קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

עירוני »

ממשיכים לסלול אתשד’ דרך ארץ העבודותמתבצעותכעתבקטעשביןשכונתמעו"ף וכיכרהזיתים. במסגרתהעבודות נסללת השדרה המרכזית, מונחות אבנים משתלבות במדרכות ויבוצעו עבודות גינון

השלב הסופי של עבודות הפיתוח בחלק המזרחי של שדרות דרך ארץ, מכיכר הזיתים ועד קצה שכונת מעו”ף, נמצא בעיצומו. במסגרת העבודות העירייה סוללת את הש נ דרה המרכזית שתחצה את הרחוב ובמקביל מחליפה את שכבת האס נ פלט הסופית של הכביש. כמו כן, נסללות כעת מדרכות עם אבנים משתלבות ושביל אופניים, ויבוצעו עבודות גינון והתקנת ריהוט רחוב. כמו כן, יוקם מעבר חצייה נוסף בין השכונות מעו"ף והפרחים. בתום העבודות בקטע זה יחלו העבודות לסלילת השדרה המרכזית בשדרות ההגשמה, בין שכונת הפרחים לש נ כונת בצוותא.

עיריית חריש מגייסתמתנדבים משמר השכונות עיריית חריש משמר השכונות

צילום: מור שקיפי לאטי

*6719 או בטל' באתר העירייה פרטים

15 ' גיליון מס 8

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker