קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

להצטרפות: . שִׁמְרוּ את המספר 1 052-577-577-5 בזיכרון הטלפון שלכם . שִׁלְחוּ “צרפו אותי” 2

15 ' גיליון מס 32

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker