חריש | רישום למוסדות החינוך תשפ"ה

תושבי חריש היקרים, אנו נמצאים בעיצומה של תקופה לאומית סוערת ומורכבת. מערכת החינוך לצד כלל החברה הישראלית ממשיכה לפעול אל מול אתגרים מרובים. אנו חיים בעידן של תמורות ושינויים. כעת עוד יותר מתמיד מתבררת החשיבות המכרעת שיש למערכת החינוך כעוגן בעבור הילדים. תפיסת החינוך העירונית "דרך חריש", שאותה עיצבנו בשנים האחרונות, מדברת את השפה החיונית הזו ומכוונת את מסגרות החינוך שלנו - מעונות, גני ילדים ובתי ספר - לפעול כ"קהילות חינוך" העוטפות את סביבתם השלמה של התלמידים כקהילה. אנשי החינוך שלנו בחריש מתמקדים בחיזוק החוסן האישי ובהגברת שייכות ולכידות. בימים אלה אנו עדים לשעה היפה של עוצמתנו כעם, בנתינה, אכפתיות וערבות הדדית.

רכיב "עבודת הלב" בתפיסת החינוך שלנו מקפל את הרעיון של "צמיחה מתוך משבר" מתוך אמונה כי בכל קושי ניתן למצוא הזדמנויות וכוחות של צמיחה. יסוד זה לנגד עינינו גם בעת הזו, במטרה לחזק כוחות טובים ועוצמות. לקראת שנת הלימודים הנוכחית בחרנו כמטרה לחזק את הקשר והשותפות ביניכם ההורים לבין צוותי החינוך, ואנו פועלים בנושא במספר ערוצים. חריש הולכת ומתפתחת כעיר גדולה, דינמית, בעלת כוחות קהילתיים מרגשים. מערכת החינוך היא הקרקע המצמיחה את התפתחותם הנפלאה. חוברת הרישום המונחת לפניכם מייצגת את המשך התרחבותם של מוסדות החינוך הרבים והמגוונים בעבור כלל הגילים והאוכלוסיות. מחלקת הרישום מתאמצת בכל שנה מחדש ללמוד ולדייק את הליך הרישום במטרה לשפר אותו בעבורכם באופן מיטבי.

אנו כאן לשירותכם ולמענכם,

ישראל שלו מנהל אגף החינוך

2

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease