קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

כל מה שאתם צריכים לדעת חוק החנייה העירוני החדש

מהו חוק החנייה העירוני החדששל חריש? חוק עזר העמדת רכב וחנייתו נועד להסדיר את נושא חניית כלי רכב ברחבי חריש, והוא מעניק לפקחים העירוניים סמכויות אכיפה. חוק במתכונת דומה קיים ברוב הרשויות המקומיות בישראל. הליך החקיקה הוא ארוך ומורכב, והעירייה החלה בו לפני כשנתיים וחצי. החוק אושר במליאת המועצה לפני כשנה, והועבר לאישור משרדי הפנים, המשפטים והתחבורה. תהליך האישורים הסתיים, והחוק פורסם ברשומות. אילו עבירות חנייה יוכלו פקחי העירייה לאכוף? עבירות כמו חנייה ב"אדום-לבן", חנייה על מדרכה, חנייה בחניית נכים, חנייה בתחנת אוטובוס, חנייה בחנייה כפולה, חנייה בניצב בניגוד לתִּמרור וחנייה ב"כחול-לבן" ללא תשלום כנדרש. מה גובה הקנסות שיינתנו על עבירות חנייה בחריש? שקל 250 חנייה ב"אדום-לבן": שקל 250 חנייה עם שני גלגלים על המדרכה: שקל 500 : חנייה עם ארבעה גלגלים על המדרכה שקל 250 חנייה בתחנת אוטובוס: שקל 250 חנייה בחנייה כפולה: שקל 1,000 חנייה בחניית נכים: שקל 250 : חנייה בניצב בניגוד לתִּמרור שקל 100 חנייה ב"כחול-לבן" ללא תשלום כנדרש:

איפה תונהג חנייה בתשלום? בחניות שבהן אבני שפת המדרכה מסומנות בכחול לבן: לאורך שדרות דרך ארץ ובאזורי מסחר. אנו מזכירים שהעירייה מעמידה לרשותכם ארבעה חניונים ציבוריים בחינם בקרבת שד' דרך ארץ ברחובות אלון, תמר, זית ורובין. מהו תעריף החנייה ב"כחול-לבן"? שקלים לשעה בין השעות 4 חנייה ב"כחול-לבן" תעלה 13:00-8:00 בימים א'-ה', ובין השעות 19:00-8:00 בימי ו'. איך משלמים על חנייה ב"כחול-לבן"? באמצעות אפליקציות החנייה "פנגו" ו"סלו" (סלופארק *4500 בעבר). ניתן לשלם גם באמצעות חיוג למספר * (סלו). 9070 (פנגו) או למספר האם נדרש תשלום על חנייה בכחול-לבן כבר מהדקה הראשונה? לא. יש להפעיל את תשלום החנייה מהדקה הראשונה, דקות. 20 אך החיוב יתחיל רק לאחר מתי תתחיל אכיפת חנייה בתשלום? . בשבועיים 23.10.22 אכיפת חנייה בתשלם תתחיל ביום יחלו 6.11.22 הראשונים יירשמו דוחות אזהרה, וביום הפקחים לתת קנסות.

מדוע הוחלט להנהיג חנייה בתשלום במספר אזורים מרכזיים בעיר?

החנייה בתשלום נועדה לעודד את אזורי המסחר העירוניים על ידי הנגשת מקומות החנייה ללקוחות. עד כה נתפסו רוב מקומות חנייה באזורי המסחר לשעות ארוכות וללא כל הגבלה. המפסידים מהמצב היו הלקוחות ובעלי העסקים. הם גם אלה שירוויחו מהסדרת חנייה בתשלום, כפי שמוכיח הניסיון ברוב הערים בישראל.

9 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker