קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

מפנים דרך בדרך ארץ

מדוע העירייה דורשת לפנות חפצים, סחורה ואדניות משטח הקולונדה? בקולונדה (שטח השדרה המקורה) יש זיקת מעבר לציבור, ולכן אנחנו דואגים לשמור בו מעבר חופשי של שני מטר כדי שכולם – כולל אנשים עם מוגבלויות והורים עם עגלות תינו נ קות – יוכלו לעבור בו בקלות. האם העירייה מאפשרת הוצאת כיסאות ושולחנות לקולונדה? בהחלט, זהו צורך חשוב גם של בעלי העסקים וגם של הלקוחות. ניתן להוציא כיסאות ושול נ חנות לקולונדה, ובלבד שהם לא מקובעים למ נ דרכה באופן קבוע ושנשאר מעבר חופשי של שני מטר.

האם בעלי העסקים משלמים ארנונה עלשטח הקולונדה? לא, בעלי העסקים אינם משלמים ארנונה על שטח הקולונדה.

האם העירייה תאפשר שימוש במדרכהשמעבר לקולונדה?

כן. בהמשך יוכלו בעלי העסקים להגיש בקשה לעירייה ולהשתמש בשטח כפוף להסכם עם העירייה.

7 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker