חריש | רישום למוסדות החינוך תשפ"ה

מערכת הרישום המקוונת עומדת לרשותכם באתר האינטרנט העירוני. האתר ייפתח בתקופת הרישום: מתאריך בחצות 31.1.24 ועד 09:00 בשעה 11.1.24 (א’- כ”א בשבט תשפ״ד)

במערכת המקוונת ניתן לבצע:

. רישום לגני הילדים ט.ט חובה 1 )2021 בדצמבר 13 - 2021 בינואר 1 ,3 גילי ( . רישום לגני הילדים ט. חובה 2 )2020 בדצמבר 31 - 2020 בינואר 1 ,4 גילי ( . רישום לגני הילדים חובה 3 )2019 בדצמבר 31 -2019 בינואר 1 ,5 גילי (

רישום לגני ילדים

ילדים שיירשמו לאחר תקופת הרישום, ישובצו על בסיס מקום פנוי!

למי מיועד הרישום?

תושבים חדשים

לילדים הנרשמים לגן בכל שכבות הגיל. • לפי תקנות משרד החינוך כל ההורים מחויבים לבצע רישום מחדש לגן, גם אם הילד/ה לומד/ת השנה בגן עירוני.

הרישום למערכת החינוך מתבצע באופן מקוון. עליכם לבצע שלב מקדים של מילוי פרטים וצירוף מסמכים: . ספח תעודת זהות של שני ההורים, שבו רשומים 1 פרטי הילדים והכתובת מעודכנת לחריש. . טופס ביטול רישום מהרשות שממנה עוברים אל 2 חריש.

3

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease