוץ לישראל לפני היותו לתושב ישראל."

מס הכנסה מאמרים

2020 מארס 522 ידע למידע 21

אין ירושת הפסדים – היערכות בין דורית רו"ח (משפטנית) ענבל שני

המונח "אותו אדם" כולל גם את יורשי הנישום שנפטר. לעניין הפסד הון – אמנם המונח "אותו אדם" אינו מופיע. עם זאת נקבע כי לצורך קבלת הפרשנות ולפיה הסעיף מאפשר קיזוז הפסדי הון (ב) יכלול את 92 על ידי יורש, נדרש שסעיף המונח "יורש" באופן פוזיטיבי. היעדר (ב) לפקודה, אינו 92 המונח "אדם" בסעיף יוצר הסדר המתייחס ליורש שאינו נזכר בסעיף. בית המשפט סוקר דינים זרים, וכפי שנכתב, נכון להיום, רוב המדינות - דוגמת אנגליה, ארצות הברית, קנדה וגרמניה – אינן מאפשרות הורשת הפסדים, ואילו מעט מהמדינות למשל הודו ואוסטריה – מאפשרות הורשת הפסדים ליורש הממשיך את עסקו של המוריש. בשורה התחתונה: אף שיורש נכנס לנעלי המוריש בעניין יום הנכס הנמכר ועלותו, עדיין עליו לשלם מס רווח הון על מלוא צמיחת הרווח גם לגבי תקופתו של המוריש, ובחסות בית המשפט – ללא אפשרות לקזז

התקבל פסק דין בעניין 2020 לינואר 14 ב- ,12837-06-17 מלכסון ודינשטיין (ע"מ ואחרים), שבו נדחו ערעוריהן של שתי יורשות של מר צבי דינשטיין, שצבר הפסד הפסד מיליון ש"ח ו 2.6- מעסק בסך של כ , ובנותיו תבעו מיליון ש"ח 46 הון בסך של כ את הפסדיו בדוחותיהן כיורשות. נציין כי קדם לפסק הדין דנן פסק דין שכבר עסק בשאלת הורשה וירושה של הפסדים (פס"ד שרגא אורי ובנימין), שבו נקבע כי הפסדים עסקיים אינם בני הורשה, ועל כן נדחתה בקשת הנישומים לקזז הפסדים עסקיים של מורישה שנפטרה משבח מקרקעין שנצמח ליורשים עוד בשנת הפטירה ממכירת נכס המקרקעין ששימש את המורישה בעסק. במקרה דנן טענו המערערות כי אין להחיל עליהן את פס"ד שרגא שכן הוא מוטעה, וכן משום שדן בירושת הפסד מעסק בעוד עיקר המחלוקת בעניינן נוגעת לירושת הפסד הון. בית המשפט ניתח תחילה את לשון סעיף לפקודת מס הכנסה הדן בקיזוז הפסדים 28 מעסק, וקובע שהקיזוז יותר רק "לאותו אדם". אין עיגון לשוני לפרשנות ולפיה

WWW.AHEC - TAX.CO.IL הכותב - ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

22 2020 מארס 522 ידע למידע

והפסדים הוניים ו/או עסקיים – ראוי שישקלו לבצע מכירת נכסים או פעילות עוד בחייהם, תוך כדי ניצול ההפסדים כאמור, ולא יותירו את המצב כפי שהוא – ליורשיהם בעתיד. לדעתנו מכיוון שניתן למצוא טעם כלכלי רב בניצול הפסדי מוריש על ידי יורש, הגם שלשון החוק אינה מאפשרת, טענת רשויות המס למלאכותיות כאשר תבוצע היערכות נכונה – תהא חיוורת. נציין כי היערכות כזו הכרחית ודומה להיערכות נכסית ומיסויית בידי עולה חדש ותושב חוזר ותיק הנמצאים בשלהי השנה התשיעית ולקראת סיום עשר שנות הפטור ממס.

הפסדי הון של המוריש, הגם שלפעמים מדובר באותו נכס ואז נוצר עיוות כלכלי מהותי. בסיום פסק הדין ציין כב' השופט כי הרי בסוגיית קיזוז הפסדי המוריש, ככל שיש טעמים להתירו, על המחוקק לדון בעניין ולפעול לתיקון הוראות הפקודה כפי שימצא לנכון. דרכי התמודדות כל עוד לא ייקבע אחרת, הדין הפסוק הוא כי לא ניתן לקזז הפסדים עסקיים או הוניים של מוריש, על ידי יורשיו. אמנם אין אדם יודע את יומו. עם זאת, ולגבי אנשים "מבוגרים", אשר להם נכסים

מס הכנסה מאמרים

2020 מארס 522 ידע למידע 23

יצואן ישיר או עקיף – על פי חוק עידוד השקעות הון רו"ח (משפטנית) ענבל שני ורו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא

, ההתקנה נעשית אצל 2 פי הזמנה של חברה , 2 , אחריות החברה היא מול חברה 2 חברה . 2 תכניות הרכיב מופקדות אצל חברה צד להסכמים, למשא ומתן אינה החברה ולתמחור המערכת מול לקוח הקצה וכל ההתקשרות של החברה נעשית רק מול . במרבית המקרים החברה אינה 2 חברה יודעת את זהות לקוח הקצה. מחיר המערכת הביטחונית אינו מופרד לרכיביה השונים, לרבות הרכיב הספציפי שמיוצר על ידי החברה. החברה מקבלת בש"ח ואינה מתומחרת 2 הכנסותיה מחברה במטבע זר לפי ההסכם מול לקוח הקצה בחו"ל. הבקשה החברה ביקשה כי יראו את המכירות כמבוצעות 2 המבוצעות באמצעות חברה במישרין ללקוח הקצה על ידי החברה, לצורך עמידה בתנאי מפעל בר תחרות א לחוק עידוד השקעות 18 הקבוע בסעיף הון, כך שיראו בה למעשה כיצואן ישיר. החלטת המיסוי בנסיבות אשר תוארו לעיל, נקבע כי אין מדובר ביצואן ישיר, משום שכל הסיכונים

בהחלטת מיסוי שאינה בהסכם, בנושא יצוא עקיף של רכיב במוצר אחר, נקבע כי מכירות המבקשת לא יחשבו כיצוא, לעניין החוק לעידוד השקעות הון. על מנת ליהנות מהטבות המיסוי של יצואן ישיר מבלי להיות מוגבלים במבחנים המחמירים של יצואן עקיף, רצוי שהחברה תהיה חלק ממערך ההסכמים הכולל, ותוודא עמידה במבחנים נוספים (לרבות מט"ח, עלויות ועוד) אשר יסייעו למעמד הנכסף של יצואן ישיר. פורסמה החלטת מיסוי מספר 2020 בינואר שאינה בהסכם, בנושא יצוא עקיף 2697/20 של רכיב במוצר אחר. נקבע בה כי מכירות המבקשת לא יחשבו כיצוא, לעניין החוק לעידוד השקעות הון. תמצית העובדות בהחלטה חברה תושבת ישראל העוסקת בפיתוח וייצור של רכיב המשולב במערכת ביטחונית. המערכת מיוצרת על ידי חברה "), אשר 2 אחרת בישראל (להלן: "חברה מייצאת את המערכת ללקוחות הקצה מחוץ לישראל. בהסכם ההתקשרות של החברה עם הלקוח ) מופיע כי: יצור הרכיב נעשה על 2 (חברה

WWW.AHEC - TAX.CO.IL הכותבים - ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

24 2020 מארס 522 ידע למידע

יהיה קשה עד בלתי אפשרי לטעון לגביה ליצוא ישיר. כדי ליהנות מהטבות המיסוי של יצואן ישיר מבלי להיות מוגבלים במבחנים המחמירים של יצואן עקיף, רצוי שהחברה תהיה חלק ממערך ההסכמים הכולל, ותוודא עמידה במבחנים נוספים (לרבות מט"ח, עלויות ועוד) אשר יסייעו למעמד הנכסף של יצואן ישיר. הקפדה כזו לרוב ישימה ואכן מצדיקה את המאמץ הכרוך ביישומה. עם זאת, כיון שמדובר בחישוב מחדש של תהליך עסקי, הכרוך בעלויות לא מועטות – יש לעשות הליך זה עוד מראשיתו בליווי אנשי מקצוע כדי שהיעד של הטבת המס יושג. למשרדנו ניסיון רב בליווי יצואנים ישירים ועקיפים מתחילת התהליך ועד סופו, כולל החלטה לגבי אזור הפיתוח הרלוונטי. משום שלכל חברה יש "לתפור חליפה ייחודית" נשמח לסייע ולקדם חברה רלוונטית, אל היעד הנכסף.

והסיכויים החלים על הייצור והייצוא ולא על החברה. 2 חלים על חברה עם זאת נקבע כי ניתן לראות בחברה כיצואן עקיף, המוכר רכיב במוצר אחר, או אז תצטרך החברה לעמוד בתנאים הקבועים בחוק ובתקנות, לרבות מכירות בשוק או יותר וסכום 50% מסוים בשיעור של מיליון ש"ח 15 מכירות שלא יפחת מ משמעויות ההחלטה ותובנות שוב קיים מתח בין יצואן ישיר לבין יצואן עקיף. חברות מעוניינות להיות יצואן ישיר כדי לא לעמוד ברף מבחנים גבוה כגון מחזור מכירות ושיעור מכירות לשוק מסוים, רף שאינן מגיעות אליו, שאלמלא כן היו טוענות ליצוא עקיף. רשות המסים מחדדת שוב ושוב בהחלטות מיסוי כי כדי להיות יצואן ישיר יש לשאת במלוא הסיכונים והסיכויים מול לקוח הקצה בחו"ל. חברה, אשר ברי שהקשר המסחרי והחוזי שלה הינו אך ורק מול היצואן הישראלי הישיר, ואינה מכירה את לקוח הקצה,

מס הכנסה מאמרים

2020 מארס 522 ידע למידע 25

הקלות קטנטנות במיסוי משיכה מקופות גמל ופיצויים עו"ד רו"ח רמי אריה

תערוך להוראות אלו התאמות מדי שנה במידת הצורך. . בכל שנת מס תותר רק משיכה אחת 2 מתוקף הוראות אלו, ללא ניכוי מס במקור מכל הקופות על שם המבקש. תנאים לאישור משיכת כספי פיצויים בפטור מניכוי מס במקור . סכום כספי הפיצויים הצבורים אצל 1 ש"ח. 10,000 המשלם אינו עולה . מקור כספי הפיצויים הינו בהפקדות 2 מעסיק לקופת גמל אשר נעשו בגין תקופות עבודה שהסתיימו עד לתום שנת המס שקדמה לשנת הגשת הבקשה למשיכת הכספים. . סך הכנסותיו של המבקש בשנת המס, 3 לרבות כספי הפיצויים שבכוונתו ש"ח לגבר 59,000 למשוך, לא יעלה על ש"ח לאישה. 72,000 ו- . הסכום המרבי של כספי הפיצויים 4 שיותרו בתשלום למבקש ללא ניכוי הפרש מס במקור יהיה עד גובה " 10,000 ", אך לא יותר מסך של ההכנסה

הנכונות של רשות המסים לתת הקלות במיסוי משיכות מקופות גמל ופיצויים ראויה ויפה, אך לא כאשר הקלות אלו מותנות בתנאים רבים, אשר ייגרמו לכך שהניצול שלהן יהיה כמעט בלתי אפשרי במרבית המקרים. ניתן יהיה לזכות בהקלות אלו רק במקרי קיצון ובסכומים נמוכים מאד של משיכה, בכפוף ליתרות והכנסות של המושך. על פי המצב הנהוג כיום, אדם המבקש למשוך סכומים מקופת גמל באופן חד פעמי וכן המבקש למשוך סכומים ממרכיב הפיצויים, אשר לא ניתנו לגביהם הנחיות ניכוי מס מהמעסיק, נדרש לפנות למשרד השומה לצורך קבלת אישור ניכוי מס במקור ולהציגו בפני קופת הגמל, חברת הביטוח או קרן הפנסיה. פרסמה רשות המסים 22.1.2020 ביום לגבי הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור פטור ממס במקור בעת משיכת סכומים מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות, בתנאים הבאים: . ההוראות תקפות החל ממועד פרסומן 1 . רשות המסים 31.12.2020 ועד ליום

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

26 2020 מארס 522 ידע למידע

תנאים לאישור משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה, במסגרת אותה בקשת משיכה. כדי למשוך הן כספי פיצויים והן כספי תגמולים לקצבה, במסגרת אותה בקשה, יש צורך בהתקיימות כל התנאים המפורטים להלן: . סכום כספי הפיצויים הצבורים אצל 1 ש"ח. סכום 5,000 המשלם אינו עולה כספי התגמולים לקצבה הצבורים אצל ש"ח. 4,000 המשלם אינו עולה על . מקור כספי הפיצויים והתגמולים הינו 2 בהפקדות שנעשו בגין תקופות עבודה שהסתיימו עד לתום שנת המס שקדמה לשנת משיכת הכספים. . סך הכנסותיו של המבקש בשנת המס, 3 לרבות כספי הפיצויים שבכוונתו ש"ח לגבר 45,000 למשוך, לא יעלה על ש"ח לאישה. 58,000- ו . הסכום המרבי של כספי התגמולים 4 לקצבה שיותרו בתשלום למבקש ללא ש"ח. 4,000 ניכוי מס במקור יהיה עד הסכום המרבי של כספי הפיצויים שיותרו בתשלום למבקש ללא ניכוי מס ש"ח. 5,000 במקור יהיה עד לסך של כעולה מצבר התנאים האמורים, נראה כי אפשרויות הניצול של הזכות לפטור ממס מניכוי במקור במשיכות, תהיה מצומצמת ביותר, כך שרק מעטים אכן ייהנו בפועל מההקלות – וחבל!

" - ההפרש בין הפרש ההכנסה ש"ח. " 4.1 סך ההכנסות המרבי הנקוב בסעיף בהוראות, לבין סך ההכנסות הכולל עליו הצהיר המבקש בטופס ההצהרה החתום למשיכת הכספים, כפי שהוגש למשלם. תנאים לאישור משיכת כספי תגמולים לקצבה בפטור מניכוי מס במקור: . סכום כספי התגמולים לקצבה 1 הצבורים אצל המשלם אינו עולה על ש"ח. 15,000 . משיכת כספי תגמולים לקצבה בפטור 2 מניכוי מס במקור תתאפשר רק למבקש שהצהיר בפני המשלם כי אין ולא צפויות לו הכנסות חייבות במס בשנת המס בה מתבקשת המשיכה, כמפורט בנספח. . הגשת בקשה למשלם למשיכת סכום 3 כספי התגמולים לקצבה ללא ניכוי מס במקור תתאפשר רק החל מהרבעון האחרון של שנת המס, כלומר, החל בשנת המס. 1.10 מיום . אין ברישומי המשלם נתונים אודות 4 הפקדות שוטפות לפיצויים ו/או תגמולים במהלך שנת המס בה מבוקשת משיכת כספי התגמולים לקצבה. . הסכום המרבי של כספי התגמולים 5 לקצבה שיותרו בתשלום למבקש ללא ש"ח. 15,000 ניכוי מס במקור יהיה עד

מס הכנסה פסקי דין

2020 מארס 522 ידע למידע 27

נדחו ערעוריהן של חברות קבלניות להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לבטל את חיובן בהיטל העסקה – פס"ד דקל עובדים זרים בע"מ עו"ד לילך דניאל

34974-12-17 תקציר ע"מ המחוזי בתל-אביב בבית המשפט: כב' השופטת י' סרוסי לפני: דקל עובדים זרים בע"מ המערערים: פקיד שומה גוש דן המשיב: 3.2.2020 : ניתן ביום

עובדים זרים בענף הבניין, כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם. אין מחלוקת כי עובדי המערערות עונים להגדרת "עובד זר" לפי חוק עובדים זרים, ומקום מושבם הקבוע הוא בסין, מולדובה, רומניה ובולגריה. בין מדינות המוצא של העובדים ובין מדינת ישראל נחתמו אמנות למניעת מיסי כפל, ובהן סעיף אי הפליה באמנת המודל של 24 המופיע כסעיף באמנות המס 25 וכסעיף OECD- ארגון ה הרלוונטיות למדינות המוצא. עניינם של ההליכים דנן בטענת המערערות כי יש לבטל את חיובן בהיטל העסקת (א) לחוק התכנית 45 עובדים זרים לפי סעיף להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית ), משום שחיוב 2004 ו- 2003 לשנות הכספים זה סותר את סעיפי אי ההפליה שבאמנות לעיל. סעיף זה קובע כי מעסיק חייב בהיטל

בית המשפט המחוזי דחה את ערעוריהן של כמה חברות קבלניות להעסקת עובדים זרים בענף הבניין להורות על ביטול חיובן בהיטל העסקת עובדים זרים, מהטעם שחיוב זה סותר את סעיפי אי ההפליה שבאמנות למניעת מיסי כפל שעליהן חתומה מדינת ישראל. נקבע כי הטלת ההיטל אינה עומדת בסתירה לאמנות המס האמורות וכי תוצאה לפיה אין לאכוף את החוק על המערערות רק משום שהן בחרו שלא לקיים אותו, אינה מתקבלת על הדעת שכן היא תוצאה שבה "יוצא חוטא נשכר" ובכך היא סותרת את תקנת הציבור ופגומה מבחינה מוסרית.

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענת הצדדים

המערערות פועלות בתחום הבנייה ועונות להגדרת קבלן כוח אדם להעסקת

מס הכנסה פסקי דין

28 2020 מארס 522 ידע למידע

במחלוקת וממילא לא נשאו בכל הוצאה בגינו, ועל כן אינן רשאיות לטעון כי ההיטל "גולגל" על שכר עובדיהן הזרים ודי בכך כדי לדחות את הטענה כי הגלגול הכלכלי של ההיטל לשכר העובדים מפר את הוראת אי ההפליה שבאמנת המס. עוד הובהר כי אף אם יימצא מעסיק שגלגל את ההיטל לשכר עובדיו הזרים, אין בכך לגרוע מזכותו של אותו עובד לתבוע את מעסיקו בערכאות המשפטיות. משום כך לא ניתן לומר כי הטלת ההיטל עומדת בסתירה לאמנה למניעת מיסי כפל שבין ממשלת מדינת ישראל ובין ממשלת סין. זאת ועוד, קבלת טענת המערערות תוביל לתוצאה אבסורדית לפיה דווקא פעולה זו של הגלגול האסור היא שתפטור את המעסיק מתשלום ההיטל, בהסתמך על טענת אי ההפליה שבאמנת המס. לדעת השופטת, תוצאה לפיה אין לאכוף את החוק על המערערות רק משום שהן בחרו שלא לקיים אותו, אינה מתקבלת על הדעת, שכן היא תוצאה שבה "יוצא חוטא נשכר" ובכך היא סותרת את תקנת הציבור ופגומה מבחינה מוסרית. עוד סברה השופטת כי צודק המשיב בטענתו כי קו הטיעון של המערערות לא רק שאינו מפחית את ההצדקה לגבות מהן את ההיטל אלא אף מעצים אותה, שכן אם הן טוענות כי ההיטל גולגל על ידי "כוחות השוק" לשכר העובדים הזרים, לא ברור כיצד הדבר מתיישב עם העובדה שהן לא שילמו בפועל את ההיטל לרשויות המס.

מסך כל ההכנסה של עובד 20% בשיעור של זר ששילם בשנת המס, ואם העובד הזר מועסק על ידו לפי היתר להעסקת עובד זר בענפים אלה יהא שיעור ההיטל בענף . עוד מורה הסעיף כי ההיטל 15% הבניין - לא ינוכה, במישרין או בעקיפין מההכנסה של העובד הזר. לטענת המערערות, בחינה מהותית וכלכלית של ההיטל מלמדת כי על אף האיסור לגלגל את ההיטל לפתחו של העובד הזר, ועל אף שהחבות המשפטית לתשלום ההיטל מוטלת על המעסיק, כוחות השוק יגרמו להשתת ההיטל על העובד הזר באמצעות הפחתת משכורתו "ברוטו" וכתוצאה מכך לפגיעה בשכרו "נטו". המערערות אף תמכו את טענתן זו בחוות דעת כלכלית, לפיה בשוק חופשי שלא מתקיימות בו נקודות קיצון, כגון תשלום שכר מינימום לעובד, כוחות השוק יגלגלו בהכרח לפחות חלק מההיטל על העובד הזר באמצעות הפחתת שכרו ברוטו. עוד נטען כי הטלת ההיטל על משכורות העובדים הזרים שקולה, מבחינה כלכלית, לאי התרת חלק מהוצאות המשכורת בחישוב הכנסתו החייבת של המעסיק, וזאת בניגוד להוראות האמנות הדורשות כי לא יהיה הבדל באופן התרת הוצאות משכורת לצורכי מס בין מעסיק של עובד זר לבין מעסיק של עובד מקומי. בית המשפט קבע: כב' השופטת י' סרוסי קבעה כי דין הערעורים להידחות. כבר בפתח הדברים הבהירה השופטת כי אין חולק שהמערערות לא שילמו את סכום ההיטל השנוי

מס הכנסה פסקי דין

2020 מארס 522 ידע למידע 29

מטעם המערערות אינו נוקב בחוות דעתו את השיעור שבו ירד כביכול שכרם של העובדים הזרים כתוצאה מההיטל. על כן התוצאה היא שהמערערות לא הוכיחו מה שיעור ההיטל שגולגל, אף בהנחה שגולגל, ולכן שיעור זה אינו ידוע., נקבע כי די בכך כדי לשמוט את הקרקע מתחת טענתן כי יש להורות על ביטול ההיטל שגולגל. עוד דחתה השופטת לגופן את טענות המערערות כי ההיטל מגולגל בפועל על שכר העובדים הזרים וכי ההוראה האוסרת על גלגולו של ההיטל אינה נאכפת ולא יכולה להיאכף. נקבע, כי המערערות לא הניחו כל תשתית עובדתית לטענתן כי ההיטל, או חלקו, אכן מגולגל על שכר העובדים הזרים, וכי חוות דעת המומחה מטעמן אינה מתיימרת להניח תשתית עובדתית אלא להציג תיאוריה כלכלית בסיסית לפיה השתת מס על מעסיקים גורמת לחלוקת נטל המס בינם לבין העובדים. הודגש כי לא ניתן לבסס מסקנה משפטית על תיאוריה כלכלית המנותקת מעובדות המקרה הקונקרטי הנבחן ולכן צודק המשיב בטענתו כי אין ענייננו בשדה המחקר המדעי אלא בשדה המשפט שבו על טוען טענה לבסס תשתית עובדתית ולהוכיח אותה בראיות קבילות וממשיות. מאחר שתשתית עובדתית כזו לא הונחה, אין מנוס מהמסקנה כי המערערות כשלו בהוכחת העובדות שעל בסיסן נבנתה התיאוריה הכלכלית של המומחה מטעמן.

לדעת השופטת, נראה כי המערערות מבקשות לעשות עושר ולא במשפט, דהיינו גם ליהנות מהפחתת שכר עובדיהן בשיעור ההיטל (או חלקו) וגם להימנע מתשלומו לרשות המס. זאת בהסתמך על הטענה כי הפחתת השכר על ידי אותם כוחות שוק שכביכול אינם בשליטתם, עומדת בניגוד לאיסור ההפליה באמנת המס וגורמת לבטלות ההיטל. די בכך כדי שלא לפטור את המערערות מתשלום ההיטל. עוד הוסיפה השופטת כי קבלת טענת המערערות תוביל לתוצאה לפיה הן לא יידרשו לשלם היטל עובדים זרים בעוד חברות אחרות במצבן, שקיימו את החוק, ישלמו את ההיטל – תוצאה שתקנה יתרון תחרותי למי שמפר את החוק ותעודד את הפרתו. הובהר כי טענת המערערות לפיה כלל המעסיקים מגלגלים את ההיטל לשכר העובדים הזרים כפועל יוצא של "כוחות השוק", אין בה להסיר מעליהן את האחריות לגלגול ההיטל על עובדיהן. ניסיון המערערות להתפלפלות משפטית לפיה כוח חיצוני הוא שאחראי לגלגול ההיטל ולא הן, אין בו לשנות את העובדה שהן חלק מאותם "כוחות שוק" שגלגלו (כך לטענתן) את ההיטל לשכר העובדים. עוד הוסיפה השופטת כי אף בהנחה שחלק מההיטל אכן מגוגל כלכלית על שכר העובדים, כטענת המערערות, מובן כי אין בכך להביא לבטלותו של מלואשיעור ההיטל אלא, לכל היותר, לבטלות החלק היחסי אשר הוכח כי גולגל. לא בכדי המומחה

מס הכנסה פסקי דין

30 2020 מארס 522 ידע למידע

לחייב את הרשות לקבוע פשרה זהה גם בעניינו, ולו הייתה הרשות מחויבת לחתום על הסכם זהה עם נישומים אחרים, באופן המנציח את שגיאתה, היה הדבר פוגע באופן בלתי מוצדק בקופה הציבורית. עוד נמצא כי לרשות המיסים מדיניות עקבית וברורה בהוצאת שומות ניכויים בגין היטל העסקת עובדים זרים, ומספרם הרב של ערעורי המס שהתנהלו בעניין זה והשומות שהוצאו מלמדים בבירור כי לנישומים רבים הוצאו שומות זהות לאלו שהוצאו למערערות ובמסגרתן חויבה העסקת העובדים הזרים בהיטל. סוף דבר הערעורים נדחו; המערערות יחויבו, ביחד ולחוד, בהוצאותיו המשפטיות של המשיב, ש"ח. 50,000 בסכום של

כפועל יוצא, המערערות לא הוכיחו את הקשר הסיבתי בין הטלת ההיטל לירידה בשכרם של העובדים הזרים, אף בהנחה שהיו מוכיחות את הירידה בשכר. עוד נקבע כי המערערות לא הוכיחו שגביית ההיטל עומדת בסתירה להתחייבויותיה הבין-לאומיות של מדינת ישראל במסגרת אמנת המס שעליה חתמה ולא הוכיחו כי היטל העסקת עובדים זרים גולגל על שכר העובדים הזרים וממילא לא העמידו את התשתית הנדרשת לביסוס טענת ההפליה הנטענת על ידן. לבסוף דחתה השופטת גם את טענת המערערות לאכיפה בררנית ונקבע כי בסופו של דבר על בית המשפט לשאול את עצמו האם השומה המונחת בפניו היא נכונה לגופה. הודגש כי העובדה שנערך הסכם פשרה שגוי עם נישום אחר אינה מקנה לנישום שעניינו מתברר את הזכות

מס הכנסה פסקי דין

2020 מארס 522 ידע למידע 31

גם הנישום וגם רשות המיסים נדרשים להציג עמדה אחידה בהליכים נפרדים – פס"ד יעקב פאר עו"ד משה גבע

,56015-12-11 ,21168-01-15 תקציר ע"מ 10086-12-15 ,55599-09-14 ,16860-05-13 המחוזי חיפה בבית המשפט: כב' השופטת אורית וינשטיין לפני: יעקב פאר המערער: פקיד שומה חיפה, מנהל מע"מ חיפה המשיבים: 16.12.2019 : ניתן ביום

נימוקים משכנעים של המערער לשימוש בחשבוניות פיקטיביות. בית המשפט לא חסך ביקורת קשה ונוקבת מהצדדים ובעיקר מהמשיבים שלא נערכו כראוי, לא התאימו את התנהלותם לקביעות בית המשפט ולמעשה גרמו לבזבוז של זמן שיפוטי יקר שלא לצורך. עובדות המקרה הערעורים: ארבעה בעניין מס הכנסה ואחד בעניין מע"מ. ערעורי מס הכנסה עסקו בפסילת ספרי המערער עקב שימוש

התקבלו ערעוריו של המערער בעניין סבירות הכנסותיו לאור שומות שנקבעו לו במס הכנסה מכיוון שפקיד השומה לא הציג שומה חלופית לאחר שהמערער הוגדר כמתווך מתכות ולא סוחר, וטען טענות בעלמא לגבי הרווח שאמור להיות. נוסף על כך קיבל בית המשפט את הערעור בעניין סירוב מנהל מע"מ לאפשר למערער לתקן את דיווחיו לאור השינוי בהגדרת עיסוקו בהליך קודם בבית המשפט, ודחה טענת התיישנות בעניין. ערעור בקשר לפסילת הספרים לא התקבל לאור אי הבאת

עו"ד משה גבע - שותף ומנהל סניף ת"א במשרד עורכי הדין סלי אילון ושות'. ייעוץ וליווי מקצועי ומשפטי, אזרחי ופלילי, בתחומי המיסוי השונים. למשרד התמחות ייחודית וניסיון רב במיסוי מקרקעין. עבד ברשות המיסים במגוון תפקידים מקצועיים וניהוליים ומשמש חבר פורום מסים moshe@salieilon.co.il www.salieilon.com. בלשכת עורכי הדין

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker