חריש | רישום למוסדות החינוך תשפ"ה

באתר הרישום יתבצע האינטרנט של העירייה harish.muni.il

אנחנו עומדים לרשותכם בערוצים הבאים:

אתר העירייה *6719 מרכז שירות לתושב פנייה למרכז שירות לתושב באמצעות הודעת 052-5575106 למספר WhatsApp

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease