קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

עירוני »

הקמת הטיי של חריש

על המצוק הוקם מצפור ייחודי שנבנה בקו עיצובי מאוורר שמותאם גם לספסלים ולפרויקט כולו

הטיילת נבנית בשני חלקים מרכזיים: מאזור פארק המנגלים עד לצפון רחוב גפן, ומשדרות דרך ארץ מזרחה. היא כוללת שביל הליכה ושביל אופניים, שביל בשטח היער, ריהוט גן ייחודי, צמחיית בר, פינות חמד טבעיות ואפילו מצפור מיוחד

הגינון והשתילה המ נ תוכננות יחלו בקרוב, לאחר שנת השמיטה. החלק המערבי משת נ דונם 200- רע על פני כ מטר. 1,800- ואורכו כ בטיילת שני צירים מרכזיים: שביל הליכה סלול ורחב לצד שביל אופניים, ושביל טבעי בתוך השטח המיוער.

העבודות להקמת הטיילת הגדולה של חריש נמצאות בשלבים מתק נ דמים. הטיילת נבנית בשני חלקים מרכזיים: מאזור תל זאבים (במקביל לרחוב אורן ליד פארק המנגלים) עד לצפון רחוב גפן (במערב חריש), ומ נ שדרות דרך ארץ מזרחה (עד שכונת הטרפז העתידית). עבודות הפיתוח של החלק המער נ בי הן לקראת סיום, כאשר עבודות

15 ' גיליון מס 10

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker